Araştırma Alanları

 • Tıp

 • Sağlık Bilimleri

 • Temel Tıp Bilimleri

 • Parazitoloji

 • Yaşam Bilimleri

 • Biyokimya

 • Biyomoleküller

 • Proteomiks

 • Biyoinformatik

 • Mikrobiyoloji

 • İmmünoloji

 • Moleküler Biyoloji ve Genetik

 • Genomiks

 • Kanser Moleküler Biyolojisi

 • Protein Mühendisliği