Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

DEATH ANXIETY IN THE ELDERLY: RELATION TO PARTICIPATION IN DAILY LIFE

Turkish Journal Of Geriatrics-Türk Geriatri Dergisi, cilt.21, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effectiveness of the solution focused therapy which is based on interpersonal relationship theory: retrospective investigation

ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, cilt.17, ss.261-269, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Food Addiction and Obesity

JOURNAL OF NEUROLOGICAL SCIENCES-TURKISH, cilt.33, ss.392-400, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Influence of prenatal risks of pregnant women on mental symptoms

ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, cilt.15, ss.157-164, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Validity and reliability of the social support scale in chronic diseases-TR (SSCII-TR)

EUROPEAN GERIATRIC MEDICINE, cilt.5, ss.21-25, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Anger and alexithymic characteristics of the patients diagnosed with insomnia: a control group study

JOURNAL OF PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH NURSING, cilt.17, ss.692-699, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Reliability and Validity of the Reproductive Health Scale for Turkish Adolescents

TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, cilt.30, ss.659-668, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The evaluation of anxiety, parental attitude and coping strategy in parents of children with mental retardation

ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, cilt.11, ss.30-37, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The Prevalence of Premenstrual Syndrome and Its Relationship with Depression Risk in Adolescents

Anadolu Psikiyatri Dergisi-Anatolian Journal Of Psychiatry, cilt.10, ss.55-61, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The evaluation of depression, social anxiety, alexithymia on children and adolescent with chronic renal failure

ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, cilt.10, ss.318-324, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Validity and reliability of Beliefs towards Mental Illness Scale

ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, cilt.9, ss.91-96, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Investigation of women's styles of coping with stress in the prevention of cancer and their health beliefs

ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, cilt.9, ss.16-21, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Determınatıon of Independence and Lıfe Satısfactıon Level of Indıvıduals wıth Mental Dısorders

Florence Nightingale Journal of Nursing, cilt.29, ss.1-10, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Üniversite Öğrencilerinde Patolojik İnternet Ve Oyun Kullanımının İncelenmesi

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, cilt.34, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tamamlayıcı Tedavileri Kullanmaya Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, cilt.34, ss.55-63, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kronik Hastaların Ailelerinin Ruh Sağlığının Korunup Geliştirilmesi

Turkiye Klinikleri Internal Medicine Nursing, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ruh Sağlığının Korunması ve Sürdürülmesinde Ailenin Önemi

Turkiye Klinikleri J Psychiatr Nurs-Special Topics, cilt.4, ss.16-20, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SELF HELP GROUPS ABOUT EATING HABITS AND THEIR EFFECTS ON SOCIOTROPIC-AUTONOMIC PERSONALITY CHARACTERISTICS, BODY IMAGE AND LEVEL OF LONELINESS

Uluslararası Hakemli Beslenme Araştırmaları, cilt.11, no.1, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effectiveness Of Anger Management In Business: A Research Done With Hotel Staff

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.6, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Otel İşletmelerinde Çatışma Yönetimi Eğitiminin Etkililiği

İşletme Fakültesi Dergisi, cilt.18, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Evaluation of the Effectiveness of Anger Management Education Enriched by Psychodrama

Journal of psychiatric nursing, cilt.8, no.1, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

THE JOURNEY OF LIFE SATISFACTION FROM SEXUAL LIFE IN BREAST CANCER

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.6, no.1, ss.171-176, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

THE RELATION BETWEEN NUTRITIONAL STATUS AND PHYSICAL AND MENTAL HEALTH OF THE ELDERLY LIVING IN A NURSING HOME

Gümüşhane üniversitesi sağlık bilimleri dergisi, cilt.6, no.1, ss.40-45, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THE EFFECTIVENESS OF THE CONFLICT MANAGEMENT EDUCATION ON STAFF IN A MENTAL HEALTH HOSPITAL

Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi, cilt.9, no.1, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Evaluation of the Effectiveness of Anger Management Education Enriched by Psychodrama

JOURNAL OF PSYCHIATRIC NURSING, cilt.8, ss.59-65, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Psikiyatrik Bakımda Ailenin Yeniden Yapılandırılması

Türkiye Klinikleri, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

PROFILE OF COMMUNITY MENTAL HEALTH CENTERS IN TURKEY BETWEEN 2013-2015 YEARS

Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.2, ss.1-5, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Toplumsal Roller ve Şiddet

Turkiye Klinikleri, cilt.2, ss.1-8, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sağlık Hizmetlerinde Birinci Basmaktan Üçüncü Basamağa Terapötik Dokunma

Uluslar Arası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi, cilt.6, ss.207-219, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Psikiyatrik Bakımda Kültürlerarası Bakımın İncelikleri

Türkiye Kliniği, Psikiyatri Hemşireliği Psikiyatride Bakım Sanatı Özel Sayısı, cilt.1, ss.16-24, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Efficacy of Coping with Stress Education on Community Mental Health

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.18, ss.125-130, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect of Shamanic Drum Listening on Mental Status

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.6, ss.137-150, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Alanında Bakımın İncelikleri

Türkiye Kliniği, Psikiyatri Hemşireliği Psikiyatride Bakım Sanatı Özel Sayısı, cilt.1, ss.32-39, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kadın Sünnetinin Kadının Ruhsal Durumuna Etkisi

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigating the Effectiveness of Education of the Fight Against Stigma on Mental Illness to Headmen

Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, - Journal of Psychiatric Nursing, cilt.5, ss.129-136, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Process of Stigmatization, Attitude, and Belief about Mental Illness and Patient in Turkey: A Systematic Review

Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, cilt.4, ss.91-101, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Attitudes of Students Who will Become Medical Professionals Regarding Death and the Variables that Affect these Attitudes

Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, cilt.4, ss.119-124, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Anger Expression Among Adolescents With Chronic Disease

PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ DERGİSİ, cilt.3, ss.116-120, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yaşama Dair Olumlu Düşünce

EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.28, ss.129-135, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

DETERMINATION OF BELIEF AND ATTITUDES TOWARD MENTAL ILLNESS AND PATIENTS OF PUBLIC WHO LIVE IN WESTERN TURKEY

New Symposium Dergisi, cilt.49, ss.131-140, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Izmir in Bornova Ilçesinde Gebelik Ve Doğum Sonrası Depresyon Riski

Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst, cilt.20, ss.1-9, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation of perceived social support levels in pregnancy and postpartum periods

JOURNAL OF PSYCHIATRIC NURSING, cilt.1, ss.71-76, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ruhsal Hastalığa Yönelik Damgalama İle Mücadele

TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, cilt.9, no.1, ss.71, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Madde Bağımlılığı ve Gebelik

Bağımlılık Dergisi, cilt.10, ss.44-50, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Algılanan Stres Ölçeği ASÖ nin Türkçe Versiyonunun Psikometrik Uygunluğu

Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, cilt.2, ss.61-72, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dansın Beden ve Ruh Sağlığı Açısından Önemi

MOTİF AKADEMİK HALKBİLİMİ DERGİSİ, cilt.2, ss.123-134, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Erkek Yetiştirme Yurdu’nda Kalan Gençlerin Ruhsal Durumları Ve Yaşam Kalitelerinin Belirlenmesi

Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi,, cilt.24, ss.41-50, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Zihinsel Engelli Bireyler ve Cinsellik

Öz-Veri Dergisi, cilt.5, ss.1310-1325, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Savaşın Çocuk Sağlığına Etkisi ve Çözüm Yolları

Hemşirelik Forumu Dergisi, cilt.1, ss.66-71, 2007 (Hakemsiz Dergi)

Attitudes, Beliefs Toward Mental İllness

Anadolu Psikiyatri Dergisi, cilt.8, ss.215-223, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ebe Hemşirelerin Ruhsal Sorunlu Bireylere Yönelik Tutumlarına Ruh Sağlığı Eğitiminin Etkisi

Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, cilt.23, ss.51-66, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ege Üniversitesi İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Problem Alanlarının Belirlenmesi

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.83, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Alternatif Terapiler ve Psikiyatri Hemşireliği

Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, cilt.22, ss.225-232, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Esneklik ve Katılık Davranışları

Hemşirelik Forumu Dergisi,, cilt.1, ss.104-107, 2006 (Hakemsiz Dergi)

Toplumsal Bir Sorun: Engellilik ve Hemşirelik Yaklaşımı,

Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, cilt.21, ss.181-190, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hemşirelerin Maneviyat ve Manevi Bakıma İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, cilt.22, ss.311-319, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kanser Hastaları Yakınlarının Öfke ve Kaygı Düzeylerinin Belirlenmesi

Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, cilt.21, ss.37-46, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İleri Yaş Grubunda Yalnızlık Depresyon ve Kognitif Fonksiyonlarının İncelenmesi

Türk Geriatri Dergisi, ss.89, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öfke Öfke Kontrolü ve Hemşirelik Yaklaşımı

Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi,, ss.189, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ev İçi Şiddetin Yönetiminde Acil Servis Hemşiresinin Rolü

Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, cilt.20, ss.127-137, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ölüm Sürecindeki Hastaya ve Yakınına Psikiyatri Hemşiresinin Terapötik Yaklaşımı

Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, cilt.20, ss.127-136, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Toplum ruh sağlığı hizmetlerinde rehabilitasyon ve hemşirelik

Sağlık ve Toplum, cilt.12, ss.33-37, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Ç Effects of Melissa as A Bee Plant on Health

5th International Eurasian Congress on Natural Nutrition, Healthy Life Sport, 2 - 06 Ekim 2019

Effect of Nature on Mental Health

5th International Eurasian Congress on Natural Nutrition, Healthy Life Sport, 2 - 06 Ekim 2019

Üstün Yetenekli Bireylerin Benlik Saygısı ve Aile Tutumlarının İncelenmesi

II. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Kongresi, 4 - 06 Ekim 2019

Effect of Propolis on Depression

5th International Eurasian Congress on Natural Nutrition, Healthy Life Sport, 2 - 06 Ekim 2019

Effects of Milk And Dairy Products on Mental Health

5th International Eurasian Congress on Natural Nutrition, Healthy Life Sport, 2 - 06 Ekim 2019

Ekoterapinin Ruh Sağlığına Etkisi

5th International Eurasian Congress On Natural Nutrition, Healthy Life Sport, 2 - 06 Ekim 2019

A Use of Nanotherapeutics In Biomedical And Patient Care: The Case of Oncology

2nd International Conference on Life And Engineering Sciences, 27 - 29 Haziran 2019

Yaşlı ile iletişim yolları ve bariyerler

Yaşlı dostu hastanesi projesi eğitimi, Türkiye, 26 Eylül 2017

Kuşaklararası Çatışma Yönetimi

13. Klinik Sorumlu Hemşireleri Sempozyumu, Türkiye, 27 Nisan 2017

ÖĞRENCİ HEMŞİRELERİN RUHSAL DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ÖHDER I. ULUSLARARASI IV. ULUSAL BİREYSEL GELİŞİM GÜNLERİ KONGRESİ, 13 - 15 Nisan 2017

ÖğrenciHemşirelerin Ruhsal Durumlarının Değerlendirilmesi

ÖHDER I. Uluslararası IV. Ulusal Bireysel Gelişim Günleri Kongresi, İzmir, Türkiye, 13 - 15 Nisan 2017

Öğrenci Hemşirelerin Ruhsal Durumlarının Değerlendirilmesi

ÖHDER I. Uluslararası IV. Ulusal Bireysel Gelişim Günleri Kongresi, 13 - 15 Nisan 2017

Öfke Kontrolü Stres Yönetim

Yaşar Üniversitesi YUSEM, Yetkili Servis İşletme Yönetiminde Verimlilik Eğitim Programı, Türkiye, 08 Ocak 2017

Developing of Attitude towards Using Complementary Treatments Scale in Turkey

18th International Conference on Complementary, Alternative, Integrative Medicine and Health, 23 - 24 Mayıs 2016

Zekanın Değişik Halleriyle İletişim

IV Ulusal (Uluslar arası Katılımlı) Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Samsun, Türkiye, 24 Haziran 2010, ss.183-184

Ebelik Öğrencilerinin Ruh Sağlığına İlişkin Görüşleri”

I. Ulusal (Uluslar arası katılımlı) Ebelik Öğrencileri Kongresi, İzmir, Türkiye, 05 Mayıs 2010, ss.155

Çelik N, Bilge A. “Ulusal Gazetelerde Yayınlanan Kadına Yönelik Şiddet Haberlerinin Araştırılması

I. Ulusal (Uluslar arası katılımlı) Ebelik Öğrencileri Kongresi,, İzmir, Türkiye, 05 Mayıs 2010, ss.83

Şiddet Nasıl Önlenir?, Nasıl Önlenemez?.",

Sağlık ve Sosyal Hizmetlerde Şiddet Sempozyumu Sempozyum, İzmir, Türkiye, 06 Eylül 2005, ss.41

Kitap & Kitap Bölümleri

Apiterapi

Apiterapi ve Ruh Sağlığı, Timuçin Atayoğlu, Editör, Türkiye Klinikleri Yayınevi, İstanbul, ss.1-10, 2020

Psikiyatri Hemşireliği Eğitiminde Öğretim Yöntemleri

Psikiyatri Hemşireliği Eğitimi, Meral Kelleci, Editör, Türkiye Klinikleri Yayınevi, İstanbul, ss.1-10, 2020

Pozitif Güçlenme ve İyi Hissetmek (İnsan Vücudun Ruhsal Gücü Keşfi

Pozitif Güçlenme ve İyi Hissetmek, Ayşe Okanlı, Editör, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, ss.6-9, 2019 Creative Commons License

Kronik Hastaların Ailelerinin Ruh Sağlığının Korunup Geliştirilmesi

Kronik Hastalıklarda Bakımın Yönetiminde Bütüncü Yaklaşımla Ekip Çalışması, Aştı N., Editör, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, ss.40-44, 2018

Psikiyatrik Epidemiyoloji

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Bakım Sanatı, , Editör, İstanbul Tıp Kitabevi, 2017

Tamamlayıcı/Alternatif ve Somatik Terapiler

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Bakım Sanatı, , Editör, İstanbul Tıp Kitabevi, 2017

Toplum Ruh Sağlığı

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Bakım Sanatı, , Editör, İstanbul Tıp Kitabevi, 2017

Kültürlerarası Psikiyatri

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Bakım Sanatı, , Editör, İstanbul Tıp Kitabevi, 2017

Palyatif Bakımda Terapötik İlişki

Palyatif Bakım: Semptom Yönetimi ve Yaşam Sonu Bakım, , Editör, Nobel Tıp, 2017

Psikiyatrik Rehabilitasyon/İyileştirim ve Evde Bakım

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Bakım Sanatı, , Editör, İstanbul Tıp Kitabevi, 2017

Depresyon ve Duygudurum Düzenleyici İlaç Tedavisi

Abrams ın Klinik İlaç Tedavisi Hemşireler için Akılcı İlaç Uygulamaları Çeviri Editörü Emine İyigün Sevinç Taştan, , Editör, akademi kitapevi, 2014

Özel Populasyonlarda Hemşirelik Girişimleri

Psikososyal Bakım Editörler Fatma Öz Meral Demiralp, , Editör, akademi yayınevi, 2014

Özel Durumlarda Evde Bakım: Engelli Bireylerde Evde Bakım

Evde Sağlık ve Bakım, Çiçek Fadıloğlu, Editör, Göktuğ Bas.Yay.Dağ, İzmir, ss.275-286, 2013

Emzirmenin Psikososyal Boyutu

Anne Sütü ve Sütannelik, esin çeber, Editör, Ege Tan, İzmir, ss.16-34, 2010