Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Yaşlılarda Ölüm Anksiyetesi Günlük Yaşama Katılımları ile İlişkisi

Turkish Journal Of Geriatrics-Türk Geriatri Dergisi, cilt.21, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effectiveness of the solution focused therapy which is based on interpersonal relationship theory: retrospective investigation

ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, cilt.17, ss.261-269, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Food Addiction and Obesity

JOURNAL OF NEUROLOGICAL SCIENCES-TURKISH, cilt.33, ss.392-400, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Influence of prenatal risks of pregnant women on mental symptoms

ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, cilt.15, ss.157-164, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Validity and reliability of the social support scale in chronic diseases-TR (SSCII-TR)

EUROPEAN GERIATRIC MEDICINE, cilt.5, ss.21-25, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Anger and alexithymic characteristics of the patients diagnosed with insomnia: a control group study

JOURNAL OF PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH NURSING, cilt.17, ss.692-699, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Reliability and Validity of the Reproductive Health Scale for Turkish Adolescents

TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, cilt.30, ss.659-668, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The evaluation of anxiety, parental attitude and coping strategy in parents of children with mental retardation

ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, cilt.11, ss.30-37, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The evaluation of depression, social anxiety, alexithymia on children and adolescent with chronic renal failure

ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, cilt.10, ss.318-324, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The Prevalence of Premenstrual Syndrome and Its Relationship with Depression Risk in Adolescents

Anadolu Psikiyatri Dergisi-Anatolian Journal Of Psychiatry, cilt.10, ss.55-61, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Validity and reliability of Beliefs towards Mental Illness Scale

ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, cilt.9, ss.91-96, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Investigation of women's styles of coping with stress in the prevention of cancer and their health beliefs

ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, cilt.9, ss.16-21, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Determınatıon of Independence and Lıfe Satısfactıon Level of Indıvıduals wıth Mental Dısorders

Florence Nightingale Journal of Nursing, cilt.29, ss.1-10, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Üniversite Öğrencilerinde Patolojik İnternet Ve Oyun Kullanımının İncelenmesi

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, cilt.34, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tamamlayıcı Tedavileri Kullanmaya Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, cilt.34, ss.55-63, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kronik Hastaların Ailelerinin Ruh Sağlığının Korunup Geliştirilmesi

Turkiye Klinikleri Internal Medicine Nursing, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ruh Sağlığının Korunması ve Sürdürülmesinde Ailenin Önemi

Turkiye Klinikleri J Psychiatr Nurs-Special Topics, cilt.4, ss.16-20, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İşyerinde Öfke Kontrolü Eğitiminin Etkililiği: Otel İşletmeleri Çalışanları İle Yapılan Bir Araştırma

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.6, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Otel İşletmelerinde Çatışma Yönetimi Eğitiminin Etkililiği

İşletme Fakültesi Dergisi, cilt.18, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Psikodrama İle Zenginleştirilmiş Öfke Yönetimi Eğitiminin Değerlendirilmesi

Journal of psychiatric nursing, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Huzurevinde Yaşayan Yaşlıların Bedensel Ve Ruhsal Sağlık Durumları İle Beslenme Durumları Arasındaki İlişki

Gümüşhane üniversitesi sağlık bilimleri dergisi, cilt.6, ss.40-45, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Meme Kanserinde Cinsel Yaşamda Yaşamsal Doyuma Yolculuk

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.6, ss.171-176, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Evaluation of the Effectiveness of Anger Management Education Enriched by Psychodrama

JOURNAL OF PSYCHIATRIC NURSING, cilt.8, ss.59-65, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Toplumsal Roller ve Şiddet

Turkiye Klinikleri, cilt.2, ss.1-8, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye deki Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinin 2013 2015 Yıllarının Profili

Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.2, ss.1-5, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Psikiyatrik Bakımda Ailenin Yeniden Yapılandırılması

Türkiye Klinikleri, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sağlık Hizmetlerinde Birinci Basmaktan Üçüncü Basamağa Terapötik Dokunma

Uluslar Arası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi, cilt.6, ss.207-219, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Topluma Verilen Stresle Baş Etme Eğitiminin Toplum Ruh Sağlığına Yönelik Etkililiğinin Belirlenmesi

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.18, ss.125-130, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Şaman Davulu Dinlemenin Ruhsal Duruma Etkisi

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.6, ss.137-150, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Psikiyatrik Bakımda Kültürlerarası Bakımın İncelikleri

Türkiye Kliniği, Psikiyatri Hemşireliği Psikiyatride Bakım Sanatı Özel Sayısı, cilt.1, ss.16-24, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Alanında Bakımın İncelikleri

Türkiye Kliniği, Psikiyatri Hemşireliği Psikiyatride Bakım Sanatı Özel Sayısı, cilt.1, ss.32-39, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Engelli Yakınlarına Verilen Stresle Baş Etme ve Yaşam Doyumunu Arttırma Eğitiminin Etkinliğinin Belirlenmesi

