Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Alternatif Kur Rejimi Sınıflama Yöntemi Yükselen Piyasa Ekonomileri Üzerine Bir Analiz

Ege Akademik Bakış Dergisi, cilt.9, no.4, ss.1399-1426, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kitap & Kitap Bölümleri

Tercihli ticaret Anlaşmaları

Uluslararası iktisat, Fatih Saygılı,Elif Tunalı Çalışkan, Editör, Palme Yayın Dağıtım, Ankara, ss.1-386, 2020

Uluslararası Ticaret ve Büyüme

Uluslararası iktisat, Fatih Saygılı,Elif Tunalı Çalışkan, Editör, Palme Yayın Dağıtım, Ankara, ss.1-386, 2020

Fayda Maliyet Karşılaştırması

Parasal Birlik Ekonomisi, Utku Utkulu,Gülçin Güreşçi, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.70-98, 2017

Küreselleşme, İnsani Gelişme ve İklim Değişikliği: Panel Veri Analizi

Küresel Isınma, İktim Değişikliği ve Sosyoekonomik Etkileri, Hayriye Atik, Editör, Nobel Yayıncılık, Ankara, ss.10-38, 2017

Afrika'da Ekonomik Entegrasyon Hareketleri

Ekonomik Entegrasyon Küresel ve Bölgesel Yaklaşım, Osman Küçükahmetoğlu, Hamza Çeştepe, Şevket Tüylüoğlu, Editör, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, 2013

Uygun Teknoloji Seçimi ve Kalkınma

Kalkınma Ekonomisi, Sami Taban Ve Muhsin Kar, Editör, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, ss.271-297, 2008

9. Bölüm:Kalkınmada Nüfus ve İnsan Sermayesi 17. Bölüm:Sanayileşme Stratejileri, 18. Bölüm: Sürdürülebilir Kalkınma

İktisadi Kalkınma, Ergül Han, Editör, Anadolu Üniversitesi Yayınları No.1121, Açık Öğretim Fakültesi Yayınları No: 604, Eskişehir, ss.147-340, 1999