Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2001 - Devam Ediyor Prof.Dr.

  Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü

 • 1994 - 2001Doç.Dr.

  Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü

 • 1995 - 1999Yrd.Doç.Dr.

  Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü

 • 1984 - 1994Araştırma Görevlisi

  Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü

Yönetimsel Görevler

 • 2018 - Devam Ediyor Bölüm Başkan Yardımcısı

  Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü

 • 2015 - Devam Ediyor Farabi Koordinatörü

  Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü

 • 2015 - Devam Ediyor Erasmus Koordinatörü

  Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü

 • 2006 - Devam Ediyor Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü

 • 2006 - Devam Ediyor Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü

 • 2014 - 2018Mevlana Değişim Programı Koordinatörü

  Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü

 • 2010 - 2018Farabi Koordinatörü

  Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü

 • 2012 - 2015Fakülte Kurulu Üyesi

  Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü

 • 2003 - 2010Erasmus Koordinatörü

  Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü

 • 1998 - 2000Merkez Müdür Yardımcısı

  Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi

Verdiği Dersler

 • LisansBİYOMÜHENDİSLİKTE ETİK

Yönetilen Tezler

 • Nergis (Narcissus tazetta subsp. tazetta) bitkisinde RITA biyoreaktörleri kullanılarak in vitro soğan üretimi, GÜREL A. , C.YILAN(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2017
 • Bacopa australis'in in vitro koşullarda mikroçoğaltımı, GÜREL A. , B.ÜNAL(Öğrenci), Doktora, 2017
 • Vanilya (Vanilla planifolia L.) bitkisinde in vitro rejenerasyonların sağlanması ve hücre süspansiyonlarında metil jasmonat elisitörünün biyokütle üretimine etkileri, GÜREL A. , R.HALIM(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2017
 • Bazı orkide türlerinin in vitro koşullarda üretimleri ve çiçeklenmelerinin ticari çapta gerçekleştirilmesi, GÜREL A. , M.EKMEKÇİGİL(Öğrenci), Doktora, 2016
 • Maxma 14 Delbard® Brokforest (Prunus mahaleb x Prunus avium) kiraz meyve anacının klonal çoğaltımı ve iki yeni biyoreaktör sisteminde geniş ölçekli üretimi, GÜREL A. , A.ANSIZ(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2015
 • Afrika menekşesi (Saintpaulia ionantha) bitkisinde protoplast izolasyonu, füzyonu ve rejenerasyonların sağlanması, GÜREL A. , I.ANSIZ(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2015
 • Bazı kivi (Actinidia deliciosa) çeşitlerinde karbondioksit beslemesinin ex vitro köklendirme üzerine etkileri, GÜREL A. , H.KANIK(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2015
 • Myrobolan b erik kök anacının (Prunus cerasifera L.) sıvı kültürlerde büyük ölçekte mikroçoğaltımı, GÜREL A. , S.ORHAN(Öğrenci), Doktora, 2015
 • Ters lale (Fritillaria imperialis L.) bitkisinde ın vitro koşullarda organ rejenerasyonlarının sağlanması, GÜREL A. , E.İLHAN(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2015
 • Pamuk (Gossypium hirsutum L.) anterlerinden in vitro koşullarda kallus ve embriyo rejenerasyonlarının sağlanması, GÜREL A. , B.AKYOL(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2015
 • Rubia tinctorum l. (Kök boya) hücre süspansiyon kültürlerinde çeşitli stres faktörlerinin biyokütle miktarı ve sekonder metabolit içerikleri üzerine etkileri, GÜREL A. , E.NAZIRI(Öğrenci), Doktora, 2014
