Ege Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., EGE ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, 2001 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., EGE ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, 1995 - 1999
Doç.Dr., EGE ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, 1994 - 2001
Arş.Gör., EGE ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, 1984 - 1994
VERDİĞİ DERSLER
BİYOMÜHENDİSLİKTE ETİK, Lisans, 2017-2018
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, B.Ünal, "Bacopa australis'in in vitro koşullarda mikroçoğaltımı", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoteknoloji Anabilim Dalı, Ocak, 2017.
Doktora, M.Ekmekçigil, "Bazı orkide türlerinin in vitro koşullarda üretimleri ve çiçeklenmelerinin ticari çapta gerçekleştirilmesi", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoteknoloji Anabilim Dalı, Ocak, 2016.
Doktora, S.Orhan Fedakar, "Myrobolan b erik kök anacının (Prunus cerasifera L.) sıvı kültürlerde büyük ölçekte mikroçoğaltımı", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomühendislik Anabilim Dalı, Ocak, 2015.
Doktora, E.Naziri, "Rubia tinctorum l. (Kök boya) hücre süspansiyon kültürlerinde çeşitli stres faktörlerinin biyokütle miktarı ve sekonder metabolit içerikleri üzerine etkileri", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoteknoloji Anabilim Dalı, Ocak, 2014.
Doktora, P.Nartop, "Astragalus trojanus Stev. hücre süspansiyon kültürlerinde sekonder metabolit içeriklerinin arttırılması", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomühendislik Anabilim Dalı, Ocak, 2013.
Doktora, M.Bayraktar, ""Gemlik" ve "Domat" zeytin (Olea europaea L.) çeşitlerinin in vitro koşullarda rejenerasyon potansiyellerinin belirlenmesi", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoteknoloji Anabilim Dalı, Ocak, 2013.
Doktora, S.Ünal, "Bir akvaryum bitkisi olan Cryptocoryne wendtii'nin in vitro koşullarda klonal çoğaltımı", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoteknoloji Anabilim Dalı, Ocak, 2013.
Doktora, Ş.Hayta, "Bazı centiyane (Gentiana spp.) türlerinde Agrobacterium rhizogenes aracılığı ile transforme saçaklı kök kültürlerinin oluşturulması ve sekonder metabolit içeriklerinin belirlenmesi", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoteknoloji Anabilim Dalı, Ocak, 2009.
Doktora, Y.Sokat, "İkinci ürün pamuk (Gossypium hirsutum l) tarımında defoliant uygulamalarının verim, lif ve tohum kalitesi üzerine etkilerinin araştırılması", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Zootekni Anabilim Dalı, Ocak, 2008.
Doktora, B.Çetin, "Rubia tinctorum L. bitkisinde Agrobacterium rhizogenes aracılığıyla transforme saçaklı kök kütürlerinin oluşturulması ve sekonder metabolit üretimi", CELAL BAYAR ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Diğer, Ocak, 2006.
Yüksek Lisans, R.Halim, "Vanilya (Vanilla planifolia L.) bitkisinde in vitro rejenerasyonların sağlanması ve hücre süspansiyonlarında metil jasmonat elisitörünün biyokütle üretimine etkileri", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoteknoloji Anabilim Dalı, Ocak, 2017.
Yüksek Lisans, C.Yilan, "Nergis (Narcissus tazetta subsp. tazetta) bitkisinde RITA biyoreaktörleri kullanılarak in vitro soğan üretimi", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomühendislik Anabilim Dalı, Ocak, 2017.
Yüksek Lisans, B.Akyol, "Pamuk (Gossypium hirsutum L.) anterlerinden in vitro koşullarda kallus ve embriyo rejenerasyonlarının sağlanması", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomühendislik Anabilim Dalı, Ocak, 2015.
Yüksek Lisans, H.Kanik, "Bazı kivi (Actinidia deliciosa) çeşitlerinde karbondioksit beslemesinin ex vitro köklendirme üzerine etkileri", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomühendislik Anabilim Dalı, Ocak, 2015.
Yüksek Lisans, I.Ansiz, "Afrika menekşesi (Saintpaulia ionantha) bitkisinde protoplast izolasyonu, füzyonu ve rejenerasyonların sağlanması", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoteknoloji Anabilim Dalı, Ocak, 2015.
Yüksek Lisans, A.Ansiz, "Maxma 14 Delbard® Brokforest (Prunus mahaleb x Prunus avium) kiraz meyve anacının klonal çoğaltımı ve iki yeni biyoreaktör sisteminde geniş ölçekli üretimi", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomühendislik Anabilim Dalı, Ocak, 2015.
Yüksek Lisans, E.İlhan, "Ters lale (Fritillaria imperialis L.) bitkisinde ın vitro koşullarda organ rejenerasyonlarının sağlanması", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomühendislik Anabilim Dalı, Ocak, 2015.
Yüksek Lisans, Y.Erme, "Biberiye (Rosmarinus officinalis L.) bitkisinin in vitro koşullarda klonal çoğaltımı üzerine araştırmalar", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomühendislik Anabilim Dalı, Ocak, 2013.
Yüksek Lisans, B.Kabakçi, "GF-677 hibrit (Prunus amygdalus x P. persica) meyve anacının in vitro koşullarda klonal çoğaltımı üzerine araştırmalar", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoteknoloji Anabilim Dalı, Ocak, 2013.
Yüksek Lisans, K.Timoçin, "Juniperus oxycedrus subsp oxycedrus bitkisinde kallus kültürlerinin kurulması ve sekonder metabolitlerin incelenmesi", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoteknoloji Anabilim Dalı, Ocak, 2010.
Yüksek Lisans, O.Telli, "In vitro koşullarda Gentiana cruciata L. bitkisinden sentetik tohum üretimi", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomühendislik Anabilim Dalı, Ocak, 2010.
Yüksek Lisans, F.Bahar, "Yonca'da (Medicago sativa L.) in vitro koşullarda farklı besin ortamlarının meristem ve sürgün ucu kültürlerine etkileri", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomühendislik Anabilim Dalı, Ocak, 2009.
Yüksek Lisans, B.Oltulu, "Astragalus trojanus (geven) bitkisinin farklı in vitro besin ortamlarında rejenerasyonu", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomühendislik Anabilim Dalı, Ocak, 2008.
Yüksek Lisans, D.Şenyay, "Sakız ağacının (Pistacia lentiscus L.) in vitro koşullarda rejenerasyonu üzerine araştırmalar", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomühendislik Anabilim Dalı, Ocak, 2008.
Yüksek Lisans, S.Orhan, "Karabaş otu (Lavandula stoechas L. ) bitkisinin farklı in vitro besin ortamlarında kültüre alınması", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomühendislik Anabilim Dalı, Ocak, 2007.
Yüksek Lisans, S.Ünal, "In vitro koşullarda farklı kültür ortamlarının Gingko biloba L.'nın rejenerasyonu üzerine etkileri", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomühendislik Anabilim Dalı, Ocak, 2006.
Yüksek Lisans, Ö.Turan, "Nicotiana tabacum l. cv. sarıbağlar tütününde protoplast rejenerasyonu", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomühendislik Anabilim Dalı, Ocak, 2006.
Yüksek Lisans, N.Aşici, "Ginkgo biloba L.'da kallus kültürleri yolu ile in vitro rejenerasyon", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomühendislik Anabilim Dalı, Ocak, 2005.
Yüksek Lisans, P.Nartop, "Rosmarinus officinalis L.'de kallus ve hücre kültürlerini etkileyen faktörlerin belirlenmesi ve sekonder metabolit üretimi", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomühendislik Anabilim Dalı, Ocak, 2005.
Yüksek Lisans, B.Günaydin, "Arbutus unedo L.'nin in vitro kültürlerle klonal çoğaltımının incelenmesi", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomühendislik Anabilim Dalı, Ocak, 2005.
Yüksek Lisans, İ.Özmen, "Pamukta (gossypium hirsutum L. ) değişik defoliant uygulamaları üzerine araştırmalar", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Ocak, 2001.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Ege Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi