Ege Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Pamuk (Gossypium hirsutum L.) Kalluslarında Tuz Stresine Karşı Bazı Morfolojik Fizyolojik ve Biyokimyasal Parametrelerin Araştırılması", BAP Y.Lisans, FYL-2018-20040, Yönetici, Devam Ediyor
"Selluka-İzmir Sarmaşığı (Vigna caracalla L.verdc.) Bitkisinin İn vitro Klonal Mikroçoğalımı", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, ALİYE ÜSTER, Yönetici, 2018
"Tür İçi ve Türler Arası Pamuk (Gossypium spp.) Melezlerinde Haploit Bitki Eldesi İçin Anter Kültürü Olanaklarının Araştırılması,", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, TAGEM/TBAD/17/A07/P05/04-001, Araştırmacı, Devam Ediyor
"IN VİTRO SELEKSİYON ARACILIĞI İLE PAMUK (GOSSYPİUM HİRSUTUM L.) KALLUSLARININ VERTİCİLLİUM SOLGUNLUK ETMENİ (VERTİCİLLİUM DAHİLAE KLEB.)NE AİT KÜLTÜR FİLTRATINA KARŞI DUYARLILIKLARININ BELİRLENMESİ", BAP Doktora, 16-FBE-004, Yönetici, Devam Ediyor
PATENT, FAYDALI MODEL ve TESCİL BELGELERİ
Gürel A,Pınar NARTOP, "Sıvı Bitki Hücre ve Doku Kültürlerinde Çöken Biyokütle Hacmini Belirlemek Amaçlı Kullanılan Erlen Modeli", TÜRKIYE, Patent, TR 2012 03710 B, Nisan 2018
Gürel A,Hasan Fehmi ÖZEL, Hulki ÖZEL, Serpil Orhan FEDAKAR, "Biyoreaktör Besleme Tankı:", TÜRKIYE, Faydalı Model, TR 2016 20426 Y, Temmuz 2017
Gürel A,Hüseyin Akdemir, Şükrü Hazım Emiroğlu, "Doğal Kahve Renkli Pamuk Çeşidi", TÜRKIYE, , Akdemir Doğal Kahve Renkli Pamuk Çeşidi, Nisan 2009
Gürel A,Hüseyin Akdemir, Şükrü Hazım Emiroğlu, "Doğal Kahve Renkli Pamuk Çeşidi", TÜRKIYE, , Emirel Doğal Kahve Renkli Pamuk Çeşidi, Nisan 2009
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Ege Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi