Ege Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Kaya A.A., Tunalı Çalışkan E., "Yeni Ekonomik Coğrafya Ekosistemi ve Akış Diyagramları", Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, pp.77-100, 2018 (Link)
Manavgat G., Kaya A.A., "Türk İmalat Sanayinin Uluslararsı rekabet Gücünün Belirleyenleri Panel Veri Analizi", Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler fakültesi Dergisi, cilt.34, ss.1-22, 2016
Gacener Atış A., Kaya A.A., "Bölgesel Sürdürülebilir Kalkınmanın Faktörü Olarak Eko Enerji ve Enerji Verimliliği Ülke Karşılaştırmaları", MANAS Journal of Social Studies, vol.5, pp.1-20, 2016
Tunalı Çalışkan E., Kaya A.A., "Yeni Ekonomik Coğrafya Yaklaşımı Çerçevesinde İşgücünün Hareketliliği Avruap Birliği Uygulaması", Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi, vol.6, pp.37-62, 2015
Gacener Atış A., Kaya A.A., "Cari Açığın Sürdürülebilirliğinde Para Politikasının Etkisi Türkiye Uygulaması", Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, cilt.51, ss.9-19, 2014
Gacener Atiş A., Kaya A.A., "Cari İşlemler Açığının Sürdürülebilirliğinde Para Politikasının Etkisi", Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, cilt.51, ss.9-19, 2014
Saygılı R.F., Gacener Atış A., Kaya A.A., "The Determinants of Turkey s Export Performance Constants Market Share Analysis", Erciyes Üniv. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.8, ss.42-68, 2013
Canlı B., Kaya A.A., "Türkiye ye Yönelik Uluslararası Turizm Talebinin Belirleyenleri Panel Veri Yaklaşımı", Anadolu Üniversitesi Sosyal Bİlimler Dergisi, vol.13, pp.43-54, 2013
Gacener Atiş A., Saygili R.F., Kaya A.A., "The Determinants of Turkey’s Export Performance: Constant Market Share Analysis", Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , vol.2, pp.41-66, 2013
Altın O., Kaya A.A., "Türkiye de Ar ge Harcamaları ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkisinin Analizi", Ege Akademik Bakış, cilt.9, ss.251-259, 2009
Kaya A.A., Gacener Atiş A., "Türkiye Kimya Sanayi Endüstri İçi Ticaretinin Statik Ve Dinamik Analizi: Avrupa Birliği Üye Ve Aday Ülkeleri, Rusya Federasyonu, Ukrayna Ve Çin", Ege Akademik Bakış, vol.7, pp.251-291, 2007
Kaya A.A., "İmalat Sanayi İhracatında Uzmanlaşma Türkiye Avrupa Birliği Analizi 1991 2003", Ege Akademik Bakış, cilt.6, 2006
Güçlü M., Kaya A.A., "Döviz Kuru Rejimleri Krizler ve Arayışlar", Ekonomik Yaklaşım, cilt.16, ss.1-15, 2005
Kaya A.A., "Transnational Corporations: The Case of Turkey’s Ege Region Manufacturing Industry", The Journal of Global Awareness, vol.5, no.2, pp.80-92, 2004
Kaya A.A., "İçsel Büyüme Kuramına AK Yaklaşımı", Anadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.15, ss.389-402, 1999
Kaya A.A., "Türkiye de Genç İşsizliği ve İstihdam Sorununa Çözüm Olarak Mesleki Eğitim", Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, ss.45-56, 1999
Kaya A.A., "Küreselleşme ve Gelişmekte Olan Ülkeler", Anadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.15, ss.403-410, 1999
Şıklar İ., Kaya A.A., "Türkiye de Özel Sektör Yatırımları ve İçsel Büyüme", Ekonomik Yaklaşım, cilt.9, ss.61-70, 1998
Kaya A.A., "Kalkınmada Teknoloji Geliştirmenin Önemi ve Türkiye nin Ar ge Politikası", Anadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.8, ss.381-392, 1997
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Kumral N., Barbaros Özay R.F., Akgüngör E.S., Kaya A.A., "Uluslararası Entegre Üretim: Ege İmalat Sanayi Örneği", erc/ODTÜ Uluslararası Ekonomi Kongresi V, ANKARA, TÜRKIYE, - , pp.--
Saygili R.F., Kozal Ö., Tunali Çalişkan E., Kaya A.A., "Tarımda Teknolojik Dönüşüm ve Beşeri Sermaye: İzmir Örneği", İzmir Uluslararası İktisadi İdari Bilimler Kongresi (İZCEAS'18), İZMİR, TÜRKIYE, 5-8 Aralık 2018, pp.1-1
Tunalı Çalışkan E., Kozal Ö., Kaya A.A., "Yenilikçi Endüstrilerin Tarım Sektörüne Etkisi: Tarım 4.0 Dönüşümü", Türkiye Ekonomi Kurumu Uluslararası TEK Konferansı, ANTALYA, TÜRKIYE, 1-3 Kasım 2018, pp.1-1
Kaya A.A., Tunalı Çalışkan E., "The Nature of Vertical Specialization of World Trade", Econ Anadolu 2017, , , pp.218-218
Kaya A.A., Erdölek Kozal Ö., "Re Evaluation Of Creation and Dissemination Of Pollution Production Consumption Trade and Investment Aspects in Selected OECD Countries", 12th ASECU Conference, Inclusive and Sustainable Development and The Role of Social and Solidarity Economy, Eskişehir, TÜRKIYE,
Kaya A.A., Akad İ., "Çevresel Kuznets Eğrisi nin Avrupa Birliği Ülkeleride Geçerliliği Üzerine Mekansal Pane Veri Analizi", Anadolu International Conference in Economics (Econ Anadolu), ESKİŞEHİR, TÜRKIYE,
Kaya A.A., Manavgat G., "Türk İmalat Sanayinin Uluslararsı Rekabet Gücünün Yapısal Dönüşümü ve Belirleyicileri Panel Veri Analizi", Anadolu International Conference in Economics (Econ Anadolu),, Eskişehir, TÜRKIYE,
Gacener Atiş A., Kaya A.A., "Eco-Innovation And Eco Productivity As a Regional Sustainable Development Factor: Country Comparisons", International Congress on Economy, Finance and Energy, Almaty, KAZAKISTAN, 12-14 Haziran 2014, pp.1-1
Gacener Atiş A., Kaya A.A., Saygili R.F., "The Determinants of Turkey’s Export Performance: Constant Market Share Analysis", EconAnadolu 2013 International Conference on Economics, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 19-21 Haziran 2013, pp.1-1
Gacener Atiş A., Kaya A.A., "Cari Açığın Sürdürülebilirliğinde Para Politikasının Etkisi", 17.Ulusal İktisat Sempozyumu, ERZURUM, TÜRKIYE, 24-25 Ekim 2013, ss.1-1
Kaya A.A., Huyugüzel Kışla G.Ş., "Crises Innovation and Entrepreneurship Case of Turkey", International Conference on Innovation and Entrepreneurship (ICIE), İzmir, TÜRKIYE,
Huyugüzel Kişla G.Ş., Kaya A.A., "Crises Innovation and Entrepreneurship The Case of Turkey", International Conference on Innovation and Entrepreneurship(ICIE) İzmir Ekonomi Üniversitesi, İZMİR, TÜRKIYE, 11-12 Kasım 2010, pp.19-32
Kaya A.A., "Regional Specialization and Location of Industrial Activity in Turkey", Shaping EU Regional Policy: Economic Social and Political Pressures”, Regional Studies Association International Conference,, Leuven, BELÇIKA,
Gacener Atış A., Kaya A.A., "Intra Industry Trade of Turkey with Neighboring Countries", First International Conference On Business, Management and Economics ICBME Turkish Economy in a Changing World, izmir, TÜRKIYE, , pp.41-53
Gacener Atiş A., Kaya A.A., "Intra-Industry Trade of Turkey with The Neighboring Countries", I. International Conference on Business, Management and Economics, İZMİR, TÜRKIYE, 16-19 Haziran 2005, pp.1-1
Kaya A.A., "Investment in Human Capital and Economic Development Case of Turkey", 13 th Annual Conference of the Global Awareness Society International”, The Finance Academy, Moskova, RUSYA,
Kaya A.A., "Türkiye de Genç İşsizliği ve İstihdam Sorununa Çözüm Olarak Mesleki Eğitim", 2000’li Yıllara Doğru Türk Ekonomisinin Sorunları Sempozyumu, KAYSERİ, TÜRKIYE, , ss.45-56
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Saygili R.F., Kaya A.A., Tunali Çalişkan E., Kozal Ö., "Türk Tarımının Global Entegrasyonu ve Tarım 4.0", Tükelmat A.Ş, İZMİR, 2019
Kaya A.A., Kozal Ö., "Küreselleşme, İnsani Gelişme ve İklim Değişikliği: Panel Veri Analizi", Küresel Isınma, İktim Değişikliği ve Sosyoekonomik Etkileri, Hayriye Atik, Ed., Nobel Yayıncılık, Ankara, ss.10-38, 2017
Ergül H., Kaya A.A., "Kalkınma Ekonomisi Teori ve Politika", Nobel, Ankara, 2013
Kaya A.A., "Afrika'da Ekonomik Entegrasyon Hareketleri", Ekonomik Entegrasyon Küresel ve Bölgesel Yaklaşım, Osman Küçükahmetoğlu, Hamza Çeştepe, Şevket Tüylüoğlu, Ed., Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, 2013
Han E., Kaya A.A., "Kalkınma Ekonomisis Teori ve Politika", Nobel, Ankara, 2012
Kaya A.A., "“Kalkınmada Nüfus, İstihdam Sorunları ve İnsan Sermayesi”, “Sürdürülebilir Kalkınma ve Yoksulluk”, ”Ekonomik Büyümenin Belirleyicileri ve Dışsal Büyüme Kuramları” ve “İçsel Büyüme Kuramları”", İktisadi Kalkınma ve Büyüme, E. Kutlu, Ed., Anadolu Üniversitesi Yayını No:1575, 2010
Han E., Kaya A.A., "Kalkınma Ekonomisi Teori ve Politikası", Nobel yayın Dağıtım, Ankara, 2008
Kaya A.A., "Uygun Teknoloji Seçimi ve Kalkınma", Kalkınma Ekonomisi, Sami Taban Ve Muhsin Kar, Ed., Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, ss.271-297, 2008
Han E., Kaya A.A., "Kalkınma Ekonomisis Teori ve Politika", Nobel Yayınları, Ankara, 2006
Kaya A.A., "Uygun Teknoloji Seçimi ve Kalkınma", Kalkınma Ekonomisi Seçme Konular, Sami Taban ve Muhsin Kar, Ed., Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, 2004
Han E., Kaya A.A., "Kalkınma Ekonomisi Teori ve Politika", ETAM A.Ş MATBAA TESİSLERİ, ESKİŞEHİR, 2002
Han E., Kaya A.A., "Kalkınma Ekonomisi Teori ve Politika", Birlik Ofset, Eskişehir, 1999
Fuat Vural S., Han E., Kaya A.A., "9. Bölüm:Kalkınmada Nüfus ve İnsan Sermayesi 17. Bölüm:Sanayileşme Stratejileri, 18. Bölüm: Sürdürülebilir Kalkınma", İktisadi Kalkınma, Ergül Han, Ed., Anadolu Üniversitesi Yayınları No.1121, Açık Öğretim Fakültesi Yayınları No: 604, ESKİŞEHİR, ss.147-340, 1999
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Ege Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi