Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

DAVUTLAR KIYI DÜZLÜĞÜNDE (KUŞADASI) PALİNOLOJİK ARAŞTIRMALARA AİT İLK BULGULAR

EGE COĞRAFYA DERGİSİ, cilt.27, ss.55-69, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

BORNOVA OVASI (İZMİR) HOLOSEN PALEOCOĞRAFYASI VE KIYI ÇİZGİSİ DEĞİŞİMLERİ

EGE COĞRAFYA DERGİSİ, cilt.23, ss.36-52, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İZMİR’İN BİLİNEN İLK YERLEŞMESİ YEŞİLOVA HÖYÜĞÜ’NDE JEOARKEOLOJİ VE PALEOCOĞRAFYA ARAŞTIRMALARI

EGE COĞRAFYA DERGİSİ, cilt.23, ss.43-55, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Bornova Kıyı Ovasında Paleocoğrafya ve Jeoarkeoloji Araştırmaları (Paleogeography and Geoarchaeology Research in Bornova Coastal Plain)

ERASMUS International Academic Research Symposium in Educcational and Social Sciences, İzmir, Türkiye, 5 - 06 Nisan 2019, ss.299-323

Troya Bağlamında Yeni Bademli Höyüğü’nün Paleocoğrafya ve Jeoarkeolojisi (In the Context of Troia, the Palepogeography and Geoarchaeology of the Yenibademli Mound)

International Agean Symposium on Innovative Interdisciplinary Scientific Researches , İzmir, Türkiye, 26 - 27 Mart 2019, cilt.1, ss.300-320

Bornova Ovası ile Bayraklı Höyüğü Çevresinde Paleocoğrafya ve Jeoarkeoloji Araştırmaları (İzmir), (Paleogeographical and Geoarchaeological Reserach Around Bornova Plain and Bayraklı Mound (İzmir))

TÜCAUM 30. Yıl Uluslararası Coğrafya Sempozyumu (International Geography Symposium on the 30th Anniversary of TUCAUM), Ankara, Türkiye, 3 - 06 Ekim 2018, ss.296-312

Bornova Ovası (İzmir) Palecoğrafyasına Paleontolojik Analizlerin Katkısı

12. Paleontoloji-Stratigrafi Çalıştayı, Muğla, Türkiye, 30 Eylül 2011, ss.6-8

İskele Ovası (Urla-İzmir) Paleocoğrafya Araştırmalarında Paleontolojik Analizlerin Katkısı

12. Paleontoloji-Stratigrafi Çalıştayı, Muğla, Türkiye, 30 Eylül 2011, ss.1-3

Fiziki Coğrafya Araştırmalarında Paleontolojik Verilerin Kullanımı

12. Paleontoloji-Stratigrafi Çalıştayı, Muğla, Türkiye, 30 Eylül 2011, ss.4-5

Yeşilova Höyüğünde (İzmir) Jeoarkeolojik Araştırmalar

Uluslararası Katılımlı Coğrafya Kongresi, İstanbul, Türkiye, 07 Eylül 2011, ss.317-319

Limantepe (Urla, İzmir) Jeoarkeoloji Araştırmalarına Mikrofosillerin Katkısı

Uluslararası Katılımlı Coğrafya Kongresi, İstanbul, Türkiye, 07 Eylül 2011, ss.317-319

İzmir Çevresinden Örneklerle Kıyı Ortamlarının Değişiminde Paleontolojik Verilerin Kullanılması

Uluslararası Katılımlı Coğrafya Kongresi, İstanbul, Türkiye, 07 Eylül 2011, ss.310-312

Bornova Ovasının (İzmir) Alüvyal Jeomorfolojisi ve Yeşilova Höyüğü

1.Ege Ar-Ge ve Teknoloji Günleri, İzmir, Türkiye, 01 Aralık 2010, ss.137

Tire ve Yakın Çevresinin Bitki Coğrafyası

I. Ulusal Tire Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 18 Ekim 2008, ss.44-58

Palinolojik Verilerin Paleocoğrafya Rekonstrüksiyonlarında Kullanılması: Bornova Örneği

TÜCAUM V. Ulusal Coğrafya Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 16 Ekim 2008, ss.307-317

Kula Yöresi Peribacaları ve Doğal Anıtların Jeoturizme Kazandırılması

Geçmişten Günümüze Yanık Ülke Kula Sempozyumu, Manisa, Türkiye, 01 Eylül 2006, ss.431-444

Kitap & Kitap Bölümleri

Prof. Dr. İlhan Kayan’a Armağan

BORNOVA OVASI KIYI SEDİMANLARINDA PALİNOLOJİK ANALİZLER, ERTUĞ ÖNER, Editör, EGE ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI, 2013

Prof. Dr. Asaf Koçman’a Armağan

BORNOVA OVASI VE ÇEVRESİNİN BİTKİ ÖRTÜSÜ, ERTUĞ ÖNER, Editör, Ege Üniversitesi Yayınları, 2013