Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Siyasal Liderlerin Retorik Stratejileri Kullanımı: Süleyman Demirel Örneği

II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 18 - 20 Mayıs 2017, ss.688

Kitap & Kitap Bölümleri

Kültürlerarası İletişim: İletişim Odaklı Güncel Yaklaşımlar

Kamu Diplomasisi Uygulama Alanı Olarak Kültürel Diplomasi, Saran Mine,Bitirim Okmeydan Selin, Editör, Eğitim Kitabevi, Konya, ss.239-255, 2019