Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Food composition of whiting Merlangius merlangus, captured around the sea-cage fish farms in Ordu, south-eastern Black Sea

Journal Of The Marine Biological Association Of The United Kingdom, cilt.99, ss.1651-1659, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Effects of blast fishing to some physico-chemical parameters of seawater

CAHIERS DE BIOLOGIE MARINE, cilt.59, ss.461-465, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

New Mediterranean Biodiversity Records (July 2016)

MEDITERRANEAN MARINE SCIENCE, cilt.17, ss.608-626, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

TWO EXPERIMENTAL FISH AGGREGATING SYSTEMS (FADs) IN THE AEGEAN SEA: THEIR DESIGN AND APPLICATION

BRAZILIAN JOURNAL OF OCEANOGRAPHY, cilt.59, ss.13-19, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

On the Occurrence of Pseudocaranx dentex (Carangidae) in the Turkish Aegean Sea (Eastern Mediterranean Sea)

Annales Series Historia Naturalis, cilt.30, ss.53-58, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ege Denizi'nde Balık Çiftliklerinden Balık Kaçışlarının Nedenleri Üzerine

Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, cilt.7, ss.2217-2222, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Ege Denizi’nde balık çiftlikleri etrafındaki doğal balık tür çeşitliliği

Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, cilt.36, ss.271-283, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

The maximum size of Bogue, Boops boops (Perciformes: Sparidae) for the Mediterranean

Acta Aquatica Turcica, cilt.14, ss.399-403, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A New Record of Imperial Blackfish, Schedophilus ovalis (Cuvier, 1833) From the Bay of Izmir

J. Black Sea/Mediterranean Environment, cilt.24, ss.277-280, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Use of Artificial Reefs for Recreational Diving

Turkish Journal of Maritime and Marine Sciences, cilt.3, ss.27-33, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

First Observation of Apogon imberbis in Izmir Bay North eastern Aegean Sea

Journal of Maritime and Marine Sciences, cilt.2, ss.36-38, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Use of the acoustic positioning system in artificial reef sites

Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, cilt.33, ss.405-411, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Additional Records of Two Rare Crabs Ilia nucleus Linnaeus 1758 and Ethusa mascarone Herbst 1785 From Izmir Bay Aegean Sea Turkey

Journal of Maritime and Marine Sciences, cilt.2, ss.59-62, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Zıpkınla Balık avcılığında Yasal Düzenlemeler

Journal of FisheriesSciences.com, cilt.3, ss.108-115, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

A REVIEW ON CURRENT STATUS OF FISHERIES IN TURKEY

ERASMUS International Academic Research Symposium in Science, Engineering and Architecture, İzmir, Türkiye, 5 - 06 Nisan 2019, ss.303-321

SPEARFISHING IN TURKEY

ERASMUS International Academic Research Symposium in Science, Engineering and Architecture, İzmir, Türkiye, 5 - 06 Nisan 2019, ss.323-330

The comparison of fish community structure in Aegean Sea artificial reef areas

1st INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON BIODIVERSITY RESEARCH, Çanakkale, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2019, ss.124-128

THE EFFECTIVENESS OF TRAMMEL NET FISHERIES IN ARTIFICIAL REEFS ON THE NORTHERN AEGEAN SEA

3rd International Congress onApplied Ichthyology Aquatic Environment, Volos, Yunanistan, 8 - 11 Kasım 2018, ss.263-267

RESIDENCY AND MOVEMENTS OF SHARPSNOUT SEABREAM, Diplodus puntazzo (Walbaum, 1792) ACOUSTICALLY TRACKED IN ARTIFICIAL REEFS

3rd International Congress onApplied Ichthyology Aquatic Environment, Volos, Yunanistan, 8 - 11 Kasım 2018, ss.501-505

LEGISLATIONS ON SINKING VEHICLE AS ARTIFICIAL REEF IN TURKEY

3rd International Congress onApplied Ichthyology Aquatic Environment, Volos, Yunanistan, 8 - 11 Kasım 2018, ss.273-276

Seasonal Variability of Wild Fish Assemblages Associated With Sea-cage Fish Farms in the Turkish Aegean Sea

3rd International Congress on Applied Ichthyology & Aquatic Environment, Hydromedit2018, Volos, Yunanistan, 08 Kasım 2018, ss.634-635

Catch Composition and Efficiency of the Trammel Nets in Artificial Reefs in the Aegean Sea

International Ecology 2018 Symposium, Kastamonu, Türkiye, 19 Haziran 2018, cilt.1, no.1, ss.289

A New Method for Reducing Barotrauma Injuries on Physoclistous Fishes: A Preliminary Result on Sciaena umbra

International Ecology 2018 Symposium, Kastamonu, Türkiye, 19 Haziran 2018, cilt.1, no.1, ss.868

Sea Cucumbers: Their Ecological Importance and Problems Caused by Overfishing

International Ecology 2018 Symposium, Kastamonu, Türkiye, 19 Haziran 2018, cilt.1, no.1, ss.638

Balıkçılık Araştırmalarında Akustik Telemetri Yönteminin Kullanımı

1.Ulusal Denizel Biyoakustik Çalıştayı, Dede, A., Öztürk, B. (Eds) 2018. 1.Ulusal Denizel Biyoakustik Çalıştayı Bildiriler Kitabı, İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi, İstanbul-Türkiye, Çanakkale, Türkiye, 11 Haziran 2018, cilt.1, no.1, ss.14-15

Ege Denizi’nde Ağ Kafesler Civarında Gözlemlenen İlgi Çekici Balık Türleri ve Memeliler

20. Su Altı Bilim ve Teknoloji Toplantısı, İzmir, Türkiye, 16 - 17 Kasım 2017, cilt.1, ss.7-8

Seasonal Variation of Fish Assemblages on Artificial Reefs Deployed at Aegean Sea Coast of Turkey

VIII. International Symposium on Ecology and Environmental Problems, Çanakkale, Türkiye, 4 - 07 Ekim 2017, ss.69

The Wild Fish Diversity Around the Sea Cages in the Turkish Aegean Sea

VIII. International Symposium on Ecology and Environmental Problems, Çanakkale, Türkiye, 4 - 07 Ekim 2017, cilt.1, ss.88

Small-Scale Fisheries Around Fish Farms on Black Sea Coast of Turkey

XIII. Congress of Ecology and Environment With International Participation, Edirne, Türkiye, 12 - 15 Eylül 2017, ss.93

A Study on Effectiveness of Fishing Methods in Artificial Reefs Area on the Northern Aegean Sea

XIII. Congress of Ecology and Environment With International Participation, Edirne, Türkiye, 12 - 15 Eylül 2017, ss.79

Fish Community Structure On Artificial Reefs in the Northern Aegean Sea Turkey

41 CIESM Congress, Kiel, Almanya, 12 - 16 Eylül 2016, cilt.41, ss.479

Movement patterns of black and red scorpion fish on artificial reefs in the Aegean Sea Turkey

41 CIESM Congress, Kiel, Almanya, 12 - 16 Eylül 2016, cilt.41, ss.478

Determining movement patterns of the fish in artificial reefs and their use for management of small scale fisheries

FABA 2016: International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences, Antalya, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2016, ss.147

Long term residency of fish species on artificial reefs in the northern Aegean Sea Turkey

2nd International Congress on Applied Ichthyology & Aquatic Environment, Messolonghi, Yunanistan, 10 - 12 Kasım 2016

The role of artificial reefs for sustainable fisheries in Turkey

2nd International Congress on Applied Ichthhyology & Aquatic Environment, Messolonghi, Yunanistan, 10 Kasım - 12 Ekim 2016

Artificial Reefs Applications for Diving Tourism

2nd International Congress on Applied Ichthyology & Aquatic Environment, Mesolongion, Yunanistan, 10 - 12 Kasım 2016, ss.286-290

Ulusal Yapay Resif Programı Edremit Körfezi Yapay Resif Projesi

18. Sualtı Bilim ve Teknoloji Toplantısı, İzmir, Türkiye, 14 - 15 Kasım 2015

Seğirtme yöntemiyle Sinarit Dentex dentex Linnaeus 1758 Avcılığı

18. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2015, ss.271

Yapay Resif Alanlarındaki Balık Komite Yapısının Belirlenmesinde CBS Uygulamaları

18. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2015

Movements of Pomatamus saltatrix in artificial reef area preliminary results

3rd International Conference on Fish Telemetry, Halifax, Kanada, 13 - 17 Temmuz 2015

Residency site fidelity and habitat use of three sparids at artificial reefs

3rd International Conference on Fish Telemetry, Halifax, Kanada, 13 - 17 Temmuz 2015

Determining movement patterns of fish to manage of fisheries on artificial reefs

3rd International Conference on Fish Telemetry, Halifax, Kanada, 13 - 17 Temmuz 2015

Yapay Resif Alanlarının Yönetiminde Akustik Telemetri Yo ntemi

18. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2015

Use of ultrasonic telemetry to estimate movement patterns of some fish species around artificial reefs in the Aegean Sea

RECIF Conference on artificial reefs: from materials to ecosystem, Caen, Fransa, 25 - 27 Ocak 2015, ss.28-35

Effects of Blast Experiments on Physcochemical Parameters of Sea Water

FABA 2014: International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences, Trabzon, Türkiye, 25 Eylül 2014, ss.379

Türkiye de yapay resif çalışmaları

Ege Üniversitesi, Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Perşembe Seminerleri, İzmir, Türkiye, 13 Mart 2014

To Determine the effects of explosives on fish

The First International Symposium in Northern Cyprus, Kıbrıs (Kktc), 24 - 27 Mart 2013 identifier identifier

Denizel Ağ Kafes İşletmeleri Çevresindeki Balık Topluluk Yapısının Belirlenmesi Kızıldeniz Eilat

2010 Sualtı Bilim ve Teknolojisi Toplantısı, Antalya, Türkiye, 6 - 07 Kasım 2010

Characteristics of Marine Recreational Fishery Focusing on Spearfishing in Turkey

Transversal workshop on the monitoring of recreational fisheries in the GFCM area. General Fisheries Commission for the Mediterranean (GFCM), Mayorca, İspanya, 20 - 22 Ekim 2010

Dünyada ve Türkiye de Zıpkınla Balık Avcılığında Yasal Düzenlemeler

Ege Üniversitesi Sualtı Seminerleri-2010, İzmir, Türkiye, 24 Nisan 2010

Aggregations of wild fish at net cage fish farms in the Gulf of Aqaba implications for fisheries and conservation

Israel Science Association Conference Day, Interuniversity Institute of Marine Sciences, Eilat, İsrail, 1 - 22 Nisan 2010

Dynamite Fishing Experiments and Environmental Effects in the Aegean Sea Coasts

International Symposium on Underwater Research, Kıbrıs (Kktc), 18 - 20 Mart 2010

Fish Aggregation Devices in Mediterranean Sea and Turkey

IV. International Symposium on Underwater Research, Kıbrıs (Kktc), 18 - 20 Mart 2010

Extensive aggregations of wild fish at coastal net cage fish farms in Red Sea

9th International Conference on Artificial Reefs and Related Aquatic Habitats, Curitiba, Brezilya, 8 - 13 Kasım 2009

Fish assemlages associated with fish aggregation devices in Aegean Sea coast of Turkey

9th International Conference on Artificial Reefs and Related Aquatic Habitats, Curitiba, Brezilya, 8 - 13 Kasım 2009

Two experimental fish aggregating systems FADs in the Aegean Sea Their design and applications

9th International Conference on Artificial Reefs and Related Aquatic Habitats., Curitiba, Brezilya, 8 - 13 Kasım 2009

A new artificial reef design for octopus Octopus vulgaris Cuvier 1797 and preliminary results in the Aegean Sea

9th CARAH – International Conference on Artificial Reefs and Related Aquatic Habitats,Universidade Posistivo, Curitiba, PR-Brasil, Curtiba, Brezilya, 8 - 13 Kasım 2009

Introduction of national artificial reef programme of Turkey

. 9th CARAH – International Conference on Artificial Reefs and Related Aquatic Habitats, Curitiba, Brezilya, 08 Kasım 2009, ss.1

Comparison of fish community structure at artificial reefs deployed different depths in Aegean Sea coast of Turkey

9th International Conference on Artificial Reefs and Related Aquatic Habitats, Curitiba, Brezilya, 8 - 13 Kasım 2009

Yüzen Yapay Resif Sistemleri ve Türkiye deki Çalışmalar

XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Rize, Türkiye, 1 - 04 Temmuz 2009

Yapay Resiflerde Yeni Bir Uygulama Mercan Transplantasyonu

XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Rize, Türkiye, 1 - 04 Temmuz 2009

Dalış turizmine yönelik bir yapay resif uygulaması Kızıldeniz Örneği

Ege Üniversitesi, Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu, Sualtı Turizmi Çalıştayı, İzmir, Türkiye, 16 Nisan 2014 - 16 Haziran 2009

Yapay Resiflerde Mercan Transplantasyonu

Ege Üniversitesi Sualtı Seminerleri-2009, İzmir, Türkiye, 08 Haziran 2009

Türkiye Kıyılarında Dalış Turizmine Yönelik Alternatif Dalış Alanları Nasıl Oluşturulabilir

Türkiye Kıyıları 08, Türkiye'nin Kıyı ve Deniz Alanları VII. Ulusal Konferansı, Ankara, Türkiye, 27 - 30 Mayıs 2008, cilt.1, ss.509-519

Artificial Reef Studies in Israel

1st International Artificial Reef Workshop, Çanakkale, Türkiye, 18 - 19 Nisan 2008

Yüzen Yapay Resif Sistemleri YYRs

2007 Sualtı Bilim ve Teknoloji Toplantısı, İstanbul, Türkiye, 3 - 04 Kasım 2007

Balıkçılık Amaçlı Yüzen Yapay Resif Sistemleri ve Türkiye de Kullanım Olanakları

XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Muğla, Türkiye, 4 - 07 Eylül 2007

Kitap & Kitap Bölümleri

İzmir Kıyılarındaki Yapay Resif Uygulamaları

İzmir Balıkçılığı, H. Tuncay KINACIGİL,Zafer TOSUNOĞLU,Şükran ÇAKLI,Erhan BEY,Hakan ÖZTÜRK, Editör, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Hizmetleri, İzmir, ss.163-168, 2017

Use of Acoustic Telemetry to Management ofFishery in Artificial Reefs

Trends in Fisheries and Aquatic Animal Health, Berillis Panagiotis, Editör, Bentham Science Publishers Ltd., Sharjah, ss.334-347, 2017

Fish Aggregation Devices (FADs) Applicationsalong the Aegean Coast of Turkey

The Aegean Sea Marine Biodiversity Fisheries Consertvation and Govermance, Tuncer Katağan, Adnan Tokaç, Şükrü Beşiktepe, Bayram Öztürk, Editör, Turkish MarineResearch Foundation (TUDAV), İstanbul, ss.394-407, 2015

ARTIFICIAL REEF RESEARCHES AND APPLICATIONS IN TURKISH SEAS

THE STATE OF THE TURKISH FISHERIES, ADNAN TOKAÇ, ALİ CEMAL GÜCÜ, BAYRAM ÖZTÜRK, Editör, TURKISH MARINE RESEARCH FOUNDATION, ss.496-502, 2012

The Role of Artificial Reefs in Fisheries Management in Turkey

Artifical Reefs in Fisheries Management, S. A. BORTONE,F. P. BRANDINI,G. FABI,S. OTAKE, Editör, CRC, New York , New-York, ss.155-166, 2011 identifier