Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2010 - 2015 Doktora

  Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Ad., Türkiye

 • 2008 - 2010 Yüksek Lisans

  Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Ad., Türkiye

 • 2003 - 2008 Lisans

  Ege Üniversitesi, Hemşirelik Yüksekokulu, Hemşirelik, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2015 Doktora

  Topuk kanı alma işlemi uygulanan prematüre bebeklerde gelişimsel destekleyici pozisyonların bebeğin ağrısı, stresi ve konforuna etkisi

  Ege Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

 • 2010 Yüksek Lisans

  Çocuğun kendi hastalığına yönelik tutumu ölçeği Türkçe formu geçerlik ve güvenirlik çalışması

  Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü