Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Modulatory Role of MicroRNA-873 in the Progression of KRAS-Driven Cancers.

Molecular therapy. Nucleic acids, cilt.14, ss.301-317, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Isolation of Toxoplasma gondii strains similar to Africa 1 genotype in Turkey

PARASITOLOGY INTERNATIONAL, cilt.62, ss.471-474, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Prognosis of pneumocystis jirovecii pneumonia in non-HIV patients

EUROPEAN RESPIRATORY JOURNAL, cilt.42, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Detection of Pneumocystis in the nasal swabs of immune-suppressed rats by use of PCR and microscopy.

Medical science monitor basic research, cilt.19, ss.62-67, 2013 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Action plan to regain unnecessary deferred blood donors due to malaria risk in Turkey

TRANSFUSION AND APHERESIS SCIENCE, cilt.46, ss.269-275, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Epidemiology and survival of childhood cancers in Ege University Hospital

Ege Journal of Medicine, cilt.58, ss.105-113, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

[Cryopreservation of Toxoplasma gondii tachyzoites and tissue cysts].

Turkiye parazitolojii dergisi, cilt.37, ss.44-6, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier identifier

[Demonstration of Cryptosporidium parvum in immune suppressed rats using nested PCR].

Turkiye parazitolojii dergisi, cilt.37, ss.165-8, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Hodgkin lenfoma hastalarımızın epidemiyolojik ve sağ kalım özellikleri

11. Ege Pediatri ve 7. Ege Pediatri Hemşireliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 17 - 20 Aralık 2019, ss.29 Creative Commons License

Role of the Cryptosporidium spp. in the development of gastrointestinal cancers

29. ECCMID congress, Amsterdam, Hollanda, 13 - 16 Nisan 2019, ss.170

Parasites and immunotherapy: Immunostimulatory effect of Leishmania spp. in cancer treatment

6tth International Cancer Immunotherapy Conference in Europe (ITOC), Vienna, Avusturya, 11 - 13 Nisan 2019, cilt.110

biyo

sempozyum, Türkiye, 22 Aralık 2018

Immunotherapeutic effect of avirulan protozoan in breast cancer therapy

7. Multidisipliner Kanser Araştırma 1. Temel Onkoloji Kongresi, Türkiye, 11 - 14 Ekim 2018

Entamoeba histolytica dispar tanısında Real Time PZR

19. Ulusal Parazitoloji Kongresi, uluslararası katılımlı Ekkkinokokkozis Sempozyumu, Türkiye, 5 - 09 Ekim 2015

Evaluation and comparison of TNF-family ligands and receptors genes in mice and humans by bioinformatics techniques

41st FEBS Congress on Molecular and Systems Biology for a Better Life, Kusadasi, Türkiye, 3 - 08 Eylül 2016, cilt.283, ss.360

PARAZİTLER VE MİKROBİYOTA

3.Bağırsak Mikrobiyotası ve Probiyotikler Kongresi, Türkiye, 11 - 12 Mart 2016

Determination of the immunotherapeutic effect of avirulan parasites in cancertherapy

8th International Conference of Contemporary Oncology Integrated Oncology: Genomics, Immunotherapies, and Molecular Targets, 16 - 18 Mart 2016

İzmir ili sokak kedilerinde Leishmania spp. seroprevalansı

19. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Uluslararası Katılımlı Ekinokokkozis Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 5 - 09 Ekim 2015

Echinococosis Cystic and Alveolar Echinococosis Old Diseases New Challanges

26th World congress on Echinococosis Cystic and Alveolar Echinococosis Old Diseases-New Challanges., 1 - 03 Ekim 2015

Follow-up of the Toxoplasma IgM positive pregnant women: Is it a real infection? Should we treat them? Should the pregnancy be terminated?

