Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Reversal of compromised bonding in bleached enamel using antioxidant gel

OPERATIVE DENTISTRY, cilt.33, ss.441-447, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Yeni Ekonomik Coğrafya Ekosistemi ve Akış Diyagramları

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, ss.77-100, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türk İmalat Sanayinin Uluslararsı Rekabet Gücünün Belirleyenleri: Panel Veri Analizi

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.34, ss.1-22, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yeni Ekonomik Coğrafya Yaklaşımı Çerçevesinde İşgücünün Hareketliliği Avruap Birliği Uygulaması

Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi, cilt.6, ss.37-62, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yeni Ekonomik Coğrafya Yaklaşımı Çerçevesinde İşgücü Hareketliliği Avrupa Birliği Uygulaması

Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi, cilt.6, ss.37-62, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cari İşlemler Açığının Sürdürülebilirliğinde Para Politikasının Etkisi

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, cilt.51, ss.9-19, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cari Açığın Sürdürülebilirliğinde Para Politikasının Etkisi Türkiye Uygulaması

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, cilt.51, ss.9-19, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Determinants of Turkey s Export Performance Constants Market Share Analysis

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.8, ss.42-68, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye ye Yönelik Uluslararası Turizm Talebinin Belirleyenleri: Panel Veri Yaklaşımı

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bİlimler Dergisi, cilt.13, ss.43-54, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye de Ar ge Harcamaları ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkisinin Analizi

EGE ACADEMIC REVIEW, cilt.9, ss.251-259, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Alternatif Kur Rejimi Sınıflama Yöntemi Yükselen Piyasa Ekonomileri Üzerine Bir Analiz

Ege Akademik Bakış Dergisi, cilt.9, no.4, ss.1399-1426, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İmalat Sanayi İhracatında Uzmanlaşma Türkiye Avrupa Birliği Analizi 1991 2003

EGE ACADEMIC REVIEW, cilt.6, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sürünen Parite Sisteminin Kasım 2000 ve Şubat 2001 Krizlerindeki Rolü Ekonometrik Bir Yaklaşım

İktisat-İşletme ve Finans Dergisi, cilt.229, no.1, ss.84-92, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Döviz Kuru Rejimleri, Krizler ve Arayışlar

Ekonomik Yaklaşım, cilt.16, no.55, ss.1-15, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Küreselleşme ve Gelişmekte Olan Ülkeler

Anadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.15, ss.403-410, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye de Genç İşsizliği ve İstihdam Sorununa Çözüm Olarak Mesleki Eğitim

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, ss.45-56, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İçsel Büyüme Kuramına AK Yaklaşımı

Anadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.15, ss.389-402, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye de Özel Sektör Yatırımları ve İçsel Büyüme

Ekonomik Yaklaşım Dergisi, cilt.9, ss.61-70, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kalkınmada Teknoloji Geliştirmenin Önemi ve Türkiye nin Ar ge Politikası

Anadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.8, ss.381-392, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Ar-Ge Harcamalarındaki Vergi Teşvik Oranının Ekonomik Büyümeye Etkisi: OECD Ülkeleri Analizi

20 Ulusal İktisat Sempozyumu, Adana, Türkiye, 17 - 18 Ekim 2019, ss.20-21

Cari Açığın Sürdürülebilirliğinde Para Politikasının Etkisi

17.Ulusal İktisat Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 24 Ekim 2013, ss.1

Kitap & Kitap Bölümleri

Uluslararası iktisat

Tercihli ticaret Anlaşmaları, Fatih Saygılı,Elif Tunalı Çalışkan, Editör, Palme Yayın Dağıtım, Ankara, ss.1-386, 2020

Uluslararası iktisat

Uluslararası Ticaret ve Büyüme, Fatih Saygılı,Elif Tunalı Çalışkan, Editör, Palme Yayın Dağıtım, Ankara, ss.1-386, 2020

Parasal Birlik Ekonomisi

Fayda Maliyet Karşılaştırması, Utku Utkulu,Gülçin Güreşçi, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.70-98, 2017

Küresel Isınma, İktim Değişikliği ve Sosyoekonomik Etkileri

Küreselleşme, İnsani Gelişme ve İklim Değişikliği: Panel Veri Analizi, Hayriye Atik, Editör, Nobel Yayıncılık, Ankara, ss.10-38, 2017

Ekonomik Entegrasyon Küresel ve Bölgesel Yaklaşım

Afrika'da Ekonomik Entegrasyon Hareketleri, Osman Küçükahmetoğlu, Hamza Çeştepe, Şevket Tüylüoğlu, Editör, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, 2013

İktisadi Kalkınma ve Büyüme

“Kalkınmada Nüfus, İstihdam Sorunları ve İnsan Sermayesi”, “Sürdürülebilir Kalkınma ve Yoksulluk”, ”Ekonomik Büyümenin Belirleyicileri ve Dışsal Büyüme Kuramları” ve “İçsel Büyüme Kuramları”, E. Kutlu, Editör, Anadolu Üniversitesi Yayını No:1575, 2010

Kalkınma Ekonomisi

Uygun Teknoloji Seçimi ve Kalkınma, Sami Taban Ve Muhsin Kar, Editör, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, ss.271-297, 2008

İktisadi Kalkınma

9. Bölüm:Kalkınmada Nüfus ve İnsan Sermayesi 17. Bölüm:Sanayileşme Stratejileri, 18. Bölüm: Sürdürülebilir Kalkınma, Ergül Han, Editör, Anadolu Üniversitesi Yayınları No.1121, Açık Öğretim Fakültesi Yayınları No: 604, Eskişehir, ss.147-340, 1999