Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2007 - Devam Ediyor Prof.Dr.

  Ege Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü

Yönetimsel Görevler

 • 2014 - Devam Ediyor Senato Üyesi

  Ege Üniversitesi, Ege Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi,

 • 2014 - Devam Ediyor Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

  Ege Üniversitesi, Ege Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi,

 • 2014 - Devam Ediyor Bölüm Başkanı

  Ege Üniversitesi, Ege Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, , İktisat Bölümü,

 • 2009 - 2018BAP Bilimsel Komisyon Üyesi

  Ege Üniversitesi, Ege Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi,

 • 2002 - 2017Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  Ege Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü

 • 2007 - 2010Merkez Müdürü

  Ege Üniversitesi, Ege Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi (Esam)

 • 2005 - 2009Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

  Ege Üniversitesi, Ege Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma Ve Uygulama Merkezi

 • 2004 - 2009Dekan Yardımcısı

  Ege Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

 • 2003 - 2007Merkez Müdür Yardımcısı

  Ege Üniversitesi, Ege Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi

 • 2002 - 2003Bölüm Başkan Yardımcısı

  Ege Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü

Yönetilen Tezler

 • Yeni ekonomik coğrafya yaklaşımının uluslararası ticareti açıklayıcılığı üzerine ampirik bir analiz, KAYA A. A. , E.TUNALI(Öğrenci), Doktora, 2014
 • Uluslararası rekabet gücünün belirleyenleri: Türk imalat sanayi üzerine ampirik analiz, KAYA A. A. , G.MANAVKAT(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2014
 • Türkiye'nin yenilikçilik gücü ve imalat sanayi üzerine amprik bir uygulama, KAYA A. A. , G.ŞENER(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2010
 • Türk turizm sektörünün girdi-çıktı modeli ile analizi, KAYA A. A. , B.CANLI(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2010
 • Yükselen piyasa ekonomilerinde kur rejimi tercihi, KAYA A. A. , M.GÜÇLÜ(Öğrenci), Doktora, 2008
 • İçsel büyüme ve Türkiye'de yatırım harcamaları, KAYA A. A. , F.ŞEN(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2007
 • Ekonomik istikrar arayışlarında döviz kuru sistemlerinin rolü: 2000 yılı Türkiye deneyimi, KAYA A. A. , M.GÜÇLÜ(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2004
 • Doğrudan dış yatırımların belirleyenleri ve Türkiye üzerine ampirik bir çalışma, KAYA A. A. , Ş.IŞIL(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2003
 • Türkiye'de kayıtdışı ekonominin boyutları ve kayıt altına alınması için gereken düzenlemeler, KAYA A. A. , M.KOÇYİĞİT(Öğrenci), Yüksek Lisans, 1998
 • Türk Savunma Sanayi`nin ekonomideki yeri ve önemi, KAYA A. A. , Y.DUYAR(Öğrenci), Yüksek Lisans, 1997
 • Küçük ve orta ölçekli işletmelerin Türkiye ekonomisindeki durumu ve Avrupa Birliği ülkeleriyle karşılaştırılması, KAYA A. A. , M.GÜNGÖR(Öğrenci), Yüksek Lisans, 1994