Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türk İmalat Sanayinin Uluslararsı Rekabet Gücünün Belirleyenleri: Panel Veri Analizi

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.34, ss.1-22, 2016

The Determinants of Turkey s Export Performance Constants Market Share Analysis

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.8, ss.42-68, 2013

Döviz Kuru Rejimleri Krizler ve Arayışlar

Ekonomik Yaklaşım Dergisi, cilt.16, ss.1-15, 2005

Küreselleşme ve Gelişmekte Olan Ülkeler

Anadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.15, ss.403-410, 1999

Türkiye de Genç İşsizliği ve İstihdam Sorununa Çözüm Olarak Mesleki Eğitim

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, ss.45-56, 1999

İçsel Büyüme Kuramına AK Yaklaşımı

Anadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.15, ss.389-402, 1999

Kalkınmada Teknoloji Geliştirmenin Önemi ve Türkiye nin Ar ge Politikası

Anadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.8, ss.381-392, 1997

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Tarımda Teknolojik Dönüşüm ve Beşeri Sermaye: İzmir Örneği

İzmir International Congress on Economics and Administrative Science, İZMİR/ÇEŞME, Türkiye, 5 - 08 Aralık 2018, ss.1183-1195

Re Evaluation Of Creation and Dissemination Of Pollution Production Consumption Trade and Investment Aspects in Selected OECD Countries

12th ASECU Conference, Inclusive and Sustainable Development and The Role of Social and Solidarity Economy, Eskişehir, Türkiye, 29 - 30 Eylül 2016
Link

Türk İmalat Sanayinin Uluslararsı Rekabet Gücünün Yapısal Dönüşümü ve Belirleyicileri Panel Veri Analizi

Anadolu International Conference in Economics (Econ Anadolu), Eskişehir, Türkiye, 10 - 13 Haziran 2015

Çevresel Kuznets Eğrisi nin Avrupa Birliği Ülkeleride Geçerliliği Üzerine Mekansal Pane Veri Analizi

Anadolu International Conference in Economics (Econ Anadolu), Eskişehir, Türkiye, 10 - 13 Haziran 2015

Eco-Innovation And Eco Productivity As a Regional Sustainable Development Factor: Country Comparisons

International Congress on Economy, Finance and Energy, Almaty, Kazakistan, 12 Haziran 2014, ss.1

Cari Açığın Sürdürülebilirliğinde Para Politikasının Etkisi

17.Ulusal İktisat Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 24 Ekim 2013, ss.1

Türkiye nin İhracat Performansının Belirleyenleri Sabit Pazar Payı Analizi

EconAnadolu2013 Anadolu Uluslararası İktisat Kongresi, Anadolu Üniversitesi, 19 - 21 Haziran 2013

Crises Innovation and Entrepreneurship: Case of Turkey

International Conference on Innovation and Entrepreneurship (ICIE)İzmir University of Economics, İzmir, İzmir, Türkiye, 10 - 12 Kasım 2011

The Role of Clusters In The Regional Innovation Systems In Today s Globalizing World A Comparative Analysis of Turkey With Successful Countries

5 th International Conference on Business, Management and Economics (ICBME’09), Globalization,Global Branding and their Strategic Implications, 22 - 24 Ekim 2009

Regional Specialization and Location of Industrial Activity in Turkey

Shaping EU Regional Policy: Economic Social and Political Pressures”, Regional Studies Association International Conference, Leuven, Belçika, 8 - 09 Haziran 2006
Link

Intra Industry Trade of Turkey with Neighboring Countries

First International Conference On Business, Management and Economics ICBME Turkish Economy in a Changing World, İzmir, Türkiye, 16 - 19 Haziran 2005, ss.41-53

Investment in Human Capital and Economic Development: Case of Turkey

13 th Annual Conference of the Global Awareness Society International”, The Finance Academy, Moskva, Rusya, 24 Ağustos 2004 - 27 Ağustos 2005

Kitap & Kitap Bölümleri

Küresel Isınma, İktim Değişikliği ve Sosyoekonomik Etkileri

Küreselleşme, İnsani Gelişme ve İklim Değişikliği: Panel Veri Analizi, Hayriye Atik, Editör, Nobel Yayıncılık, Ankara, ss.10-38, 2017

Ekonomik Entegrasyon Küresel ve Bölgesel Yaklaşım

Afrika'da Ekonomik Entegrasyon Hareketleri, Osman Küçükahmetoğlu, Hamza Çeştepe, Şevket Tüylüoğlu, Editör, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, 2013

İktisadi Kalkınma ve Büyüme

“Kalkınmada Nüfus, İstihdam Sorunları ve İnsan Sermayesi”, “Sürdürülebilir Kalkınma ve Yoksulluk”, ”Ekonomik Büyümenin Belirleyicileri ve Dışsal Büyüme Kuramları” ve “İçsel Büyüme Kuramları”, E. Kutlu, Editör, Anadolu Üniversitesi Yayını No:1575, 2010

Kalkınma Ekonomisi

Uygun Teknoloji Seçimi ve Kalkınma, Sami Taban Ve Muhsin Kar, Editör, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, ss.271-297, 2008

İktisadi Kalkınma

9. Bölüm:Kalkınmada Nüfus ve İnsan Sermayesi 17. Bölüm:Sanayileşme Stratejileri, 18. Bölüm: Sürdürülebilir Kalkınma, Ergül Han, Editör, Anadolu Üniversitesi Yayınları No.1121, Açık Öğretim Fakültesi Yayınları No: 604, Eskişehir, ss.147-340, 1999