54th Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy (ICAAC), Washington, A.B.D., Washington, Amerika Birleşik Devletleri, 5 - 09 Eylül 2014

Kedilerde CMAH Geni Analizi

22.Ulusal Biyoloji Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 23 - 27 Haziran 2014

Preliminary analysis of monosaccharides in virulent T. gondii Ankara and Ege-1 strains by Cap LC-ESI-MS/MS

22nd ECCMID (European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases), Barcelona, İspanya, 10 - 14 Mayıs 2014

İzmir İli Sokak Kedilerinde Toxoplasmosis Seroprevalansı

18. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Denizli, Türkiye, 29 Eylül 2013, ss.264

Aşı Geliştirmede Rekombinant Proteinler ve Post Translasyonel Modifikasyonun Önemi

II. Ulusal Glikobiyoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), İzmir, Türkiye, 11 Haziran 2013, ss.20

Demonstration of Leishmania spp. by nested PCR in stray cats of İzmir located in western Turkey

24th ECCMID (European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases), Barcelona, İspanya, 10 - 14 Mayıs 2014

A novel multivalent recombinant protein vaccine confers protection against toxoplasmosis

23rd ECCMID (European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases), Berlin, Almanya, 27 - 30 Nisan 2013

Frequency and genotypes of Toxoplasma gondii strains isolated from stray cats in Izmir

23rd European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Berlin, Almanya, 27 Nisan 2013, ss.567

Frequency and genotypes of Toxoplasma gondii strains isolated from Stray Cats of Izmir Turkey

23rd ECCMID (European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases), Berlin, Almanya, 27 - 30 Nisan 2013

HIV Negatif Pneumocystis Jirovecii Pnömonilerinde Prognoz

Türk Toraks Derneği 16. Yıllık Kongresi 2013, Antalya, Türkiye, 3 - 07 Nisan 2013

İmmun Sistemi Baskılanmış Sıçanlara Ait Akciğer ve Dışkı Örneklerinde Cryptosporidium spp’nin Moleküler Tekniklerle Gösterilmesi

17. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Kafkasya ve Ortadoğu Paraziter Hastalıklar Sempozyumu, Kars, Türkiye, 4 - 10 Eylül 2011

Toxoplasma gondii Ankara ve Ege suşlarından elde edilen eriyik protein aşılarının BALB/c farelerde uyardığı immun yanıt

17. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Kafkasya ve Ortadoğu Paraziter Hastalıklar Sempozyumu, Kars, Türkiye, 4 - 10 Eylül 2011

A novel DNA vaccine against toxoplasmosis induces sporozoite specific protective immune response through nonapoptotic cells

A novel DNA vaccine against toxoplasmosis induces sporozoite specific protective immune response through nonapoptotic cells, Vienna, Avusturya, 10 - 13 Nisan 2010

Kan Donörlerinde Toxoplasmosis Tanısının Önemi

Yüzyıllık Tecrübe; Toxoplasma gondii Uluslararası Katılımlı Sempozyum ve Workshop, İzmir, Türkiye, 17 - 20 Mart 2010

Türkiye'de İzole Edilen Toxoplasma gondii Suşlarının Multipleks Polimeraz Zincir Reaksiyonu ile Mikrosatellit Genotiplendirilmesi

Yüzyıllık Tecrübe; Toxoplasma gondii Uluslararası Katılımlı Sempozyum ve Workshop, İzmir, Türkiye, 17 - 20 Mart 2010

Dual Promotor Vektör Sistemi ile Toxoplasmosise Karşı DNA Aşı Modeli Geliştirilmesi

Yüzyıllık Tecrübe; Toxoplasma gondii Uluslararası Katılımlı Sempozyum ve Workshop, İzmir, Türkiye, 17 - 20 Mart 2010

Konjenital Toxoplasmosis Olgu Sunumu

16. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Adana, Türkiye, 1 - 07 Kasım 2009

Diyarbakır’da Plasmodium vivax Alt Türlerinin Gösterilmesi

16.Ulusal Parazitoloji Kongresi, Adana, Türkiye, 01 Kasım 2009, ss.270-271

Polimeraz zincir reaksiyonu ile kistik hidatidozis tanısı

33. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Muğla, Türkiye, 21 - 25 Ekim 2008

Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonu Uygulanan Hastalarda Leishmaniasis Sıklığı

5. Ulusal Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi, Ankara, Türkiye, 24 - 28 Haziran 2008

Vaccination strategies against toxoplasmosis: past and future

Second International Congress of Central Asia Infectious Diseases, Almati, Kazakistan, 27 - 30 Mart 2008

Hematopoetik kök hücre nakil uygulanan hastalarda toxoplazma enfeksiyonu ve klinik önemi

5. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi, Antalya, Türkiye, 6 - 09 Mart 2008

Toxoplasma gondii Takizoitlerinin Kryoprezervasyonu

15. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Kayseri, Türkiye, 18 - 23 Kasım 2007

Gönüllü Kan Vericilerinde Saptanan Dört Toxoplasmosis Olgusu

İkinci Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi, Antalya, Türkiye, 15 - 19 Kasım 2007

The importance of screening hematopoietic stem cell transplantation patients for toxoplasmosis

9th International Congress on Toxoplasmosis, Montana, Amerika Birleşik Devletleri, 29 Haziran - 02 Temmuz 2007

Anti-toxoplasma prophylaxis and screening is a necessity for liver transplant recipients

9th International Congress on Toxoplasmosis, Montana, Amerika Birleşik Devletleri, 29 Haziran - 02 Temmuz 2007

Kitap & Kitap Bölümleri

Enfeksiyon Patogenezi ve Bağışıklık

Toxoplasma Aşı Çalışmaları, Selim Badur,Hakan Abacıoğlu,Betigül Öngen, Editör, Akademi Kitabevi Yayınları, İstanbul, ss.1491-1504, 2015

Enfeksiyon Patogenezi ve Bağışıklık

Aşılar; Toxoplazma Aşı Çalışmaları, Selim Badur, Hakan Abacıoğlu, Betigül Öngen, Editör, akademi uluslararası, 2015

Harrison’s Principles of Internal Medicine

İntestional Nemodotes, Biberoğlu K., Editör, Nobel Press, İstanbul, ss.1319-1324, 2013

Harrison’s Principles of Internal Medicine.

Trichinella and Other Tissue Nemodotes, Biberoğlu K., Editör, Nobel Press, İstanbul, ss.1316-1319, 2013

Harrison’s Principles of Internal Medicine

Filarial and Related Infections, Biberoğlu K., Editör, Nobel Press, İstanbul, ss.1324-1330, 2013

Skill and Laboratory Practices Guide in Parasitology

Ascaris Lumbricoides. , Unver A, Editör, Ege Üniversitesi, İzmir, ss.42, 2013

Parazitolojide Laboratuvar

Toxoplasmosis, Korkmaz M, Ok Ü.Z, Editör, Türkiye Parazitoloji Derneği Yayınları, İzmir, ss.261-284, 2011

Molecular parasitology

Molecular structure and biological studies of Cryptosporidium spp, Ozcel MA, Tanyüksel M, Eren H, , Editör, Meta Basım Yayım, İzmir, ss.0-647, 2009

Molecular parasitology

Restriction endonucleases, Ozcel MA, Tanyüksel M, Eren H, , Editör, Meta Basım Yayım, İzmir, ss.367-376, 2009

Molecular parasitology

Molecular Studies on Microsporidium, Ozcel MA, Tanyüksel M, Eren H, , Editör, Meta Basım Yayım, İzmir, ss.695-711, 2009

Moleküler Parazitoloji

Restriksiyon endonükleazlar, M. Ali Özcel,Mehmet Tanyüksel,Hasan Eren, Editör, Meta Basım Yayım, İzmir, ss.367-376, 2009

Medical and Veterinary Immunoparasitology

Diseases caused by hook worms (Ancylostoma duedonale and Necator americanus) and immunology. , Ozcel MA, Turgay N, Inci A, Koroglu E, Editör, Meta Press, İzmir, ss.312-320, 2007

Tıbbi ve Veteriner İmmunoparazitoloji

Çengelli Solucanların (Ancylostoma duedonale ve Necator americanus) sebep olduğu hastalıklar ve İmmunolojisi, M. Ali Özcel,Nevin Turgay,Abdullah İnci,Ergun Köroğlu, Editör, Meta Basım Yayım, İzmir, ss.312-320, 2007