Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Concerns Of Mothers About Breastfeeding İn Antenatal Period

Jurnal Medical Brasovean, ss.20-26, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

GEBELERİN İNTERNETİ KULLANMA SIKLIKLARI VE NEDENLERİ

E-Journal of New World Sciences Academy, cilt.13, ss.32-43, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Doğumevlerinde Riskli Gebelik Profili: İzmir İli Örneği

JAREN HEMŞİRELİK AKADEMİK ARAŞTIRMA DERGİSİ, cilt.4, ss.37-44, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliğinde Etik Konular

Turkiye Klinikleri Journal of Medical Ethics, cilt.3, ss.40-46, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Malpraktis ve Ebelik

E-Sağlık Ebelik, cilt.3, ss.12-15, 2016 (Hakemsiz Dergi)

KNOWLEDGE AND VIEW OF NURSING STUDENTS TOWARDS HUMAN PAPILLOMA VIRUS (HPV) INFECTION AND VACCINE: REGIONAL VARIATIONS

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF GYNAECOLOGICAL DISEASES AND MATERNAL AND CHILD HEALTH, ss.23-48, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Günümüzde Lohusalıkta Devam Eden Albasması ve Kırklama

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, cilt.30, ss.111-125, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

YEDİ FARKLI İLDEKİ KADINLARIN GENİTAL HİJYEN DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ: ÇOK MERKEZLİ KESİTSEL BİR ÇALIŞMA

Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences, cilt.17, ss.245-252, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Bir Kamu Hastanesinde Çalışan Ebe ve Hemşirelerin İş Doyumu ve Karar Verme Güçlerinin İncelenmesi

Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi, cilt.1, ss.52-66, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Determination of Knowledge Requirements and Health Practices of Adolescent Pregnant Women

International Journal of Caring Sciences, cilt.5, ss.171-178, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kadınlar Genital Hijyen Amacıyla mı Vaginal Lavaj Yapıyorlar

e-Journal of New World Sciences Academy-NWSA-Medical Sciences, cilt.7, ss.16-27, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dimension of Violence Adaints Women Customary and Honor Killings

Turkish Journal of Research and Development in Nursing, cilt.13, ss.53-62, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Doğru Bilinen Yanlış Uygulama Vajinal Duş Uluslararası

Multidisipliner Kadın Kongresi Bildiri Kitabı,, cilt.5, ss.479-483, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çoğul Gebelik Redüksiyonu ve Hemşirenin Rolü

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.13, ss.47-52, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Kadın Sağlığı Sorunu Sezeryan Doğum epidemisi A Women s Health Problem Caesarean Childbirth Epidemia

Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi Bildiri Kitabı, cilt.5, ss.479-483, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Doğru Bilinen Yanlış Uygulama Vajinal Duş Misconceptions Application Vaginal Douche

Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi Bildiri Kitabı, cilt.5, ss.479-483, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pelvik relaksasyonda alternatif tedavi pesser

Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, cilt.9, ss.16-24, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kadınların doğum hizmetlerinde mahremiyetle ilgili beklentileri ve deneyimler

4. Uluslararası 5. Ulusal Ebelik Kongresi, Ankara, Türkiye, 6 - 09 Kasım 2019

EBELİK BÖLÜMÜNDE GÖREV YAPAN AKADEMİSYENLERİN AKADEMİK ÇALIŞMA PROFİLLERİNİN VE İŞ DOYUMLARININ İNCELENMESİ

1. Uluslararası Ebelik Eğitim Araştırma Geliştirme (EBEARGE) Kongresi, İzmir, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2018

Türkiye’de Gebelikte Şiddet ve Depresyon Düzeyi: Bir Sistematik Derleme

2. Uluslararası Kadın Kongresi (2nd Women Congress), İzmir, Türkiye, 04 Ekim 2018, ss.323-324

Examination of Social Media Use Status Of Midwifery Students

5. Uluslararası 9. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Amasya, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018

Anne Dostu Hastane Uygulaması Hakkında Ebelik Öğrencileri Ne Biliyor

3. Uluslararasi 4. Ulusal Ebelik Kongresi, Ankara, Türkiye, 21 - 24 Eylül 2017

Kadınların Gebelik Döneminde İnterneti Kullanma Sıklıklarının Ve Nedenlerinin Değerlendirilmesi

2nd International Science Symposium”Science Festival,Tbilisi/Georgia, TİFLİS, Gürcistan, 5 - 08 Eylül 2017

Neovajina Operasyonları ve Hemşirelik Bakımı

2. Uluslararası Bilim Sempozyumu, Tiflis, Gürcistan, 5 - 08 Eylül 2017

PRENATAL BAĞLANMA VE FETAL SAĞLIK KONTROL ODAĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ

1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi,29 Haziran-1 Temmuz 2017,Aydın., Aydın, Türkiye, 29 Haziran - 01 Temmuz 2017

Uluslar arası Ebeler Konfederasyonu Tarafından Yürütülen Projeler

dnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslar arası Sağlık Bilimleri Kongresi., 29 Haziran - 01 Temmuz 2017

An Examination of Individual Innovativeness at the Department of Midwifery

3th International & 7th National Midwifery Students of Congress, 26 - 29 Nisan 2016

Annelerin Doğum Sonrası Hastane Taburculuğa Hazır Oluşluğu ve Etkileyen Faktörler

I.ULUSLARARASI KADIN ÇOCUK SAĞLIĞI VE EĞİTİMİ KONGRESİ, Kocaeli, Türkiye, 14 - 17 Nisan 2016

Annelerin Gebelikte Emzirmeye İlişkin Endişeleri

I. Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, İzmir, Türkiye, 18 - 19 Aralık 2014

Ebelik Öğrencilerinin Hatalı Tıbbi Uygulamalar Konusundaki Bilgi ve Tutumları

1. Uluslararası - 5. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eskişehir Sağlık Yüksekokulu, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Türkiye, 24 - 26 Nisan 2014

Lohusa İçin Yapılan Son Tören Kırklama

I. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik ve Ebelik Kongresi, İzmir, Türkiye, 15 - 17 Eylül 2011, cilt.30, ss.111-126

Kanıta Dayalı Ebelik Uygulamaları :Bir Seçmeli Ders Örneği”

II. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Aydın, Türkiye, 27 Nisan 2011

Yazılı Medyada Töre ve Namus Cinayetleri

1. Kadın Sağlığı Kongresi “Kadına Yönelik Şiddet”, Türkiye, 20 - 22 Mart 2008

Ülkemizde Anne Haklarının 30 Yıllık Öyküsü

VI. Temel Sağlık Hizmetleri Buluşması “Alma Ata’dan 30 Yıl Sonra Temel Sağlık Hizmetleri”, Türkiye, 15 - 17 Ekim 2009

Bir Kadın Sağlığı Sorunu: Sezaryen Doğum Epidemisi

Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi, 13 - 16 Ekim 2009

The Relationship Between Gynecological Cancers and Nutrition

International Symposium Food Nutrition and Cancer, İzmir, Türkiye, 17 Nisan 2008, ss.92-93

AİDS Ve Toplumsal Cinsiyet

VIII. Türkiye AİDS ve VI. CİBH Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 01 Aralık 2006

Menopoz Polikliniğine Başvuran Kadınlarda Sağlık Eğitimi

1. Ulusal Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi Sempozyumu, Türkiye, 24 - 26 Kasım 2004

Kitap & Kitap Bölümleri

Doğum Öncesi Bakım

Gebelik ve Gastrointestinal Sistem Hastalıkları, Soğukpınar N., Saydam BK., Editör, Vize Yayıncılık, Ankara, ss.433-447, 2018

Gebelik ve Otoimmun Sistem Hastalıkları

Doğum Öncesi Bakım, Soğukpınar N., Saydam BK., Editör, Vize Yayıncılık, Ankara, ss.521-534, 2018

Doğum Öncesi Bakım

Gebelik ve Enfeksiyon Hastalıkları, Soğukpınar N., Saydam BK., Editör, Vize Yayıncılık, Ankara, ss.353-368, 2018

Doğum Öncesi Bakım

Üreme Organları Anatomisi, Soğukpınar N., Saydam BK., Editör, Vize Yayıncılık, Ankara, ss.13-40, 2018

Doğum Öncesi Bakım

Gebelikte Cerrahi Uygulamalar, Soğukpınar N., Saydam BK., Editör, Vize Yayıncılık, Ankara, ss.601-608, 2018

Health Sciences Research İn The Globalizing World

Organization İn Midwifery: Students’ Point Of View, Elena Alexnadrova, Nelya Lukpanovna Shapekova, Bilal Ak, Fügen Özcanaslan, Editör, St. Kliment Ohridski University Press, Sofija, ss.645-656, 2018

Preterm Doğum

Ebelerin Travay ve Doğum El Kitabı, Can HÖ, Yücel U, Hadımlı A. , Editör, Ankara Nobel Tıp Yayınevi, Ankara, ss.204-217, 2018

Kadın Sağlığını Koruyucu Sağlık Hizmetlerinde Ebenin Rolü

Ebelik Uygulama Standartları, Behzat Özkan, Esin Çeber Turfan, Serap Yaşaroğlu Toksoy, Editör, Vize Basın Yayın, Ankara, ss.617-688, 2016

Gastrointestinal Problemler

Gebelikte Tıbbi Problemler Ebeler İçin El Kitabı, Neriman Soğukpınar, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.171-198, 2016

Gebe Bilgilendirme

Gebelk Doğum ve Doğum Sonu Döneme İlişkin Bilmek İstedikleriniz, Neriman Soğukpınar,Birsen Karaca Saydam,A. Mete Ergenoğlu, A.Özgür Yeniel, Editör, EGE ÜNİVERSİTESİ BASIMEVİ-bornova, İzmir, ss.3-16, 2016

Olgularla Jinekolojik Hastalıklarda Bakım

Polikistik Over Sendromu (PKOS), Birsen Karaca Saydam, Editör, Ankara Nobel Tıp Kitapevleri, Ankara, ss.171-178, 2015