Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

PRIORITIES FOR NURSING RESEARCH IN TURKEY

american journal of advances in nursing research, cilt.2, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier identifier

Nursing students perception of job prospective investigation

VII. Proceedings of the national nursing congress., 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Yaşlı Sağlığına Yönel

1. Uluslararası 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, Ankara, Türkiye, 23 Nisan 2018, ss.69

Kitap & Kitap Bölümleri

Kadına Yönelik Şiddet

Geniş Ufuklar: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğ, Meltem Çiçeklioğlu, Editör, İzmir Basım Yayın Medya Yayın, İzmir, ss.162-202, 2011

Toplumsal Cinsiyet, Yoksulluk ve Kadın Sağlığı

Geniş Ufuklar: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğ, Meltem Çiçeklioğlu, Editör, İzmir Basım Yayın Medya Yayın, İzmir, ss.139-154, 2011

Bilirkişi Raporları

Hemşirelik Öğrencilerinin Hemşirelikte Araştırmaya Gelişmelere Karşı Farkındalıkları ve Tutumları

Uluslararası Hemşirelik Araştırmaları Dergisi, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)