İletişim

Adres Bilgileri

  • 280

  • Ege Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü, Bornova/İzmir

E-posta Bilgileri

Telefon Bilgileri