Ege Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Doç.Dr., EGE ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, 2012 - Devam Ediyor
Arş.Gör., EGE ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, 2003 - 2012
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, M.Kariş, "Bazı kurbağa deri salgılarının biyoaktivitelerinin belirlenmesi", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı, Ocak, 2017.
Yüksek Lisans, E.Onur, "Asidofilus sütü ve propolisin in vivo olarak kanser tedavisinde kullanım potansiyelinin araştırılması", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, Ocak, 2018.
Yüksek Lisans, Ç.Çelen, "Walterinnesia morgani zehrinin SHSY5Y ve U87MG sinir hücre hatları üzerindeki sitotoksisitesinin, CXCR-4 yüzey reseptör ekspresyonu ve Na+/K+-ATPaz aktivitesine etkisinin araştırılması", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomühendislik Anabilim Dalı, Ocak, 2017.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Ege Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi