Ege Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Karadaş A., "DAVUTLAR KIYI DÜZLÜĞÜNDE (KUŞADASI) PALİNOLOJİK ARAŞTIRMALARA AİT İLK BULGULAR", EGE COĞRAFYA DERGİSİ, cilt.27, ss.55-69, 2018 (Link)
Karadaş A., "BORNOVA OVASI (İZMİR) HOLOSEN PALEOCOĞRAFYASI VE KIYI ÇİZGİSİ DEĞİŞİMLERİ", EGE COĞRAFYA DERGİSİ, cilt.23, ss.36-52, 2014
Karadaş A., "İZMİR’İN BİLİNEN İLK YERLEŞMESİ YEŞİLOVA HÖYÜĞÜ’NDE JEOARKEOLOJİ VE PALEOCOĞRAFYA ARAŞTIRMALARI", EGE COĞRAFYA DERGİSİ, cilt.23, ss.43-55, 2014 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Karadaş A., Vardar S., İlhan R., Öner E., "Çivril Ovasının Paleocoğrafyası ve Beycesultan Höyüğünün Jeoarkeolojisi (Çivril-Denizli) (Paleogeography of Çivril Plain and Geoarchaeology of Beycesultan Mound)", Uluslararası Katılımlı 72. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 28 Ocak - 1 Şubat 2019, pp.866-870
İlhan R., Vardar S., Karadaş A., Öner E., "Çine Ovasının Paleocoğrafyası ve Tepecik Höyüğünün Jeoarkeolojisi (Çine-Aydın) (Paleogeography of Çine Plain and Geoarchaeology of Tepecik Mound)", Uluslararası Katılımlı 72. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 28 Ocak - 1 Şubat 2019, pp.861-865
Öner E., Vardar S., Karadaş A., İlhan R., "Bornova Ovası ile Bayraklı Höyüğü Çevresinde Paleocoğrafya ve Jeoarkeoloji Araştırmaları (İzmir), (Paleogeographical and Geoarchaeological Reserach Around Bornova Plain and Bayraklı Mound (İzmir))", TÜCAUM 30. Yıl Uluslararası Coğrafya Sempozyumu (International Geography Symposium on the 30th Anniversary of TUCAUM), ANKARA, TÜRKIYE, , pp.296-312
Karadaş A., Akbulut H., Kalkan E., Yıldız S., "İzmir Çevresinden Örneklerle Kıyı Ortamlarının Değişiminde Paleontolojik Verilerin Kullanılması", Uluslararası Katılımlı Coğrafya Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 7-10 Eylül 2011, ss.310-312
Karadaş A., Akbulut H., "Bornova Ovası Kıyı Kesimi Holosen Sedimanlarında Mikrofauna İncelemeleri", Uluslararası Katılımlı Coğrafya Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 7-10 Eylül 2011, ss.313-314
Karadaş A., Yıldız S., "İskele Ovası (Urla-İzmir) Paleocoğrafya Araştırmalarında Paleontolojik Analizlerin Katkısı", 12. Paleontoloji-Stratigrafi Çalıştayı, MUĞLA, TÜRKIYE, 30 Eylül - 2 Ekim 2011, ss.1-3
Karadaş A., Akbulut H., "Bornova Ovası (İzmir) Palecoğrafyasına Paleontolojik Analizlerin Katkısı", 12. Paleontoloji-Stratigrafi Çalıştayı, MUĞLA, TÜRKIYE, 30 Eylül - 2 Ekim 2011, ss.6-8
Karadaş A., "Fiziki Coğrafya Araştırmalarında Paleontolojik Verilerin Kullanımı", 12. Paleontoloji-Stratigrafi Çalıştayı, MUĞLA, TÜRKIYE, 30 Eylül - 2 Ekim 2011, ss.4-5
Karadaş A., "Yeşilova Höyüğünde (İzmir) Jeoarkeolojik Araştırmalar", Uluslararası Katılımlı Coğrafya Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 7-10 Eylül 2011, ss.317-319
Karadaş A., Yıldız S., "Limantepe (Urla, İzmir) Jeoarkeoloji Araştırmalarına Mikrofosillerin Katkısı", Uluslararası Katılımlı Coğrafya Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 7-10 Eylül 2011, ss.317-319
Öner E., Karadaş A., "Bornova Ovasının (İzmir) Alüvyal Jeomorfolojisi ve Yeşilova Höyüğü", 1.Ege Ar-Ge ve Teknoloji Günleri, İZMİR, TÜRKIYE, 1-3 Aralık 2010, ss.137-137
Karadaş A., "Palinolojik Verilerin Paleocoğrafya Rekonstrüksiyonlarında Kullanılması: Bornova Örneği", TÜCAUM V. Ulusal Coğrafya Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 16-17 Ekim 2008, ss.307-317
Karadaş A., "Tire ve Yakın Çevresinin Bitki Coğrafyası", I. Ulusal Tire Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, 18-20 Ekim 2008, ss.44-58
Koçman A., Karadaş A., İrdem C., "Kula Yöresi Peribacaları ve Doğal Anıtların Jeoturizme Kazandırılması", Geçmişten Günümüze Yanık Ülke Kula Sempozyumu, MANİSA, TÜRKIYE, 1-3 Eylül 2006, ss.431-444
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Karadaş A., "BORNOVA OVASI VE ÇEVRESİNİN BİTKİ ÖRTÜSÜ", Prof. Dr. Asaf Koçman’a Armağan, ERTUĞ ÖNER, Ed., Ege Üniversitesi Yayınları, 2013
Karadaş A., "BORNOVA OVASI KIYI SEDİMANLARINDA PALİNOLOJİK ANALİZLER", Prof. Dr. İlhan Kayan’a Armağan, ERTUĞ ÖNER, Ed., EGE ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI, 2013
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Ege Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi