Ege Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Çatalcalı Ceylan A., "NATİONAL GEOGRAPHİC TÜRKİYE VE ATLAS DERGİLERİNDE, KÜRESEL VE YERELİN TEMSİLİ", ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, pp.22-52, 2018
Çatalcali A., "IDENTITY FORMATION PROCESS IN MAGAZINES THROUGH COLOR SYMBOLISM IN GRAPHIC DESIGN: AN ANALYSIS ON FOOD AND DECORATION MAGAZINES", INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE, pp.19-19, 2015 (Link)
Çatalcali A., "Tasarım Prensipleri Doğrultusunda Elle ve Cosmopolitan Dergilerinin Genel Karakteristik Özellikleri", Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, vol.3, pp.77-93, 2015
Çatalcali A., "Romantizm Fantazya ve Rasyonalite Evlilik Dergileri ve Evlilik Web Siteleri", Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.8, ss.37-55, 2015
Çatalcali A., "GEOGRAPHIES CONSUMPTION AT GLOBAL AND LOCAL INTERACTION: SOCIOLOGICAL CRITICS ON THE KAZDAĞLARI EXAMPLE", INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF MARKETING AND MARKET RESEARCHES, pp.82-82, 2015 (Link)
Çatalcali A., "Fitness Dergilerinde Beden Kullanımı Formsante ve Women s Health Dergileri", Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, vol.2, pp.8-29, 2014
Özgökbel Bilis P., Çatalcali A., "Toplumsal cinsiyet stereotiplerinin medyada sunumu ve popüler kadın sanatçılar örnekleminde kadın star stereotipleri Akşam Hürriyet Star gazeteleri", Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademia Dergisi, cilt.2, ss.24-38, 2012
Sünbül Olgundeniz S., Çatalcali A., "Dergi Kapaklarında Kullanılan Haber Başlıklarının Dili ve Söylemi Diyet ve Moda haberleri aracılığıyla oluşturulan kadın kimlikleri", Sayıştay Dergisi, cilt.7, ss.174-191, 2011
Çatalcali A., "Futbol Haberlerinde Yaratılan Stereotipler ve Oluşturulan Cinsel Kimlikler", Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Dergisi, ss.107-121, 2010
Çatalcali A., "Okul Öncesi Dönem Çocuk Hikaye Kitapları: Stereotipler ve Kimlikler", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.1, no.1, ss.13-27, 2009 (Link) (Özet)
Çatalcali A., "Amerikan National Geographic Kıds Dergisi Örneğinde Küresel Coğrafyalar Küresel Degerler ve Çocuk Kimlikleri", Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Ege İngiliz ve Amerikan İncelemeleri Dergisi Interactions Dergisi, vol.15, pp.25-46, 2006
Çatalcali A., "Kültürlerarası İletişim Sürecinde Kadın Dergileri Batılı Kadın Kimliğinin Türk Hanımeli Dergisinde İnşası 1948 1951", Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İntractions Dergisi, vol.14, pp.115-135, 2005
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Çatalcali A., "Magazin Haberlerinde Toplumsal Cinsiyet Temsili Alem Hafta Sonu ve Şamdan Plus Dergilerinin Anlambilimsel Analizi", 1. Uluslararası Çukurova Kadın Çalışmaları Kongresi Türkiye'de ve Dünyada Kadın Araştırmaları, Adana, TÜRKIYE, , cilt.1, ss.35-41
Çatalcali A., Sünbül Olgundeniz S., "Animasyon film afişlerinde duygusal zeka kullanımı Görsel ve Metinsel öğeler aracılığıyla yaratılan beğeniler", 2. uluslararası duygusal zeka sempozyumu, izmir, TÜRKIYE, , cilt.1, ss.174-193
Çatalcalı Ceylan A., "Küresel İktidarın Politik Sembolleri Time Dergisi Örneği", 1. Uluslararası Medya ve Siyaset Sempozyumu, izmir, , , vol.2, pp.1003-1014
Çatalcalı Ceylan A., "Medyada Duygusal Zeka Yönetimi Aşk Sevgi ve Dostluk mitlerinin temsili", 1. uluslararası duygusal zeka ve iletişim sempozyumu: Profesyonel yaşamda mükemmellik vizyonu, izmir, , , vol.2, pp.717-728
Çatalcalı Ceylan A., "Coğrafya dergilerinde geçmiş şimdi ve geleceğin topografyası Atlas dergisi reklamlarında kullanılan nostaljik öğelerin analizi", 11. uluslararası kültürel çalışmalar sempozyumu, İZMİR, , , vol.1, pp.47-66
Çatalcalı Ceylan A., "Masal Dünyasında Gündelik Yaşamın Temsili Dünya Masalları ve Türk Masallarının Karşılaştırmalı Anlambilimsel Çözümlemesi", 2.Uluslararası Çocuk ve İletişim Kongresi: İletişimin Çocuğa Etkisi, istanbul, , , vol.1, pp.959-976
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Çatalcali A., "Dergicilik (Dergi Planlama/Dergi Haberciliği/Dergi Türleri)", Kriter Yayınevi, istanbul, 2017
Çatalcali A., "Geleneksel Basılı Dergilerin Değişen Yüzü: Elektronik Dergiler", Değişen Dünyada Gazetecilik, Gülgün Erdoğan Tosun ve Hanifi Kurt, Ed., Orion, Ankara, ss.97-116, 2016
Çatalcali A., "Tüketim, Toplumsal Cinsiyet ve Kadın: 1963-1964 yılları Hayat Dergisi reklamlarının Göstergebilimsel Analizi", Medyada Toplumsal Cinsiyet Okumaları, Dilek Takımcı ve İlknur Gürses, Ed., Ege Üniversitesi Yayınları, izmir, ss.1-23, 2016
Çatalcali A., "Türkiye'de Mizah Dergilerinin Tarihsel Gelişimi", Medya ve Mizah, Huriye Kuruoğlu ve Mikail Boz, Ed., Nobel, Ankara, ss.169-183, 2016
Çatalcali A., "Sanal Uzamda Mekan, Kimlik ve Gerçekliğin İnşası: Sanal Sohbet Sitesi Gazogen Üzerine Bir Araştırma", iletişimde post yazılar, Aylin Göztaş, Ed., Literatür, istanbul, ss.133-157, 2016
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Ege Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi