Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Meme Küçültme Ameliyatı Olan Hastaların Demografik Özellikleri ve Hasta Memnuniyetinin Değerlendirilmesi

Türk Plastik Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Derneği 37. Ulusal Kurultayı, Ankara, Türkiye, 4 - 07 Kasım 2017 Creative Commons License