Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1998 - 2003 Doktora

  Ege Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Türkiye

 • 1995 - 1998 Yüksek Lisans

  Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Halk Sağlığı Hemşireliği (Yl) (Tezli), Türkiye

 • 1990 - 1994 Lisans

  Ege Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik, Türkiye

Yaptığı Tezler

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2016Eğitim Yönetimi ve Planlama

  Hemşire Eğitimcilerin Senaryo Yazma Becerilerinin Geliştirilmesi Kursu , E.Ü. Hemşirelik Fakültesi

 • 2015Eğitim Yönetimi ve Planlama

  HEPDAK Program Değerlendiriciliği , 5. Hemşirelik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

 • 2015Eğitim Yönetimi ve Planlama

  İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Belgesi, İzmir , Ege Üniversitesi

 • 2015Eğitim Yönetimi ve Planlama

  Bilgisayar Uygulamalı Temel Biyoistatistik Kursu , I. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, İzmir

 • 2015Eğitim Yönetimi ve Planlama

  HEPDAK Eğitim Programı Değerlendiriciliği , HEPDAK

 • 2012Eğitim Yönetimi ve Planlama

  Akademika Temel İyi Klinik Uygulamalar Eğitimi , Ege Üniversitesi ve Sanofi İlaçları İnovasyon İşbirliği, İzmir

 • 2009Eğitim Yönetimi ve Planlama

  Scientific English for Research into Cancer Control , E.Ü. İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu, Üroonkoloji Derneği, APJCP, Asian Cancer Control, İzmir.

 • 2009Eğitim Yönetimi ve Planlama

  İzmir Kent Sağlık Profili Çalışması , , İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir

 • 2009Eğitim Yönetimi ve Planlama

  Birleşmiş Milletler Kadınların ve Kız Çocuklarının Korunması , Güçlendirilmesi Ortak Programı, T.C. İzmir Valiliği, İzmir

 • 2008Eğitim Yönetimi ve Planlama

  The Value of Nursing Research Based on Models and Theories , Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, İzmir

 • 2008Eğitim Yönetimi ve Planlama

  Nitel Araştırma Yöntem ve Teknikleri , Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Mezunlar Derneği, İzmir

 • 2007Eğitim Yönetimi ve Planlama

  Proje Hazırlama Eğitimi Semineri , İzmir Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezi

 • 2007Eğitim Yönetimi ve Planlama

  Proje Hazırlama Eğitimi Semineri , İzmir Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezi

 • 2006Eğitim Yönetimi ve Planlama

  İlkyardım Kursu , Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu

 • 2005Eğitim Yönetimi ve Planlama

  İleri Epidemiyolojik Analizler Kursu , 9. Ulusal Halk Sağlığı Günleri-GATA

 • 2005Eğitim Yönetimi ve Planlama

  Cinsiyete Dayalı Şiddet Olgularına Sağlık Personelinin Yaklaşımı Eğitimi , Türkiye Üreme Sağlığı Programı, İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı

 • 2004Eğitim Yönetimi ve Planlama

  Adli Hemşirelik Kursu , Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı

 • 2002Eğitim Yönetimi ve Planlama

  VII. Ulusal Halk Sağlığı Güz Okulu: Halk Sağlığının Dünü, Bugünü, Yarını , TTB İzmir Tabip Odası

 • 2001Eğitim Yönetimi ve Planlama

  Sağlıkta Sektörlerarası İşbirliği konulu Halk Sağlığı Gezici Eğitim Semineri , Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi,

 • 2000Eğitim Yönetimi ve Planlama

  Eleştirel ve Yaratıcı Düşünme Kursu , Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

 • 1999Eğitim Yönetimi ve Planlama

  Bilgisayar Uygulamalı Biyoistatistik Başarı Belgesi , Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

 • 1999Eğitim Yönetimi ve Planlama

  İnteraktif Eğitim Yöntemleri , Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Derneği

 • 1998Eğitim Yönetimi ve Planlama

  IV. Ulusal Halk Sağlığı Güz Okulu: Tıp ve Sosyal Bilimler , TTB İzmir Tabip Odası

 • 1997Eğitim Yönetimi ve Planlama

  Rahim İçi Araç Uygulama Kursu , T.C. Sağlık Bakanlığı Ana ve Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü

 • 1996Eğitim Yönetimi ve Planlama

  II. Ulusal Halk Sağlığı Güz Okulu: İnsan Hakları, Tıbbi Etik ve Halk Sağlığı , TTB İzmir Tabip Odası