 • "Gemlik" ve "Domat" zeytin (Olea europaea L.) çeşitlerinin in vitro koşullarda rejenerasyon potansiyellerinin belirlenmesi, GÜREL A. , M.BAYRAKTAR(Öğrenci), Doktora, 2013
 • Bir akvaryum bitkisi olan Cryptocoryne wendtii'nin in vitro koşullarda klonal çoğaltımı, GÜREL A. , S.ÜNAL(Öğrenci), Doktora, 2013
 • Astragalus trojanus Stev. hücre süspansiyon kültürlerinde sekonder metabolit içeriklerinin arttırılması, GÜREL A. , P.NARTOP(Öğrenci), Doktora, 2013
 • GF-677 hibrit (Prunus amygdalus x P. persica) meyve anacının in vitro koşullarda klonal çoğaltımı üzerine araştırmalar, GÜREL A. , B.KABAKÇI(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2013
 • Biberiye (Rosmarinus officinalis L.) bitkisinin in vitro koşullarda klonal çoğaltımı üzerine araştırmalar, GÜREL A. , Y.ERME(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2013
 • In vitro koşullarda Gentiana cruciata L. bitkisinden sentetik tohum üretimi, GÜREL A. , O.TELLİ(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2010
 • Juniperus oxycedrus subsp oxycedrus bitkisinde kallus kültürlerinin kurulması ve sekonder metabolitlerin incelenmesi, GÜREL A. , K.TİMOÇİN(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2010
 • Yonca'da (Medicago sativa L.) in vitro koşullarda farklı besin ortamlarının meristem ve sürgün ucu kültürlerine etkileri, GÜREL A. , F.GÖKŞİN(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2009
 • Bazı centiyane (Gentiana spp.) türlerinde Agrobacterium rhizogenes aracılığı ile transforme saçaklı kök kültürlerinin oluşturulması ve sekonder metabolit içeriklerinin belirlenmesi, GÜREL A. , Ş.HAYTA(Öğrenci), Doktora, 2009
 • Astragalus trojanus (geven) bitkisinin farklı in vitro besin ortamlarında rejenerasyonu, GÜREL A. , B.OLTULU(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2008
 • İkinci ürün pamuk (Gossypium hirsutum l) tarımında defoliant uygulamalarının verim, lif ve tohum kalitesi üzerine etkilerinin araştırılması, GÜREL A. , Y.SOKAT(Öğrenci), Doktora, 2008
 • Sakız ağacının (Pistacia lentiscus L.) in vitro koşullarda rejenerasyonu üzerine araştırmalar, GÜREL A. , D.ŞENYAY(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2008
 • Karabaş otu (Lavandula stoechas L. ) bitkisinin farklı in vitro besin ortamlarında kültüre alınması, GÜREL A. , S.ORHAN(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2007
 • Nicotiana tabacum l. cv. sarıbağlar tütününde protoplast rejenerasyonu, GÜREL A. , Ö.TURAN(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2006
 • Rubia tinctorum L. bitkisinde Agrobacterium rhizogenes aracılığıyla transforme saçaklı kök kütürlerinin oluşturulması ve sekonder metabolit üretimi, GÜREL A. , B.ÇETİN(Öğrenci), Doktora, 2006
 • In vitro koşullarda farklı kültür ortamlarının Gingko biloba L.'nın rejenerasyonu üzerine etkileri, GÜREL A. , S.ÜNAL(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2006
 • Ginkgo biloba L.'da kallus kültürleri yolu ile in vitro rejenerasyon, GÜREL A. , N.AŞICI(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2005
 • Rosmarinus officinalis L.'de kallus ve hücre kültürlerini etkileyen faktörlerin belirlenmesi ve sekonder metabolit üretimi, GÜREL A. , P.NARTOP(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2005
 • Arbutus unedo L.'nin in vitro kültürlerle klonal çoğaltımının incelenmesi, GÜREL A. , B.GÜNAYDIN(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2005
 • Pamukta (gossypium hirsutum L. ) değişik defoliant uygulamaları üzerine araştırmalar, GÜREL A. , İ.ÖZMEN(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2001

Verdiği Kurs ve Eğitimler