Ege Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Dr.Öğr.Üyesi, EGE ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, 2018 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., EGE ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, 2009 - 2018
VERDİĞİ DERSLER
Stem Cell Engineering, Doktora, 2017-2018
Fluid Mechanics, Lisans, 2017-2018
INTRODUCTION TO BIOMEDICAL TECHNOLOGIES, Doktora, 2017-2018
Biosensors, Lisans, 2017-2018
Fluid Mechanics, Lisans, 2016-2017
Fundamentals of Biomedical Engineering, Yüksek Lisans, 2016-2017
Doku Mühendisliği, Doktora, 2016-2017
Biomaterials: Cell-Surface Interactions, Doktora, 2016-2017
Introduction to Biomedical Engineering, Lisans, 2016-2017
Biyopolimerler, Lisans, 2016-2017
Temel Hücre Kültürü Teknikleri, Yüksek Lisans, 2016-2017
Introduction to Biomedical Technologies, Doktora, 2016-2017
Biomaterials, Lisans, 2016-2017
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, E.Bayır, "Üç Boyutlu in vitro Dinamik Kan Beyin Bariyeri Modeli Geliştirilmesi ve Modelin Geçirgenliğinin İncelenmesi", EGE ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2018.
Doktora, S.Erden, "Mezenkimal kök hücre kaynaklı yapay insan mesanesi geliştirilmesine yönelik hücre kültürü ve doku iskelesi uygulamaları", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoteknoloji Anabilim Dalı, Ocak, 2013.
Yüksek Lisans, H.Gürbüz, "3 dimensional printing of nanoparticle loaded hydrogels for biomedical applications", DOKUZ EYLÜL ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomedikal Teknolojiler Anabilim Dalı, Ocak, 2017.
Yüksek Lisans, A.Doğan, "Üç boyutlu (3B) in vitro Parkinson hastalığı modelleri oluşturulması ve oluşturulan modellerin karakterizasyonu", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomühendislik Anabilim Dalı, Ocak, 2017.
Yüksek Lisans, B.Kayhan, "L-glutamin stresinin grafen oksit film üzerine ekilen B35 hücre hattı üzerine etkilerinin incelenmesi", EGE ÜNIVERSITESI Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilişimi Anabilim Dalı, Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, P.İlhan, "Grafen oksit film üzerinde SH-SY5Yhücrelerine hipoksinin etkilerinin araştırılması", EGE ÜNIVERSITESI Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sinir Bilimi Anabilim Dalı, Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, C.Görgün, "Hipoksinin kanser kök hücrelerine etkisinin incelenmesi", EGE ÜNIVERSITESI Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kök Hücre Anabilim Dalı, Ocak, 2015.
Yüksek Lisans, Ş.Öztürk, "Kanser kök hücrelerinin mikro doku oluşumuna ve organizasyonuna etkisi", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomedikal Teknolojiler Anabilim Dalı, Ocak, 2015.
Yüksek Lisans, E.Tipigil, "İki farklı yöntem kullanılarak probiyotik bakteri mikroenkapsülasyonu ve ayranda depolama periyodu boyunca hücre stabilitesi üzerine etkilerinin karşılaştırılması", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoteknoloji Anabilim Dalı, Ocak, 2015.
Yüksek Lisans, C.Çelik, "Peptidlerin kendiliğinden dizilimi ile hibrit iskele yaklaşımlarının 3B damarlı kemik doku mühendisliğinde kullanımı", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomühendislik Anabilim Dalı, Ocak, 2015.
Yüksek Lisans, Ç.Demirkaya, "Mikroalgal materyallerden kemik doku mühendisliği iskelesi üretimi", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomühendislik Anabilim Dalı, Ocak, 2014.
Yüksek Lisans, B.Zeybek, "Three dimensional collagen scaffold for skin tissue engineering", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Anabilim Dalı, Ocak, 2014.
Yüksek Lisans, O.Duman, "Mekanik germe altında merkezi sinir sistemi nöronlarının incelenmesi ve in vitro bir travmatik beyin hasarı modeli", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomühendislik Anabilim Dalı, Ocak, 2014.
Yüksek Lisans, Y.Küçükgöksel, "The investigation of desired product properties of polycaprolactone-hydroxy apatite composites for tissue engineering applications", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı, Ocak, 2014.
Yüksek Lisans, E.Yilmaz, "3-boyutlu kitosan doku iskelelerinin elektro-eğirme tekniği ile üretimi", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoteknoloji Anabilim Dalı, Ocak, 2012.
Yüksek Lisans, M.Olçum, "Siyatik sinir hasarında kitosan ve kompozitlerinden üretilen tüplerin iyileşmeye etkileri", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoteknoloji Anabilim Dalı, Ocak, 2012.
Yüksek Lisans, Y.Şenses, "Mezenşimal kök hücrelerin kitosan bazlı yüzeylerde nöronal ve glial yönde farklılaşmalarının incelenmesi", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomühendislik Anabilim Dalı, Ocak, 2011.
Yüksek Lisans, E.Altaş, "Co-Cr ve Ni-Cr esaslı kron köprü protezlerin üretimi sürecinde meydana gelebilecek işçi kaynaklı hataların sitotoksik ve genotoksik etkilerinin in vitro koşullarda araştırılması", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomühendislik Anabilim Dalı, Ocak, 2009.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Ege Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi