Ege Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"DERİN ÖĞRENME YÖNTEMİ İLE TÜRKÇE SÖZCÜK TÜRÜ İŞARETLEME", BAP Diğer, 18-UBE-002, Yönetici, Devam Ediyor
"TÜRKÇE KISA METİN BENZERLİK ÇALIŞMALARI İÇİN EŞ-ANLATIM DERLEMİ OLUŞTURMA", BAP Arastırma Projesi, 15-BİL-034, Yönetici, 2018
"Strategic Alignment of Electrical and Information Engineering Education in European HEIs", AB Çerçeve Programı Projesi, 527877-­-LLP-­-1-­-2012-­-1-­-UK-­-ERASMUS-­-ENW, Araştırmacı, 2015
"Uzaktan Eğitimde Moodle Platformunun Kullanımının Araştırılması", BAP Arastırma Projesi, 2011/UBE/001, Yönetici, 2013
"“Enchanging Lifelong Learning for the Electrical and Information Engineering Community ", AB Çerçeve Programı Projesi, 142814-LLP-1-2008-1-FR-ERASMUS-ENW, Araştırmacı, 2011
"ZİPF Kanunları Esasında Güncl Yazılı Türkçe’nin Nicel Dilbilim Ölçütleri", BAP Arastırma Projesi, 2006/BİL/013 , Yönetici, 2007
"EIE-Surveyor (Electrical and Information Engineering in Europe)", AB Çerçeve Programı Projesi, 225997-CP-1-2005-1-FR-ERASMUS-TNPP , Araştırmacı, 2008
"ZİPF Kanunları Esasında Güncel Yazılı Türkçe’nin Nicel Dilbilim Ölçütleri", TÜBITAK Projesi, 104E120, Yönetici, 2008
"Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Kullanma Bilgi ve Becerilerinin Kullanmasına Yönelik Bir Araştırma", TÜBITAK Projesi, SOBAG-104K032, Yönetici, 2006
"“Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Kullanma Bilgi ve Becerilerinin Kullanmasına Yönelik Bir Araştırma", Bilimsel Araştırma Projesi, 2005/BİL/027, Yönetici, 2006
"Mediterranean Network of Universities", AB Destekli Diğer Projeler, MedNet_U, Araştırmacı, 2005
"Web tabanlı Uzaktan Eğitim Derslerinin Geliştirilmesi İçin Yazılım Alt Yapısının Oluşturulması", Bilimsel Araştırma Projesi, 2001/UBE/001, Yönetici, 2003
"“Çoklu Ortamda Görüntü İşleme ve Düzenleme Olanaklarının Kullanıldığı Çoklu Ortam Programlama Laboratuvarının Oluşturulması", Bilimsel Araştırma Projesi, 99/UBE003, Yönetici, 2000
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Ege Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi