Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2018 - Devam Ediyor Dr.Öğr.Üyesi

  Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü

 • 2009 - 2018Yrd.Doç.Dr.

  Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü

 • 2007 - 2009Diğer

  Ege Üniversitesi, Beyin Araştırmaları Merkezi, Beyin Araştırmaları Merkezi

Verdiği Dersler

 • LisansBiomaterials

 • LisansBiyopolimerler

 • DoktoraIntroduction to Biomedical Technologies

 • DoktoraStem Cell Engineering

 • LisansFluid Mechanics

 • LisansBiosensors

 • Yüksek LisansFundamentals of Biomedical Engineering

 • LisansIntroduction to Biomedical Engineering

 • Yüksek LisansTemel Hücre Kültürü Teknikleri

 • DoktoraIntroduction to Biomedical Technologies

 • DoktoraBiomaterials: Cell-Surface Interactions

 • DoktoraDoku Mühendisliği

Yönetilen Tezler

 • Üç Boyutlu in vitro Dinamik Kan Beyin Bariyeri Modeli Geliştirilmesi ve Modelin Geçirgenliğinin İncelenmesi, Şendemir A. (Danışman) , E.Bayır(Öğrenci), Doktora, 2018
 • 3 dimensional printing of nanoparticle loaded hydrogels for biomedical applications, ŞENDEMİR A. , H.GÜRBÜZ(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2017
 • Üç boyutlu (3B) in vitro Parkinson hastalığı modelleri oluşturulması ve oluşturulan modellerin karakterizasyonu, ŞENDEMİR A. , A.AYBİKE(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2017
 • Grafen oksit film üzerinde SH-SY5Yhücrelerine hipoksinin etkilerinin araştırılması, ŞENGÜL G. , ŞENDEMİR A. , P.İLHAN(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • L-glutamin stresinin grafen oksit film üzerine ekilen B35 hücre hattı üzerine etkilerinin incelenmesi, ŞENDEMİR A. , ŞENGÜL G. , B.KAYHAN(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Peptidlerin kendiliğinden dizilimi ile hibrit iskele yaklaşımlarının 3B damarlı kemik doku mühendisliğinde kullanımı, ŞENDEMİR A. , C.ÇELİK(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2015
 • Kanser kök hücrelerinin mikro doku oluşumuna ve organizasyonuna etkisi, ŞENDEMİR A. , Ş.ÖZTÜRK(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2015
 • Hipoksinin kanser kök hücrelerine etkisinin incelenmesi, ŞENDEMİR A. , C.GÖRGÜN(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2015
 • İki farklı yöntem kullanılarak probiyotik bakteri mikroenkapsülasyonu ve ayranda depolama periyodu boyunca hücre stabilitesi üzerine etkilerinin karşılaştırılması, ŞENDEMİR A. , KIŞLA D. , E.TİPİGİL(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2015
 • Mekanik germe altında merkezi sinir sistemi nöronlarının incelenmesi ve in vitro bir travmatik beyin hasarı modeli, ŞENDEMİR A. , O.MERT(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2014
 • The investigation of desired product properties of polycaprolactone-hydroxy apatite composites for tissue engineering applications, CESUR S. , ŞENDEMİR A. , Y.KÜÇÜKGÖKSEL(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2014
 • Three dimensional collagen scaffold for skin tissue engineering, ŞENDEMİR A. , B.ZEYBEK(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2014
 • Mikroalgal materyallerden kemik doku mühendisliği iskelesi üretimi, ŞENDEMİR A. , DALAY M. , Ç.DEMİRKAYA(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2014
 • Mezenkimal kök hücre kaynaklı yapay insan mesanesi geliştirilmesine yönelik hücre kültürü ve doku iskelesi uygulamaları, ŞENDEMİR A. , S.ERDEN(Öğrenci), Doktora, 2013
 • Siyatik sinir hasarında kitosan ve kompozitlerinden üretilen tüplerin iyileşmeye etkileri, ŞENDEMİR A. , M.OLÇUM(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2012
 • 3-boyutlu kitosan doku iskelelerinin elektro-eğirme tekniği ile üretimi, ŞENDEMİR A. , E.YILMAZ(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2012
 • Mezenşimal kök hücrelerin kitosan bazlı yüzeylerde nöronal ve glial yönde farklılaşmalarının incelenmesi, ŞENDEMİR A. , Y.MEHMET(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2011
 • Co-Cr ve Ni-Cr esaslı kron köprü protezlerin üretimi sürecinde meydana gelebilecek işçi kaynaklı hataların sitotoksik ve genotoksik etkilerinin in vitro koşullarda araştırılması, ŞENDEMİR A. , E.ALTAŞ(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2009