Eğitim Bilgileri

Yaptığı Tezler

  • 1989Doktora

    Abdominal truncal bilateral vagotomi yapılan Rattus albinuslarda eksokrin ve endokrin pankreas histolojik yapısının incelenmesi

    Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Morfoloji (Anatomi-Histoloji-Embriyoloji)

  • 1986Yüksek Lisans

    Türk toplum bireylerinde Os femoris norma indeks varyasyonları

    Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi