Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2002 - Devam Ediyor Prof.Dr.

  Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Uluslararası Bilgisayar (Yl)

 • 1994 - 2002Doç.Dr.

  Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

 • 1992 - 1994Yrd.Doç.Dr.

  Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Verdiği Dersler

 • LisansDatabase Management

Yönetilen Tezler

 • KİŞİYE ÖZEL ETKİNLİK ÖNERİSİ VEREN BİR MOBİL UYGULAMA

  KARAOĞLAN B.

  D.EVCİ(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2018

 • MESLEKİ ORTAÖĞRETİMDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ UYGULAMALARI İLE EVRAK ORGANİZASYONU

  KARAOĞLAN B.

  A.KAFES(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2018

 • Kitle pazarlama ve reklam yöntemlerinde sosyal medya bilişimi yaklaşımı

  KARAOĞLAN B.

  M.OKUR(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2017

 • Türkçe için sözcük etiketleme ve cümle türü tespit yöntemi

  KARAOĞLAN B.

  T.YILMAZ(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2017

 • İngilizce-Türkçe çeviri araçlarının söz dizimsel performans analizi

  KARAOĞLAN B.

  K.UYSAL(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016

 • Bilgi erişim sistemlerinde istatistiksel bağımsızlık esasında indeks terim ağırlıklandırma

  KARAOĞLAN B.

  İ.KOCABAŞ(Öğrenci), Doktora, 2011

 • Türkçe'de hesaplamalı metin analizi

  KARAOĞLAN B.

  S.KUMOVA(Öğrenci), Doktora, 2011

 • Bilgi geri getirimi için geliştirilebilir bir yazılım altyapısının gerçekleştirilmesi

  KARAOĞLAN B.

  C.ÖCAL(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2011

 • Terim ağırlıklandırma modellerinin ardıl işlemede kullanılması

  KARAOĞLAN B.

  S.ŞEN(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2011

 • Güncel Türkçe metinlerde kalıplaşmış söz birliklerinin tespiti

  KARAOĞLAN B.

  S.HINÇALAN(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2011

 • Türkçenin bitişkenlik derecesinin istatistiksel verilerle belirlenmesi

  KARAOĞLAN B.

  A.SAVAŞÇI(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2010

 • Türkçe için tümleşik bir biçimbirim çözümleme ve sözcük türü tespit yöntemi

  KARAOĞLAN B.

  T.KIŞLA(Öğrenci), Doktora, 2009

 • Gömülü sistemlerle bir kontrol sistemi tasarımı

  KARAOĞLAN B.

  T.OKYAY(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2006

 • ZIPF 3. kanununun Türkçe metinler için sınanması

  KARAOĞLAN B.

  B.İLGEN(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2006

 • Derlem hazırlama kriterlerinin oluşturulması

  KARAOĞLAN B.

  S.KUMOVA(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2005

 • Bir trafik vaka tespit algoritmasının gerçeklenmesi ve uygulanması

  KARAOĞLAN B.

  E.ŞENGÜLEŞ(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2004

 • Türkçe için istatistiksel bir bilgi geri-getirim sistemi

  KARAOĞLAN B.

  B.TANER(Öğrenci), Doktora, 2004

 • Kütüphane bilgi sistemleri ve UBE kütüphanesine uygulanması

  KARAOĞLAN B.

  E.MENDİLCİOĞLU(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2003

 • Sayısal kütüphane için otomatik dizinleme yapan bir sistemin geliştirilmesi

  KARAOĞLAN B.

  G.KARAGÜLLE(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2003

 • Çizelgeleme problemlerinin çözümlenmesinde genetik algoritma yaklaşımı

  KARAOĞLAN B.

  E.GÜLDOĞAN(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2003

 • Heterojen veritabanlarında ortak sorgu modeli

  KARAOĞLAN B.

  T.KIŞLA(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2003

 • Uzaktan eğitimin internette uygulanmasında arayüz oluşturma

  KARAOĞLAN B.

  E.ŞEYDA(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2002

 • Web üzerinde sanal kütüphane tasarımı

  KARAOĞLAN B.

  C.ORHUN(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2001