Ege Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., EGE ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, 2007 - Devam Ediyor
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Senato Üyesi, EGE ÜNİVERSİTESİ Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, , , 02.07.2014 - Devam Ediyor
Bölüm Başkanı, EGE ÜNİVERSİTESİ Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, , İktisat Bölümü,, 02.07.2014 - Devam Ediyor
Yönetim Kurulu Üyesi, EGE ÜNİVERSİTESİ Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, , , 02.07.2014 - Devam Ediyor
BAP Komisyon Üyesi, EGE ÜNİVERSİTESİ Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, , , 02.07.2009 - 02.07.2018
Merkez Müdürü, EGE ÜNİVERSİTESİ Ege Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi (ESAM), , 02.07.2007 - 02.07.2010
Yönetim Kurulu Üyesi, EGE ÜNİVERSİTESİ Ege Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi, , 02.07.2005 - 02.07.2009
Dekan Yardımcısı, EGE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, , 01.01.2004 - 30.12.2009
Merkez Müdür Yardımcısı, EGE ÜNİVERSİTESİ Ege Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi, , 02.07.2003 - 02.07.2007
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, EGE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İKTİSAT BÖLÜMÜ, 01.01.2002 - 02.07.2017
Bölüm Başkan Yardımcısı, EGE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İKTİSAT BÖLÜMÜ, 01.01.2002 - 30.12.2003
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, E.Tunali Çalişkan, "Yeni ekonomik coğrafya yaklaşımının uluslararası ticareti açıklayıcılığı üzerine ampirik bir analiz", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı, Ocak, 2014.
Doktora, M.Güçlü, "Yükselen piyasa ekonomilerinde kur rejimi tercihi", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı, Ocak, 2008.
Yüksek Lisans, G.Manavkat, "Uluslararası rekabet gücünün belirleyenleri: Türk imalat sanayi üzerine ampirik analiz", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı, Ocak, 2014.
Yüksek Lisans, G.Şener, "Türkiye'nin yenilikçilik gücü ve imalat sanayi üzerine amprik bir uygulama", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı, Ocak, 2010.
Yüksek Lisans, B.Canli, "Türk turizm sektörünün girdi-çıktı modeli ile analizi", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı, Ocak, 2010.
Yüksek Lisans, F.Şen, "İçsel büyüme ve Türkiye'de yatırım harcamaları", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı, Ocak, 2007.
Yüksek Lisans, M.Güçlü, "Ekonomik istikrar arayışlarında döviz kuru sistemlerinin rolü: 2000 yılı Türkiye deneyimi", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı, Ocak, 2004.
Yüksek Lisans, Ş.Büyükağaoğlu, "Doğrudan dış yatırımların belirleyenleri ve Türkiye üzerine ampirik bir çalışma", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı, Ocak, 2003.
Yüksek Lisans, M.Koçyiğit, "Türkiye'de kayıtdışı ekonominin boyutları ve kayıt altına alınması için gereken düzenlemeler", ANADOLU ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Diğer, Ocak, 1998.
Yüksek Lisans, Y.Duyar, "Türk Savunma Sanayi`nin ekonomideki yeri ve önemi", ANADOLU ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Diğer, Ocak, 1997.
Yüksek Lisans, M.Güngör, "Küçük ve orta ölçekli işletmelerin Türkiye ekonomisindeki durumu ve Avrupa Birliği ülkeleriyle karşılaştırılması", ANADOLU ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Diğer, Ocak, 1994.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Ege Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi