Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2020 - Devam Ediyor Prof.Dr.

  Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümü

 • 2010 - 2020 Doç.Dr.

  Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümü

 • 2013 - 2013 Araştırmacı

  Michigan State University, Department Of Fisheries And Wildlife, Fisheries

 • 2003 - 2010 Araştırma Görevlisi Dr.

  Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümü

 • 1995 - 2003 Araştırma Görevlisi

  Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümü

Yönetimsel Görevler

 • 2015 - 2018 Birim Stratejik Plan Komisyonu Üyesi

  Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümü

 • 2015 - 2018 Bölüm Başkan Yardımcısı

  Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü

 • 2011 - 2014 Bölüm Stratejik Plan Komisyonu Üyesi

  Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümü

Verdiği Dersler

 • Doktora Evrimsel Süreçte Balıkların Gelişimi

 • Lisans Denizel Egzotik Türler

 • Doktora Türkiye ve Dünya Balıkçılığında Scombridler

 • Yüksek Lisans Balıklarda Büyüme Fizyolojisi

 • Yüksek Lisans Balıklarda Mide İçeriği Analiz Yöntemleri

 • Lisans Deniz Balıkları

 • Yüksek Lisans Balıklarda Büyüme Fizyolojisi

 • Yüksek Lisans Balıklarda Mide İçeriği Analiz Yöntemleri

 • Ön Lisans Ekonomik Su Omurgalıları