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.3, ss.610-621, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Muhtarlara Verilen Ruhsal Hastalığa Yönelik Damgalama İle Mücadele Eğitiminin Etkililiğinin Araştırılması

Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, - Journal of Psychiatric Nursing, cilt.5, ss.129-136, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kadın Sünnetinin Kadının Ruhsal Durumuna Etkisi

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye de Ruhsal Hastalığa Hastaya Yönelik İnanç Tutum ve Damgalama Süreci Sistematik Derleme

Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, cilt.4, ss.91-101, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kronik Hastalığı Olan Ergenlerin Öfke İfade Biçimleri

PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ DERGİSİ, cilt.3, ss.116-120, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yaşama Dair Olumlu Düşünce

EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.28, ss.129-135, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Evaluation of perceived social support levels in pregnancy and postpartum periods

JOURNAL OF PSYCHIATRIC NURSING, cilt.1, ss.71-76, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ruhsal Hastalığa Yönelik Damgalama İle Mücadele

TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, ss.71, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Izmir in Bornova Ilçesinde Gebelik Ve Doğum Sonrası Depresyon Riski

Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst, cilt.20, ss.1-9, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Madde Bağımlılığı ve Gebelik

Bağımlılık Dergisi, cilt.10, ss.44-50, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Algılanan Stres Ölçeği ASÖ nin Türkçe Versiyonunun Psikometrik Uygunluğu

Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, cilt.2, ss.61-72, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Zihinsel Engelli Bireyler ve Cinsellik

Öz-Veri Dergisi, cilt.5, ss.1310-1325, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Erkek Yetiştirme Yurdu’nda Kalan Gençlerin Ruhsal Durumları Ve Yaşam Kalitelerinin Belirlenmesi

Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi,, cilt.24, ss.41-50, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Dansın Beden ve Ruh Sağlığı Açısından Önemi

MOTİF AKADEMİK HALKBİLİMİ DERGİSİ, cilt.2, ss.123-134, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ebe Hemşirelerin Ruhsal Sorunlu Bireylere Yönelik Tutumlarına Ruh Sağlığı Eğitiminin Etkisi

Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, cilt.23, ss.51-66, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ege Üniversitesi İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Problem Alanlarının Belirlenmesi

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.83, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ruh Hastalığına Yönelik İnanç ve Tutumlar

Anadolu Psikiyatri Dergisi, cilt.8, ss.215-223, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Savaşın Çocuk Sağlığına Etkisi ve Çözüm Yolları

Hemşirelik Forumu Dergisi, cilt.1, ss.66-71, 2007 (Hakemsiz Dergi)

Alternatif Terapiler ve Psikiyatri Hemşireliği

Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, cilt.22, ss.225-232, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Esneklik ve Katılık Davranışları

Hemşirelik Forumu Dergisi,, cilt.1, ss.104-107, 2006 (Hakemsiz Dergi)

Toplumsal Bir Sorun: Engellilik ve Hemşirelik Yaklaşımı,

Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, cilt.21, ss.181-190, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hemşirelerin Maneviyat ve Manevi Bakıma İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, cilt.22, ss.311-319, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kanser Hastaları Yakınlarının Öfke ve Kaygı Düzeylerinin Belirlenmesi

Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, cilt.21, ss.37-46, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İleri Yaş Grubunda Yalnızlık Depresyon ve Kognitif Fonksiyonlarının İncelenmesi

Türk Geriatri Dergisi, ss.89, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öfke Öfke Kontrolü ve Hemşirelik Yaklaşımı

Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi,, ss.189, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ev İçi Şiddetin Yönetiminde Acil Servis Hemşiresinin Rolü

Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, cilt.20, ss.127-137, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ölüm Sürecindeki Hastaya ve Yakınına Psikiyatri Hemşiresinin Terapötik Yaklaşımı

Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, cilt.20, ss.127-136, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Toplum ruh sağlığı hizmetlerinde rehabilitasyon ve hemşirelik

Sağlık ve Toplum, cilt.12, ss.33-37, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Ç Effects of Melissa as A Bee Plant on Health

5th International Eurasian Congress on Natural Nutrition, Healthy Life Sport, 2 - 06 Ekim 2019

Effect of Nature on Mental Health

5th International Eurasian Congress on Natural Nutrition, Healthy Life Sport, 2 - 06 Ekim 2019

Üstün Yetenekli Bireylerin Benlik Saygısı ve Aile Tutumlarının İncelenmesi

II. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Kongresi, 4 - 06 Ekim 2019

Effect of Propolis on Depression

5th International Eurasian Congress on Natural Nutrition, Healthy Life Sport, 2 - 06 Ekim 2019

Effects of Milk And Dairy Products on Mental Health

5th International Eurasian Congress on Natural Nutrition, Healthy Life Sport, 2 - 06 Ekim 2019

Ekoterapinin Ruh Sağlığına Etkisi

5th International Eurasian Congress On Natural Nutrition, Healthy Life Sport, 2 - 06 Ekim 2019

A Use of Nanotherapeutics In Biomedical And Patient Care: The Case of Oncology

2nd International Conference on Life And Engineering Sciences, 27 - 29 Haziran 2019

Yaşlı ile iletişim yolları ve bariyerler

Yaşlı dostu hastanesi projesi eğitimi, Türkiye, 26 Eylül 2017

Kuşaklararası Çatışma Yönetimi

13. Klinik Sorumlu Hemşireleri Sempozyumu, Türkiye, 27 Nisan 2017

ÖĞRENCİ HEMŞİRELERİN RUHSAL DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ÖHDER I. ULUSLARARASI IV. ULUSAL BİREYSEL GELİŞİM GÜNLERİ KONGRESİ, 13 - 15 Nisan 2017

ÖğrenciHemşirelerin Ruhsal Durumlarının Değerlendirilmesi

ÖHDER I. Uluslararası IV. Ulusal Bireysel Gelişim Günleri Kongresi, İzmir, Türkiye, 13 - 15 Nisan 2017

Öğrenci Hemşirelerin Ruhsal Durumlarının Değerlendirilmesi

ÖHDER I. Uluslararası IV. Ulusal Bireysel Gelişim Günleri Kongresi, 13 - 15 Nisan 2017

Öfke Kontrolü Stres Yönetim

Yaşar Üniversitesi YUSEM, Yetkili Servis İşletme Yönetiminde Verimlilik Eğitim Programı, Türkiye, 08 Ocak 2017

Developing of Attitude towards Using Complementary Treatments Scale in Turkey

18th International Conference on Complementary, Alternative, Integrative Medicine and Health, 23 - 24 Mayıs 2016

Zekanın Değişik Halleriyle İletişim

IV Ulusal (Uluslar arası Katılımlı) Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Samsun, Türkiye, 24 Haziran 2010, ss.183-184

Ebelik Öğrencilerinin Ruh Sağlığına İlişkin Görüşleri”

I. Ulusal (Uluslar arası katılımlı) Ebelik Öğrencileri Kongresi, İzmir, Türkiye, 05 Mayıs 2010, ss.155

Çelik N, Bilge A. “Ulusal Gazetelerde Yayınlanan Kadına Yönelik Şiddet Haberlerinin Araştırılması

I. Ulusal (Uluslar arası katılımlı) Ebelik Öğrencileri Kongresi,, İzmir, Türkiye, 05 Mayıs 2010, ss.83

Şiddet Nasıl Önlenir?, Nasıl Önlenemez?.",

Sağlık ve Sosyal Hizmetlerde Şiddet Sempozyumu Sempozyum, İzmir, Türkiye, 06 Eylül 2005, ss.41

Kitap & Kitap Bölümleri

Pozitif Güçlenme ve İyi Hissetmek

Pozitif Güçlenme ve İyi Hissetmek (İnsan Vücudun Ruhsal Gücü Keşfi, Ayşe Okanlı, Editör, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, ss.6-9, 2019 Creative Commons License

Kronik Hastalıklarda Bakımın Yönetiminde Bütüncü Yaklaşımla Ekip Çalışması

Kronik Hastaların Ailelerinin Ruh Sağlığının Korunup Geliştirilmesi, Aştı N., Editör, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, ss.40-44, 2018

Palyatif Bakım: Semptom Yönetimi ve Yaşam Sonu Bakım

Palyatif Bakımda Terapötik İlişki, , Editör, Nobel Tıp, 2017

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Bakım Sanatı

Psikiyatrik Rehabilitasyon/İyileştirim ve Evde Bakım, , Editör, İstanbul Tıp Kitabevi, 2017

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Bakım Sanatı

Psikiyatrik Epidemiyoloji, , Editör, İstanbul Tıp Kitabevi, 2017

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Bakım Sanatı

Tamamlayıcı/Alternatif ve Somatik Terapiler, , Editör, İstanbul Tıp Kitabevi, 2017

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Bakım Sanatı

Toplum Ruh Sağlığı, , Editör, İstanbul Tıp Kitabevi, 2017

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Bakım Sanatı

Kültürlerarası Psikiyatri, , Editör, İstanbul Tıp Kitabevi, 2017

Psikososyal Bakım Editörler Fatma Öz Meral Demiralp

Özel Populasyonlarda Hemşirelik Girişimleri, , Editör, akademi yayınevi, 2014

Evde Sağlık ve Bakım

Özel Durumlarda Evde Bakım: Engelli Bireylerde Evde Bakım, Çiçek Fadıloğlu, Editör, Göktuğ Bas.Yay.Dağ, İzmir, ss.275-286, 2013

Anne Sütü ve Sütannelik

Emzirmenin Psikososyal Boyutu, esin çeber, Editör, Ege Tan, İzmir, ss.16-34, 2010

Bilirkişi Raporları

Üniversite Öğrencilerinin Yeme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)