Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2020 - Devam Ediyor Prof.Dr.

  Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü

 • 2012 - Devam Ediyor Doç.Dr.

  Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi

 • 2008 - Devam Ediyor Araştırma Görevlisi Dr.

  Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik

 • 2003 - 2008 Araştırma Görevlisi

  Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü

Verdiği Dersler

 • Lisans Hayvan Doku Kültürleri

 • Yüksek Lisans İmmünoterapötiklerin Geliştirilmesi ve Üretimi

 • Lisans BİTİRME TEZİ

 • Yüksek Lisans İn Vitro Hücre Kültürü Modelleri

 • Lisans Fizyoloji

 • Lisans BİYOBENZETİM BİLİMİ VE BİYOTEKNOLOJİK UYGULAMALARI

 • Lisans BİYOBENZERLERİN GELİŞTİRİLMESİ VE ÜRETİMİ

 • Yüksek Lisans In Vivo Deneysel Hayvan Modelleri