Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kriz Dönemi İletişim Stratejisi Olarak Yıkıcı Reklam Kfc Örneği

Akdeniz İletişim Dergisi, ss.75-118, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sağlıkta Dijital Yolculuk ve Argumanlar

Uluslararası Türkbilim Dergisi, cilt.6, ss.87-106, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Professions Susceptible to Automation A Study on Automotive Sector Employees

EUROPEAN CENTER FOR SCIENCE EDUCATION AND RESEARCH, cilt.10, ss.534-544, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

YEŞİL AKLAMA KAMPANYALARI VE MEDYA GÜNDEMİNE YANSIMALARI: VOLKSWAGEN EMİSYON KRİZİNİN AMERİKAN BASININDA SUNUMU

Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi, cilt.2, ss.357-370, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Functions of Women Branches in Political Parties, in Terms of Social EntrepreneurshipActivities- A Case Study from Izmir-TURKEY

European Journal of Social Science Education and Research, cilt.9, ss.75-79, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effects of Networks on New Entrepreneur’s Internationalization, a Case Study fromIzmir-Turkey

European Journal of Multidiciplinary Studies, cilt.4, ss.21-26, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

BIG DATA SYSTEMS BUSINESS INTELLIGENCE AND PUBLIC RELATIONS Akan YANI

Uluslararası Sosyal Araştırmalar DergisiThe Journal of International Social Research, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Contribution of International Fairs in City Branding The Case of Izmir Turkey

EJTHR European Journal of Tourism, Hospitality and Recreation, cilt.4, ss.49-69, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Public Relations Seeking an Ethical Equilibrium

Asia Pasific Public Relations Journal, cilt.5, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eğrisi ve Doğrusu ile Kısaca Küreselleşme

POLİS VE SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.1, ss.117-126, 2003 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kişisel Bilgilerin Gizliliği Kapsamında Sosyal Ağlar Sağlık Temalı Uygulamalar

IV. Türkiye in vitro Diyagnostik (IVD) Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 20 - 22 Şubat 2019

Kriz İletişim Stratejisi Olarak Yıkıcı Reklam: KFC Örneği

CICMS, Aydın, Türkiye, 03 Mayıs 2017 - 04 Mayıs 2018

SEYMM – Social Entrepreneurship for Young Community Media Makers

5th International Conference in Communication and Media Studies, Kıbrıs (Kktc), 8 - 09 Kasım 2018

Social Entrepreneurship for Young Community Media Makers

5th International Conference in Communication and Media Studies, Kıbrıs (Kktc), 8 - 09 Kasım 2018

Professions Susceptible to Automation A Study on Automotive Sector Employees

14th International Conference on Social Sciences Frankfurt 2-3 March 2018, Frankfurt, Almanya, 2 - 03 Mart 2018, ss.534-544

A Study of Self Assesment of Companies in Scope of Industry 4.0 Qualitative Research in Automotive Sector in İzmir-Turkey

14.International Conference on Technology, Knowledge Society, New-York, Amerika Birleşik Devletleri, 1 - 02 Mart 2018

A Study of Self-Assessment of Companies in the Scope of Industry 4.0

Fourteenth International Conference on Technology, Knowledge Society, New-York, Amerika Birleşik Devletleri, 1 - 02 Mart 2018

Professional Susceptible to Automotion A Study on Automotive Sector Employees

14th International Conference on Social Sciences, Frankfurt, Almanya, 01 Mart 2018

Toplumsal Cinsiyeti İnşa Eden Bir Kurum Olarak Medya Reklamlar Aracılıyla Ataerkil İdeolojinin Yeniden Üretimi

2nd International Symposium Communication in The Millennium: A dialogue Between Turkish and American Scolars, 17 Mart 2004 - 19 Mart 2017

The Effects of Networks on New Entrepreneur’s Internationalization, a Case Study fromIzmir-Turkey

11th International Conference on Social Sciences, Helsinki, Finlandiya, 20 - 21 Ocak 2017, ss.27-32

PAZARLAMA KARMASININ YÜKSELEN YILDIZI HALKLA İLİŞKİLER

INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT ECONOMY AND POLICY PROCEEDING, İstanbul, Türkiye, 26 - 27 Kasım 2016, ss.1630-1639

ÇEŞİTLİLİK YÖNETİMİ VE HALKLA İLİŞKİLER

INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT AND POLICY PROCEEDINGS, İstanbul, Türkiye, 26 - 27 Kasım 2016, ss.1616-1628

DIGITALIZATION OF THE CITIES: AN ANALYSIS OF CITY MUNICIPALITY WEB SITES AS A PART OF CITY BRAND

International Multi-Conference on Complexity, Informatics and Cybernetics, Florida, Amerika Birleşik Devletleri, 6 - 09 Nisan 2010, ss.440-445 identifier identifier

"Oyunlar Üzerinden Reklamcılık (Advergaming) ve Çocuklar"

II. Uluslararası Çocuk ve İletişim Kongresi, İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi,, İstanbul, Türkiye, 04 Nisan 2005, ss.71-73

Halkla İlişkiler ve Reklam Etiği Üzerine Düşünceler

İletişim ve Medya Çalışmaları Uluslararası Konferansı, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Gazi Magosa, Kıbrıs (Kktc), 05 Mayıs 2004, ss.1

Halkla İlişkiler Eğitiminin Kalitesinin Arttırılmasında Eğitimci-Uygulamacı-Öğrenci Rolleri ve İşbirliği Üzerine Bir Araştırma: Mevcut Durum ve Öneriler

2 nd International Symposium Communication in the Millennium: A Dialogue Between Turkish and American Scholars konferansı Communication in the Millennium, İstanbul, Türkiye, 17 Mart 2004, ss.221-251

Kitap & Kitap Bölümleri

İntraoperatif biyobelirteçler:Parathormon

endokrin,metabolik hastalıklar invitro diagnostikTanıdan tedaviye biyobelirteçler, Prof.dr.Hilal Koçdor, Prof.Dr.Aysun Pabuççuoğlu, doç.Dr.Nilgün Yener, Editör, DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MATBAASI, İzmir, ss.73-77, 2019

Endüstri 4.0 Yolunda: Sağlıkta Dijital Dönüşüm ve Sağlık 4.0

Endokrin, Metabolik Hastalıklar ve in vitro Diyagnostik: Tanıdan Tedaviye Biyobelirteçler, Hilal Koçdor N. Aysun Pabuççuoğlu Nilgün Yener, Editör, Dokuz Eylül Üniversitesi Matbaası, İzmir, ss.128-135, 2019

The Role of International Student Mobility and Language Policies in the Process of Internationalization of Higher Education: The Case of Turkey

Policies and Sensitivity for the Internationalisation of Higher Education in Developing Nations, Fatoş Silman, Fahriye Atinay Aksal, Zehra Altinay Gazi, Editör, IGI GLOBAL, Pennsylvania, ss.126-152, 2018

Etkinlik Yönetimi

Detay Yayıncılık, Ankara, 2017

Pre-Post, İletişim Dedikleri

İLETİŞİMDE POST YAZILAR, AYLİN GÖZTAŞ, Editör, LİTERATÜRK, Konya, ss.101-132, 2016

Planlamadan Kültürlerarası Farklılıklara Stratejik Etkinlik Yönetimi

İLETİŞİMDE SERBEST YAZILAR, AYLİN GÖZTAŞ, Editör, LİTERATÜRK, 2016

MEDYA PLANLAMA

ATATURK UNIVERSITESI, 2013

Etkinlik Yonetimi

Detay Yayıncılık, 2011

HALKLA ILISKILERDE STRATEJIK YAKLASIMLAR

HALKLA ILISKILER, , Editör, ANADOLU UNIVERSITESI, 2011

Yöndeş Teknolojiler: Bireyler, İhtiyaçları, Çelişkiler

Tüketici Yazıları II, BABAOĞLU, MÜBERRA, ŞENER, ARZU, Editör, HACETTEPE ÜNİV TÜPADEM YAYINLARI, Ankara, ss.85-101, 2010

Changing Gender Roles in Turkish Raki Advertisements

Marketing Management From Theory to Implementation, Veloutsou, Cleopatra , Editör, ATINER, ATİNA, ss.181-194, 2009 identifier identifier identifier

Diğer Yayınlar