Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Age and growth of Boops boops (Linnaeus, 1758) in Izmir Bay, Aegean Sea, Turkey

JOURNAL OF APPLIED ICHTHYOLOGY, cilt.31, ss.620-626, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

LENGTH-WEIGHT RELATIONS FOR 29 FISH SPECIES FROM HOMA LAGOON, AEGEAN SEA, TURKEY

ACTA ICHTHYOLOGICA ET PISCATORIA, cilt.44, ss.249-257, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Analysis of Turkey's import demand of fishery products

AFRICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH, cilt.6, ss.1853-1856, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The Forecast of the Future Production Amounts of the Some Fish Species Being Cultivated in Turkey

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.17, ss.13-20, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A Fin Anomaly in Thinlip Mullet Liza ramada (Risso, 1810) Caught From Homa Lagoon (Izmir Bay/Aegean Sea)

PAKISTAN JOURNAL OF ZOOLOGY, cilt.42, ss.830-833, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diet composition of Belone belone (Linnaeus, 1761) (Pisces: Belonidae) in the Aegean Sea

JOURNAL OF APPLIED ICHTHYOLOGY, cilt.25, ss.702-706, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Length-weight Relationships of Seven Flatfishes (Pisces: Pleuronectiformes) from Aegean Sea

TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, cilt.8, ss.377-379, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diversity of Fish Fauna in Gediz Estuary Lagoons (Izmir Bay/Aegean Sea)

Journal of Animal and Veterinary Advances, cilt.7, ss.1146-1150, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Growth characteristics of the chub mackerel (Scomber japonicus Houttuyn, 1782) in Izmir Bay (Aegean Sea, Turkiye)

JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, cilt.6, ss.627-634, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Scombroid fish poisoning

Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, cilt.8, ss.293-299, 2001 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türkiye Denizleri’nde Dağılım Gösteren Congridae (Teleostei: Anguilliformes) Familyası Türleri ve Genel Özellikleri

Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fecundity of Morocco Dentex Dentex maroccanus Valenciennes, 1830 Distributed in Izmir Bay (Central Aegean Sea of Turkey)

Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, cilt.6, ss.624-627, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İzmir İli Kıyı Şeridinde Amatör Balıkçılık

Yunus Araştırma Bülteni, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Spring diet and feeding strategy of the European sprat Sprattus sprattus L 1758 from the Black Sea coast of Turkey

Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, cilt.3, ss.697-700, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye nin İzmir ve Ankara İllerinde Su Ürünleri Tüketimi

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An updated checklist of poisonous fishes of Turkish Aegean Sea

Journal of Coastal Life Medicine, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Feeding of the round sardinella Sardinella aurita Valenciennes 1847 Osteichthyes Clupeidae in the Turkish Aegean Sea

International Journal of Fauna and Biological Studies, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

On the fecundity of the bogue Boops boops Linnaeus 1758 in the Turkish Aegean Sea

Journal of Coastal Life Medicine, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Diet composition of the five deep sea fish from the Aegean Sea

Ege J Fish Aqua Sci, cilt.30, ss.61-67, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İzmir Körfezi Ege Denizi nde Gümüş balığı Atherina boyeri risso 1810 nın Biyometrik Özellikleri

Journal of FisheriesSciences.com, cilt.6, ss.18-25, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

İzmir Körfezi Ege Denizi nde Benekli Hanibalığı Serranus hepatus Linnaeus 1758 nın Biyometrik Özellikleri

Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, cilt.6, ss.20-25, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

İzmir Körfezi Ege Denizi ndeki Kancaağız Pisi Balığı Citharus linguatula Linnaeus 1758 nın Bazı Morfometrik Özellikleri

TUBAV Bilim Dergisi (Türkiye Bilimler Akademisi Vakfı, cilt.2, ss.394-398, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Catch composition and catch efficiency of species caught from Homa Lagoon Izmir Bay Aegean Sea

Ege Jornal of Fisheries and Aquatic Sciences, cilt.26, ss.39-47, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Balık baştan kokar Sonra da zehirler

Sualtı Dünyası, Marine Photo, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Edremit Körfezi ndeki Yassı Balık Türleri ve Bunların Biyolojilerine Ait Bazı Parametreler

Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, cilt.20, ss.529-536, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Scombroid balık zehirlenmesi

SU URUNLERI DERGISI, cilt.18, no.2, ss.293-299, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

A study on some biological pecularities of the Picarel Spicara flexuosa Rafinesque 1810 distributed in the bay of Izmir Aegean Sea

Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, cilt.18, ss.25-32, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigation on the morphology and length weigth relationship of the scaldfish Arnoglossus laterna Walbaum 1792 in Izmir Bay

Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, cilt.17, ss.1-7, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Preliminary study on the feeding regime of the Mediterranean horse mackerel Trachurus mediterraneus Steind 1868 distributed in the bay of Izmir

Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, cilt.16, ss.107-116, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Growth of the Sardine Sardina pilchardus Walbaum 1792 distributing in Izmir Bay Aegean Sea

Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, cilt.16, ss.257-267, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Amateur Sportive Hand-line Fishing in Denizli Gökpınar Dam Pond: 1st Prussian Carp Catching Competition

1st International Symposium on Limnology and Freshwater Fisheries, Isparta, Türkiye, 04 Ekim 2017, ss.41

1990 2013 Yılları Arasında Kocaeli İlinin Su Ürünleri Üretimi

Uluslararası Kara Mürsel Alp ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu, 20 - 23 Mart 2015

Doğu Anadolu Bölgesi Su Ürünleri Üretim Miktarının Zaman Serileri ile Değerlendirilmesi

II Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu, Isparta, Türkiye, 20 Mayıs 2015, ss.1-2

Türkiye Sazan Üretim Miktarının Tahmini

II. Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu, Isparta, Türkiye, 20 Mayıs 2015, ss.1-2

Determination of Fish Fauna at Artificial Reefs Using Underwater Visual Census Methods in Erdek-Ocaklar (Marmara Sea/Turkey)

The 10th International Conference on Artificial Reefs and Related Aquatic Habitats, İzmir, Türkiye, 23 - 27 Eylül 2013

Some Biologic Pecularities of the Round Sardinella Sardinella aurita Valenciennes, 1847 in Izmir Bay (Central Aegean Sea of Turkey)

The First International Fisheries Symposium in Northern Cyprus, Girne, Kıbrıs (Kktc), 24 Mart 2013, ss.134

Aquaculture Production of Iran and Turkey: 2000-2010

The First International Fisheries Symposium in Northern Cyprus, Girne, Kıbrıs (Kktc), 24 Mart 2013, ss.33

Examination of import and export amounts in Turkey’s aquaculture with time series

The First International Symposium in Northern Cyprus, Girne, Kıbrıs (Kktc), 24 Mart 2013, ss.82

Some Biological Pecularities of the Round Sardinella (Sardinella aurita Valenciennes, 1847) in İzmir Bay

The First International Fisheries Symposium in Northern Cyprus, Girne, Kıbrıs (Kktc), 24 - 27 Mart 2013

Deniz Ekosistemlerinde Beslenme Ekolojisi

21. ulusal Biyoloji Kongresi, İzmir, Türkiye, 03 Eylül 2012, cilt.1, no.1, ss.1131-1132

Alabalık Yetiştiriciliğinin Gelecekteki Üretim Miktarı

XVI. Su Ürünleri Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 25 Ekim 2011, ss.75

Ege Denizi Kupez (Boops boops L. 1758) Balığı ve Yaşam Tablosu Analizi

XIII. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, Ankara, Türkiye, 12 - 14 Eylül 2011, ss.50

Life Table Analysis and Sustainable Fisheries

Second International Symposium On Sustainable Development, Saraybosna, Bosna-Hersek, 08 Temmuz 2010, ss.689-692

Fish Fauna of the Markiz Island (ÇandarlıI Bay / Aegean Sea).

39th CIESM Congress, Venedik, İtalya, 10 Mayıs 2010, cilt.1, no.1, ss.442

Akmermer Kıyılarının Çandarlı Körfezi Balık Faunası

IX. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 7 - 10 Ekim 2009

Length-weight relationships of seven Pleuronectiformes species from Aegean Sea

7th IFS International Flatfish Symposium, Lizbon, Portekiz, 02 Kasım 2008, cilt.1, no.1, ss.54

Diet Composition of the Chub Mackerel, Scomber japonicus (Pisces: Scombridae), in Candarlı Bay (Aegean Sea, Turkey)

Prediction of Nanoplankton Change ın İzmir Bay (Aegean Sea- Turkey) with Time by Neural Networks., İstanbul, Türkiye, 11 Nisan 2007, cilt.1, no.1, ss.427

Feeding Activity of the Hollowsnout Grenadier, Caelorinchus caelorhincus (Risso, 1810), in the Aegean Sea

International Conference on Environment: Survival and Sustainability., Lefkoşa, Kıbrıs (Kktc), 19 Şubat 2007, cilt.1, no.1, ss.720

Tuzla İskele Mevkii (İzmir Körfezi) Balık Faunasının Boy-Ağırlık İlişkisi

XIII. Ulusal Su ürünleri Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 01 Eylül 2005, ss.75

Tuzla İskele Mevki (İzmir Körfezi) Balık Faunası ve Zooplankton Çeşitliliği

XII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Elazığ, Türkiye, 02 Eylül 2003, cilt.1, no.1, ss.149

A Different Approach: Life Table Analysis in Fisheries

Aquaculture Europe 07, İstanbul, Türkiye, ss.508