General Information

Institutional Information: Faculty Of Medicine, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Nükleer Tıp Ana Bilim Dalı

Metrics

Publication

46

Citation (WoS)

222

Citation (Scopus)

267

H-Index (WoS)

7

H-Index (Scopus)

7

Project

2

Thesis Advisory

2

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals

Biography

1985 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldum.  Zorunlu hizmet ve askerlik görevim sonrası 1992 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp AD de ihtisas yapmaya başladım. 1996 yılında  uzmanlık eğitimini bitirip aynı bölümde önce uzman,  2000 yılında yardımcı doçent ,  2009 yılında doçent  ve 2013 yılından bugüne kadar profesör kadrosunda çalıştım. 2019 yılında anabilim dalı başkanlığı görevini üstlendim ve halen bu görevi sürdürmekteyim.  Anabilim dalımızdaki idari görevlerim dışında tiroit hastalıklarının radyoaktif iyot ile tedavisi ve kanser hastalarının PET/BT görüntülerinin değerlendirilmesi ve raporlandırılması ile uğraşmaktayım. 

I graduated from Ege University Faculty of Medicine in 1985. After my compulsory service and military service, I started to specialize in Nuclear Medicine at Ege University Faculty of Medicine in 1992. I graduated in 1996 and worked in the same department as an nuclear medicine specialist, assistant professor in 2000 , associate professor in 2009 and professor since 2013. I assumed the position of head of the department in 2019 and I still continue this position. Apart from my administrative duties in our department, I am engaged in the treatment of thyroid diseases with radioactive iodine and the evaluation and reporting of PET/CT images of cancer patients.