Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Potters' marks in urartu on the basis of new evidence from ayanis fortress

Iranica Antiqua, cilt.48, ss.193-220, 2013 (AHCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

IRON AGE ASIRETS (TRIBES) IN EASTERN ANATOLIA

TUBA-AR-TURKISH ACADEMY OF SCIENCES JOURNAL OF ARCHAEOLOGY, cilt.14, ss.59-68, 2011 (AHCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ayanis’te Sitadel ve Dışkent Arasındaki Sosyo-Ekonomik İlişkiler

Türkiye Eski Yakındoğu Araştırmaları Dergisi, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015 Yılı Bayraklı Höyük Kazıları

Arkeoloji Dergisi, ss.1-9, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bayraklı/Smyrna Makaraları ve Ege Arkeolojisindeki Yeri

T Ü B A - A R: TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ ARKEOLOJİ DERGİSİ, ss.69-78, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015 Yılı Bayraklı Höyük Kazıları: Tunç Çağ Çalışmalarına Dair Ön Rapor

Ege Üniversitesi Arkeoloji Dergisi, ss.1-9, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Arkeolojik ve Etnografik Veriler Işığında Doğu Anadolu Tandırları

T Ü B A - A R: TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ ARKEOLOJİ DERGİSİ, ss.111-132, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ayanis Verileri Işığında Urartu’da Tahıl Depolama

Ege Üniversitesi Arkeoloji Dergisi, ss.83-93, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

A group of early Iron Age pottery from the Erzurum region

Archaologische Mitteilungen aus Iran und Turan, cilt.41, ss.249-268, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Dietary Habits in Urartu According to the Ethnoarchaeological Researches

Doğu Anadolu Arkeolojisi Çalıştayı, İzmir, Türkiye, 11 - 12 Şubat 2019, ss.5

Demir Ritüellerinin Doğu Anadolu Demir Çağ Toplumlarındaki Yeri Üzerine Düşünceler

Tematik Arkeoloji Serisi 5 (TAS 5): Arkeolojide Ritüel ve Toplum, Türkiye, 11 Şubat 2017, cilt.1

Eski Smyrna (Bayraklı Örenyeri/Tepekule) Kazısı 2014-2015

38. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri SEöpozyumu, Edirne, Türkiye, 23 - 27 Mayıs 2016, cilt.3, ss.95-114

İzmir Bayraklı Höyüğü 2015 Yılı Tunç Çağ Çalışmaları”, 38. Kazı Sonuçları Toplantısı

38. Kazı Sonuçları Toplantı, Edirne, Türkiye, 23 Mayıs 2016, cilt.2, ss.417-426

Ethnoarchaeology in Ayanis Village in Eastern Anatolia: Production, Storage and Consumption of Pastoral Products both in the Present and the Past

International Symposium on East Anatolia- South Caucasus Cultures. Proceedings, Erzurum, Türkiye, 10 Ekim 2012, cilt.2, ss.312-325

Regional Variations in Iron Age Grooved Pottery in Eastern Anatolia

VII. Anatolian Iron Ages Symposium, Edirne, Türkiye, 19 Nisan 2010, cilt.39, ss.113-130

Ayanis Kalesi Kazıları, 2006-2008

31. Kazı Sonuçları Toplantısı, Denizli, Türkiye, 25 Mayıs 2009, cilt.1, ss.1-26

Domestic Architecture in the Urartian Fortress at Ayanis

Proceedings of the 6th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East. May, 5th-10th 2008, Sapienza- Universita di Roma, vol. 2, Excavations, Surveys and Restorations: Reports on Recent Field Archaeology in the Near East, Rome, İtalya, 10 Mayıs 2008, cilt.2, ss.151-163

Contributions of the Ayanis Fortress to the Iron Ages Chronology

Re-Assessment of Iron Ages Chronologies Symposium Held at Izmir, May 2005, Ancient Near Eastern Studies 45, İzmir, Türkiye, 9 - 11 Mayıs 2005, ss.65-84

Ayanis Kalesi Kazıları, 2005

28. Kazı Sonuçları Toplantısı, Çanakkale, Türkiye, 29 Mayıs 2006, cilt.1, ss.123-136

Kitap & Kitap Bölümleri

Bayraklı Höyüğü Erken Tunç Çağ Tabakalarına Dair İlk Bulgular

Smyrna III, H. Göncü- A. Ersoy- D. Akar-Tanrıver, Editör, Zero Books, İstanbul, ss.5-10, 2019

The Relationship between State and the Nomads in the Urartian Kingdom

Over the Mountains and Far Away, P. S. Avetisyan,R. Dan,Y. H. Grekyan, Editör, Archaeopress Archaeology, Oxford, ss.207-211, 2019

Demir Ritüellerinin Doğu Anadolu-Demir Çağ Toplumlarındaki Yeri Üzerine Düşünceler

Arkeolojide Ritüel ve Toplum, Ç Atakuman, Editör, Ege Yayınları, İstanbul, ss.30-40, 2019

Erken Tunç Çağ: Anadolu'nun İlk Kentleri

Anadolu Uygarlıkları, M. Işıklı, Editör, Atatürk Üniversitesi Deneyim Açıköğretim Yayıncılık, Erzurum, ss.1-25, 2018

M.Ö. 2. Binyılda Van Gölü Havzası’nın Sosyo-Ekonomik Yapısı ve Kurumsallaşma Sürecine Etkisi

Epiphaneia. Prof. Dr. Nuran Şahin’e Armağan Kitabı, Zunal O. vd., Editör, Ege Üniversitesi Yayınları, İzmir, ss.329-334, 2018

Urartu Kalelerinde Çanak Çömleğin Depolanmasıyla İlgili Uygulamalar

Arkeolojiyle Geçen Bir Yasam İçin Yazılar. Veli Sevin'e Armağan, Özfırat A., Editör, Ege Yayınları, İstanbul, ss.147-153, 2014

Urartu Çanak Çömleği

Urartu. Doğu’da Değişim, Köroğlu K.,Konyar E., Editör, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul, ss.268-285, 2011

Van Gölü Havzası’nda Bulunan Demir Çağ Yivli Çanak Çömleğinin Urartu Kalelerindeki Varlığı

Altan Çilingiroğlu’na Armağan. Yukarı Denizin Kıyısında Urartu Krallığı’na Adanmış Bir Hayat, Sağlamtimur H. vd., Editör, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, ss.299-308, 2009

Diğer Yayınlar