Desteklenen Projeler

Desteklenen Projeler

 • 2019 - Devam Ediyor Ceviz Anacı “Paradox”un In Vitro Koşullarda Tam Bitki Rejenerasyonuna Yönelik Araştırmalar

  Diğer Özel Kurumlarca Desteklenen Proje

  GÜREL A. (Yürütücü)

 • 2017 - Devam Ediyor Tür İçi ve Türler Arası Pamuk (Gossypium spp.) Melezlerinde Haploit Bitki Eldesi İçin Anter Kültürü Olanaklarının Araştırılması,

  Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

  GÜREL A.

 • 2017 - 2018Selluka-İzmir Sarmaşığı (Vigna caracalla L.verdc.) Bitkisinin İn vitro Klonal Mikroçoğalımı

  Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

  GÜREL A. (Yürütücü)

 • 2015 - 2018Ayçiçeği Helianthus annuus L nde Orobanş ve Herbisite Dayanıklı Dihaploit Hatların In Vitro Koşullarda Geliştirilmesi TÜBİTAK 1001 projesi

  TÜBİTAK Projesi

  GÜREL A.

 • 2013 - 2018,. Pamukta (Gossypium hirsutum L.) In Vitro Kültür Tiplerinin Farklı Eksplant Kaynaklarından Tam Bitki Rejenerasyonlarının Sağlanması Üzerine Etkileri.

  Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

  GÜREL A.

 • 2015 - 2017Bazı Peyzaj Tasarım Bitki Türlerinin Farklı Doku Kültürü Teknikleri ile Ticari Çapta Üretimi ve Dış Koşullara Adaptasyonu TÜBİTAK TEYDEB 1507 7150575 no lu proje

  TÜBİTAK Projesi

  GÜREL A.

 • 2014 - 2015Karbondioksit Besleme Yöntemi ile Kivi Actinidia deliciosa Çeşitlerinde Ex Vitro Köklendirmenin Hızlandırılması 0457 STZ 2013 2 no lu proje

  Sanayi Tezleri Projesi

  GÜREL A. (Yürütücü)

 • 2012 - 2015Bazı Orkide Türlerinin In Vitro Koşullarda Üretimleri ve Çiçeklenmelerinin Ticari Çapta Gerçekleştirilmesi 01217 STZ 2012 1 no lu proje

  Sanayi Tezleri Projesi

  GÜREL A. (Yürütücü)

 • 2010 - 2013Astragalus trojanus Kallus ve Hücre Suspansiyon Kültürlerinde Büyüme Parametrelerinin Belirlenmesi ve Farklı Elisitör Prekursör ve Kültür Koşulu Uygulamalarının Sekonder Metabolit İçeriğine Etkileri TÜBİTAK 109O627 no lu proje

  TÜBİTAK Projesi

  GÜREL A. (Yürütücü)

 • 2008 - 2011Achillea millefolium grubuna ait önemli tıbbi bitkilerde karşılaştırmalı bir çalışma Fizyolojik fitokimyasal yaklaşımlar ve pratik uygulamalar Bulgaristan Bilimler Akademisi Tübitak İkili İşbirliği Projesi Proje no 108O290

  TÜBİTAK Projesi

  GÜREL A.

 • 2006 - 2009Drought Tolerance in Cotton A Biochemical and Physiological Approach Bulgaristan Bilimler Akademisi Tübitak İkili İşbirliği Projesi Proje No 105O724

  TÜBİTAK Projesi

  GÜREL A. (Yürütücü)

 • 2005 - 2009Doğal renkli Pamukta Gossypium hirsutum L Lif Uzunluğu ve Lif Renk Genlerini Kontrol Eden DNA Markırlarının Klonlanması Genomun Haritalanması ve Quantative Trait Locus QTL Analizi Tübitak Kariyer Geliştirme Projesi Proje No 104O589

  TÜBİTAK Projesi

  GÜREL A.

 • 2006 - 2008Klonal Çoğaltılan Bazı Gentiana Türlerinde Agrobacterium rhizogenes Aracılığı ile Transforme Saçaklı Kök Kültürlerinin Oluşturulması ve Sekonder Metabolit İçeriklerinin Karşılaştırılması TOVAG 106O111 no lu proje

  TÜBİTAK Projesi

  GÜREL A. (Yürütücü)

 • 2006 - 2008Doğal Renkli Pamukların Seleksiyonları ve Elit Tohum Üretimleri

  Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

  GÜREL A.

 • 2005 - 2007Bazı Akvaryum Bitki Türlerinin In Vitro Çoğaltımı için Steril Donör Stoklarının Oluşturulması

  Diğer Özel Kurumlarca Desteklenen Proje

  GÜREL A. (Yürütücü)

 • 2004 - 2006Biberiye Bitkisinden ve Kallus Kültüründen Elde Edilen Antioksidan Ekstrelerin Karşılaştırılması TÜBİTAK TBAG 2479

  TÜBİTAK Projesi

  GÜREL A.

 • 2004 - 2006Stabil Buğday Ruşeym Yağı Üretimi TÜBİTAK TEYDEB 3040158 no lu proje

  TÜBİTAK Projesi

  GÜREL A.

 • 2002 - 2006Ege Bölgesi Pamuk Tarımı Yapılan Topraklara Değişik Seviyelerde Uygulanan Kükürdün Pamuk Bitkisinin Verim Kalitesi Üzerine Etkisi TÜBİTAG TOGTAG 2919 no lu proje

  TÜBİTAK Projesi

  GÜREL A.

 • 2003 - 2005Ege Bölgesi Koşullarında Doğal Renkli Pamuklara ait Seleksiyon Hatlarının Agronomik ve Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi

  Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

  GÜREL A.

 • 2003 - 2005Patates Çeşitlerinde In Vitro Stok Bitkilerin Elde Edilmesi ve Çoğaltılması

  Diğer Özel Kurumlarca Desteklenen Proje

  GÜREL A. (Yürütücü)

 • 2001 - 2003Doku Kültürü Teknikleri ile Ticari Önemi Olan Bitkilerin Üretimi Üzerinde Ön Araştırmalar EBİLTEM projesi

  Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

  GÜREL A. (Yürütücü)

 • 2000 - 2002Reddening of Cotton Leaves Causes and Biochemical Mechanisms Bulgaristan Bilimler Akademisi Tübitak İkili İşbirliği Projesi Proje No 100U027

  TÜBİTAK Projesi

  GÜREL A. (Yürütücü)

 • 1997 - 1999Ege Bölgesi Koşullarına Uygun Uzun İnce ve Renkli Elyaflı Pamukların Adaptasyonu Üzerine Araştırmalar TTGV 052 D no lu proje

  TÜBİTAK Projesi

  GÜREL A.

Patent

 • 2018Sıvı Bitki Hücre ve Doku Kültürlerinde Çöken Biyokütle Hacmini Belirlemek Amaçlı Kullanılan Erlen Modeli

  Patent

 • 2017Biyoreaktör Besleme Tankı:

  Faydalı Model

 • 2009Doğal Kahve Renkli Pamuk Çeşidi

  Tescil Belgesi

 • 2009Doğal Kahve Renkli Pamuk Çeşidi

  Tescil Belgesi