Ege Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Doç.Dr., EGE ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, 2012 - Devam Ediyor
Arş.Gör.Dr., EGE ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, 2008 - Devam Ediyor
Arş.Gör., EGE ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, 2003 - 2008
VERDİĞİ DERSLER
BİTİRME TEZİ, Lisans, 2018-2019
BİYOBENZETİM BİLİMİ VE BİYOTEKNOLOJİK UYGULAMALARI, Lisans, 2018-2019
İmmünoterapötiklerin Geliştirilmesi ve Üretimi, Yüksek Lisans, 2018-2019
BİYOBENZERLERİN GELİŞTİRİLMESİ VE ÜRETİMİ, Lisans, 2018-2019
Fizyoloji, Lisans, 2018-2019
İn Vitro Hücre Kültürü Modelleri, Yüksek Lisans, 2018-2019
Hayvan Doku Kültürleri, Lisans, 2018-2019
In Vivo Deneysel Hayvan Modelleri, Yüksek Lisans, 2018-2019
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, C.Özverel, "MEME KANSERİNE KARŞI HER2/Neu ANTİJENİ VE SAPONİN ADJUVANI İÇEREN AŞI KOMBİNASYONUNUN GELİŞTİRİLMESİ", EGE ÜNİVERSİTESİ , Kasım, 2018.
Doktora, M.Kariş, "Bazı kurbağa deri salgılarının biyoaktivitelerinin belirlenmesi", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı, Ocak, 2017.
Yüksek Lisans, E.Onur, "Asidofilus sütü ve propolisin in vivo olarak kanser tedavisinde kullanım potansiyelinin araştırılması", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, Ocak, 2018.
Yüksek Lisans, D.Şener, "KÜÇÜK SEMENDER (LISSOTRITON VULGARIS) DERİ SALGISININ BİYOAKTİVİTELERİNİN BELİRLENMESİ VE BAZI KANSER HÜCRELERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ", EGE ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2018.
Yüksek Lisans, M.Doğan, "MEME KANSERİ TEDAVİSİNDE KEMOTERAPÖTİK TEDAVİ DESTEĞİ OLARAK Bifidobacterium infantis SUŞUNUN KULLANIM POTANSİYELİNİN in vivo OLARAK ARAŞTIRILMASI", EGE ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2018.
Yüksek Lisans, Ç.Çelen, "Walterinnesia morgani zehrinin SHSY5Y ve U87MG sinir hücre hatları üzerindeki sitotoksisitesinin, CXCR-4 yüzey reseptör ekspresyonu ve Na+/K+-ATPaz aktivitesine etkisinin araştırılması", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomühendislik Anabilim Dalı, Ocak, 2017.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Ege Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi