Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Comparison of the Effectiveness of Two Different Methods of Decreasing Pain During Phlebotomy in Children: A Randomized Controlled Trial.

Journal of perianesthesia nursing : official journal of the American Society of PeriAnesthesia Nurses, cilt.34, ss.749-756, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Ekip Çalışması Tutumları Ölçeği nin geçerlilik ve güvenilirlik çakışması

Anadolu Psikiyatri Dergisi-Anatolian Journal Of Psychiatry, cilt.13, ss.131-137, 2012 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Pediatri Hemşirelerinin Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarına Yönelik Bilgi ve Tutumlarının İncelenmesi

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi, cilt.3, ss.32-39, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

YENİDOĞAN BEBEKLERİN STRESİNİ DEĞERLENDİRMEDE BİR YÖNTEM TÜKÜRÜK KORTİZOL DÜZEYİ

Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.6, ss.136-141, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÇOCUK VE ERGENLERDE OBEZİTE VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI

Uluslararası Hakemli Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Dergisi, ss.78-94, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pediatrik Sepsis ve Septik Şokta Hemşirelik Yaklaşımı

Turkiye Klinikleri Journal of Nursing, cilt.8, ss.176-186, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Yenidoğan Pozisyon Değerlendirme Aracının Türkçe Formu Geçerlik ve Güvenirliği

Uluslararası Hakemli Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Dergisi, ss.39-48, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yenidoğan Konfor Davranış Ölçeği Türkçe Formu Geçerlik ve Güvenirliği

Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi,, cilt.1, ss.1-11, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

RELIABILITY AND VALIDITY TESTS OF COMFORTNEO SCALE IN TURKISH

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF NURSING RESEARCHES, cilt.1, ss.1, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ebeveyn besleme tarzı ve etkileyen etmenlerinincelenmesi

Türk Pediatri Arşivi-Turkish Archives Of Pediatrics, cilt.49, ss.224-230, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

İlköğretim Öğrencilerinin Geleneksel Çocuk Oyunlarını Oynama Durumlarını Ve Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi

Uluslar Arası Hakemli Aile Çocuk Ve Eğitim Dergisi, cilt.2, ss.49-62, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Küreselleşmenin Çocuk Sağlığına Etkileri

The Journal of Pediatrics Research, cilt.1, ss.108-112, 2014 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Ebeveyn Besleme Tarzı ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi

Türk Pediatri Arşivi,, cilt.49, ss.224-230, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Epilepsili Çocukların Hastalıklarına Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

SSTB Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi,, cilt.4, ss.53-66, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Analysis of medical error tendency of child nurses

Ege University Journal of Nursing Faculty, cilt.29, ss.33-45, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinde İnternet Kullanımı ile Sosyal Destek Sistemi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, cilt.20, ss.86-92, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Oral İlaç Vermede Aile Uygulamaları

Ege Pediatri Bülteni, cilt.17, ss.103-168, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocuğun Kendi Hastalığına Yönelik Tutumu Ölçeği Türkçe Formu Geçerlik ve Güvenirliği

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, cilt.28, ss.37-45, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Yenidoğanda Çevresel Uyaranların Azaltılması

11. Ege Pediatri 7. Ege Pediatri Hemşireliği Kongresi, Türkiye, 17 Aralık 2019 - 20 Aralık 2020

Bebek Liderliğinde Beslenme

11. Ege Pediatri 7. Ege Pediatri Hemşireliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 17 - 20 Aralık 2019

Çocukların Ağrı Yönetiminde Kullanılan Tamamlayıcı Terapiler ve Destekleyici Bakım Uygulamaları Bir Literatür Taraması

2.Uluslararası 4.Ulusal Tamamlayıcı Terapiler ve Destekleyici Bakım Uygulamaları Kongresi, İzmir, Türkiye, 25 - 28 Eylül 2019, cilt.1, ss.225-232

Çocuk Hemşirelerinin Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarına Yönelik Bilgi ve Tutumlarının incelenmesi

2.Uluslararası 4.Ulusal Tamamlayıcı Terapiler ve Destekleyici Bakım Uygulamaları Kongresi, İzmir, Türkiye, 25 - 28 Eylül 2019, cilt.1, ss.72

Prematüre Bebekte Ağrı Yönetimi

Sağlıklı Büyüyen Çocuk Kongresi, Türkiye, 13 - 15 Aralık 2018

Çocukluk Döneminde Migren

Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi, 26 - 28 Ekim 2018, cilt.1

HEMŞİRE EĞİTİMCİLERİN SENARYO YAZMA BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

5. Ulusal 1. Uluslararası Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi, 15 - 17 Kasım 2018

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde Yenidoğan Tıbbi Travma Kavramsal Modeli

10. Ege Pediatri ve 6. Ege Pediatri Hemşireliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 17 - 19 Aralık 2017

The effect of simulator use in safe pediatric drug implementations

International Congress of Black Sea Nursing Education, Samsun, Türkiye, 12 - 13 Ekim 2017, ss.1

Investigations of mıssed care ın neonatal ıntensive care unitsa hospital example

Internatıonal congress on ethics in nursing applications, 11 - 12 Eylül 2017

BEBEK LİDERLİĞİNDE BESLENME İLE EK BESİNLERE GEÇİŞ

1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 Haziran - 01 Temmuz 2017

PREMATÜRE BEBEKLERDE AĞRI VE GELİŞİMSEL BAKIM YAKLAŞIMLARININ İNCELENMESİ

1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Aydın, Türkiye, 29 Haziran - 01 Temmuz 2017

DÜNYADA PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİNİN GELİŞİMİ

1.Ulusal ve Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Tarihi Kongresi, İzmir, Türkiye, 18 - 21 Haziran 2014

Kitap & Kitap Bölümleri

Yenidoğan Sepsisinde Bakım

Olgularla Pediatrik Bakım, Selmin Şenol, Editör, Nobel Tıp Kitabevler, Ankara, 2018

Yenidoğan Hiperbilirubinemisinde Bakım

OLGULARLA PEDİATRİK BAKIM, Selmin Şenol, Editör, Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, 2018

Investigation of Developmental Care Approaches Used in the Pain Management of Premature Infants

Developments in Health Sciences, Recep EFE, Editör, Sofia University Publ., Sofya, ss.79-85, 2017 identifier identifier identifier

Investigations of Missed Care in Neonatal Intensive CareUnits A Hospital Example

Developments in Health Sciences, Recep EFE, Editör, Sofia University Publ., SOFYA, ss.243-251, 2017 identifier identifier identifier

Çocuk Cerrahisi Hastasında Beslenme

Pediatrik Cerrahi Hastasının Hemşirelik Bakımı, Zehra Bahire Bolışık, Figen Yardımcı, Nurdan Akçay Didişen, Editör, NOBEL, 2015