Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Preemptive analgesic efficacy of dexketoprofen trometamol on impacted third molar surgery

AGRI-THE JOURNAL OF THE TURKISH SOCIETY OF ALGOLOGY, cilt.26, sa.1, ss.29-33, 2014 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Efficacy of topical benzydamine hydrochloride gel on oral mucosal ulcers: an in vivo animal study.

International journal of oral and maxillofacial surgery, cilt.40, sa.9, ss.973-8, 2011 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Tinnitus in Temporomandibular Disorders: Electrophysiological Aspects

JOURNAL OF INTERNATIONAL ADVANCED OTOLOGY, cilt.6, ss.167-172, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Transpalatal Distraction Using Bone-Borne Distractor: Clinical Observations and Dental and Skeletal Changes

JOURNAL OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY, cilt.66, sa.12, ss.2503-2514, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Oral mucosal ulseration - A manifestation of previously undiagnosed pulmonary tuberculosis

Journal Of The American Dental Association, cilt.135, ss.336-340, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Comparison of autogenous mucosal grafts and collagen-based, solvent-preserved allografts for vestibuloplasty

Quintessence International, cilt.35, ss.234-239, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

An unusual tonsillolith

Oral Surgery Oral Medicine Oral Pathology Oral Radiology And Endodontics, cilt.95, ss.471-473, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kanser Hastalarında Bifosfonata Bağlı Osteonekroz (BRONJ): Retrospektif Çalışma

Ege Üniversitesi DişHekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.39, ss.32-38, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemen İmplant Yüklemesi Immediate Implant Loading

Turkiye Klinikleri Prosthodontics - Special Topics, cilt.1, sa.13, ss.14-23, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Diş hekimliğinde implant cerrahisinde intravenöz midazolam etkinliği

Ege Tıp Dergisi, cilt.53, sa.1, ss.7-12, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

A Case of Maxillary Osteosarkoma Misdiagnosed as Dentoalveolar Abscess

Dicle Dişhekimliği Dergisi, cilt.50, sa.1, ss.7-12, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Tam proteze alternatif implant-diş destekli overdenture protez: olgu sunumu

İzmir Dişhekimleri Odası Dergisi, cilt.3, ss.48-52, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Oral liken planuslu olguların demografik ve klinik özellikleri

EGE TIP DERGİSİ, cilt.52, ss.131-135, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Oral Fibrolipom: Vaka Sunumu

Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.34, ss.105-107, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dişhekimliğinde Bifosfonat Tedavisinin Yeri Ve Önemi: Derleme

Türk Dişhekimliği Dergisi., cilt.20, sa.85, ss.154-159, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dişhekimliğinde bifosfonat tedavisinin yeri ve önemi

Türk dişhekimleri dergisi ,TDD, cilt.85, ss.154-159, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Dişhekimliğinde bilinçli sedasyonda intravenöz ajanlar

EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞHEK FAK, cilt.5, ss.1-5, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Difl hekimli¤inde bifosfonat tedavisinin yeri ve önemi

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ, cilt.20, sa.85, ss.154-159, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Diş hekimliğinde Alerji

Türk Dişhekimliği Dergisi, cilt.3, sa.5, ss.11-15, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mandibular Intraosseous Haemangioma Mimicking Dental İnfection: A Case Report

Ege Journal of Medicine, sa.50, ss.269-271, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Splint Fixation with Circummandibular Wires for Pediatric Mandibular Fracture: Two Case Report

Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, ss.113-117, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Splint fixation with circum mandibular wires for pediatric mandibular fracture: two cases reports

EU Dishek Fak Derg, cilt.2, sa.3, ss.22-24, 2010 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Çocuklarda Mandibular Kırıkların Splint Fiksasyonu ile Tedavisi: 2 Olgu Raporu

Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, cilt.31, sa.2, ss.113-117, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Konjenital lateral diş eksiklerinin tedavisinde multidisipliner yaklaşım

Dişhekimliğinde Estetik&İmplant Derg, cilt.4, sa.12, ss.60-64, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Çene kistleri, Bölüm II; Tedavileri

İzmir Dişhekimleri Odası Dergisi, cilt.8, sa.4, ss.22-28, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çene Kistleri, Bölüm I; Klinik Ve Radyolojik Özellikleri

İzmir Dişhekimleri Odası Dergisi,, cilt.2, ss.17-21, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Oral Kanserler

Dişhekimliği dergisi, (6),14-18, (2007)., sa.6, ss.14-18, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Dişlerinizin Sorun Çıkarmasını Beklemeyin

Popüler Sağlık Dergisi ,25, 48, (2007)., sa.25, ss.48, 2007 (Hakemsiz Dergi)

A study of the reasons for tooth extraction in a Turkish population sample.

BALKAN JOURNAL OF STOMATOLOGY, sa.9, ss.161-166, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Erupted complex and compound odontoma

Balk J Stomatol,9,1-5 (2005), sa.9, ss.1-5, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Rinolit: Olgu Sunumu

Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.25, ss.167-170, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pleomorfik Adenoma İle Birlikte Görülen Mukosel

Türk Dişhekimliği Dergisi, cilt.58, ss.200-203, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Konjenital Lateral Diş Eksikliklerinin Tedavisinde Multidisipliner Yaklaşım

Türk Diş Hekimliği Dergisi, cilt.57, ss.136-141, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Diagnosis Problems of Odontogenic Sinus Tracts 43 (2): 121-125, (2004).

Ege Journal of Medicine-, cilt.43, sa.2, ss.121-125, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Farkli Iki Tip Kollagen Membranin Kemik Iyileşmesi Üzerine Etkisinin Histomorfometrik Olarak Değerlendirmesi.

EÜ Dişhek Fak Derg. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi, sa.24, ss.119-127, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Peripheral ossifying fibroma-Clinical and histologic evaluation of 98 cases

J Appl Res Clin Dent, cilt.1, ss.12-16, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ağız içinde görülen otoimmun vezikülobüllöz hastalıklar.

JOURNAL OF ISTANBUL UNİVERSİTY FACULTY OF DENTİSTRY, sa.38, ss.45-55, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Odontojen Miksoma: Olgu Raporu ve Literatür Derlemesi

Türk Oral Maksillofas Cer Derg, 8, 51-58 (2004)., sa.8, ss.51-58, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yetersiz Kretlerde Kombine İmplant uygulaması: Olgu Sunumu

Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.24, sa.1, ss.59-64, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Extraction Wound Healing in Salivary Gland Hypofunction Rats

Sezer, B., Gomel, M., Ünal, T, cilt.73, sa.3, ss.91-95, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Atypical presentations of pediatric actinomycosis: report of a case.

ASDC journal of dentistry for children, cilt.69, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Infraclusion of primary molars: a review and report of a case.

ASDC journal of dentistry for children, cilt.69, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Blade İmplantlar’ın Retrospektif Değerlendirmesi.

EÜ Dişhek Fak Derg, 23(2), 131-136 (2002)., sa.23, ss.131-136, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bir Grup Silindirik İmplantın Retrospektif Değerlendirmesi.23(1), 57-61 (2002).

EU¨ Dis¸ Hek Fak Derg, sa.23, ss.57-61, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Foreign Body İn the Right Mandible

Balk J Stomatol, cilt.6, sa.1, ss.63-64, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Fusion in the primary dentition followed by hyperdontia in the mixed dentition: Report of a case

Balk J Stomatol, cilt.5, sa.3, ss.228-230, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fusion in the primary dentition followed by hyperdontia in the mixed Detintion:

Balk J Stomatol., sa.5, ss.228-230, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Redükte Olmayan Disk Dislokasyonunun Sodyum Hyoluronat Enjeksiyonu İle Tedavisi: Olgu Sunumu

Ege Fiziksel Tıp ve Rehabilitaasyon Dergisi, cilt.6, ss.18-23, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hipertansiyon Hastalarına Dental Yaklaşım.

Akademic Dental, 2, 7-9 (2000)., sa.2, ss.7-9, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Foreign Body Reaction To Bone Wax: Case Report.

J Marmara Univ Dent Fac, sa.2, ss.882-885, 1999 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Alveolitisin Profilaksisi ve Tedavisi

İzmir Dişhekimleri Odası Dergisi,9(2), 10-13, (1998)., sa.9, ss.10-13, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Alveolitis

İzmir Dişhekimleri Odası Dergisi,8(4), 10-13, (1996)., sa.8, ss.10-13, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Modified-Grafted Coronectomies

26. Uluslararası İZDO Bilimsel Kongresi, İzmir, Türkiye, 8 - 10 Kasım 2019

Rehabilitation of a cystic lesion following marsupialization with obturator: Case report

IZDO 24th International Scientific Congress and Exhibition, İzmir, Türkiye, 10 - 12 Kasım 2017

REHABİLİTATİON OF CYSTİC LESİON FOLLOWİNG MARSUPİALİZATİON WİTH OBTURATOR: CASE REPORT

IZDO 24 th INTERNATİONAL SCİENTİFİC CONGRESS AND EXHİBİTİON, İzmir, Türkiye, 10 - 12 Kasım 2017

ESTETİK ÖN BÖLGEDE CERRAHİ VE PROTEZ İŞBİRLİĞİ

DENTSPLY SÜREKLİ EĞİTİM PROGRAMI, Türkiye, 09 Mart 2016

temel implantoloji 3

2. implant eğitim programı (3), Türkiye, 28 - 29 Mart 2015

temel implantoloji 2

2. implant eğitim programı, Türkiye, 17 - 18 Ocak 2015 identifier

Dental implant supported prosthetic rehabilitation following surgical treatment for an oral cavity cancer: case report

European Association for Osseointegration. 18th Annual Scientific Meeting, Monte Carlo, Monako, 30 Eylül - 03 Ekim 2009, ss.1-3

. Multidisciplinary treatment solutions by the help of dental implants in a maxillofacial traumatized patint with an excessive bone loss: case report.

European Association for Osseointegration. 18th Annual Scientific Meeting, Monte Carlo, Monako, 30 Eylül - 03 Ekim 2009, ss.1-3

Contribution of mesostructures to compromised esthetics due to insufficient bone quantity: case series

European Association for Osseointegration. 18th Annual Scientific Meeting, Monte Carlo, Monako, 30 Eylül - 03 Ekim 2009, ss.1-3

Rehabilitation of congenitally missing mandibular incisors with autogen bone block graft and implant placement

European Association for Osseointegration. 18th Annual Scientific Meeting, Monte Carlo, Monako, 30 Eylül - 03 Ekim 2009, ss.1-3

Nadir görülen Odontojen fistül;olgu sunumu

15th International kongress of Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgeons, Antalya, Türkiye, 01 Kasım 2008, ss.150-152

Posterior maksillada ameloblastik Fibro-odontom : Olguya multidisipliner yaklaşım

15th International kongress of Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgeons, Antalya, Türkiye, 08 Kasım 2008, ss.150-152

Evaluation of Vertical Distraction Osteogenesis with Histological Analyses: Preliminary Results

2nd International Oral and Maxillofacial Surgery Congress, Antalya, Türkiye, 01 Kasım 2008, ss.31-33

Chondrosarcoma of The Maxilla: A Case Report

2nd International Oral and Maxillofacial Surgery Congress, Antalya, Türkiye, 01 Kasım 2008, ss.83-85

Sinus Lifting with Bone Graft Mixture for A Severely Resorbed Maxilla. A Case Report

15th International kongress of Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgeons, Antalya, Türkiye, 01 Kasım 2008, ss.150-152

Intrusion of Overerupted Molars by Subapical Corticotomy and Bone Anchors: A Case Report

15th International Congress of Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgeons, Antalya, Türkiye, 13 Nisan 2008, ss.120-121

Akut dil apsesi: Olgu sunumu

E.Ü. Dişhekimliği Fakültesi Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, Atatürk Kültür Merkezi, İzmir, Türkiye, 16 Mart 2005, ss.45-46

Oral kavitede malign melanoma: Olgu sunumu

,E.Ü. Dişhekimliği Fakültesi Uluslar arası Dişhekimliği Kongresi,Atatürk Kültür Merkezi, İzmir, Türkiye, 16 Mart 2005, ss.87-88

Panoramik filmlerde karşılaştığımız yumuşak doku kalsifikasyonlarının ayırt edici özelliklerinin klinik önemi

Oral Diagnoz ve Maksillofacia Radyoloji Derneği 2. Bilimsel Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 09 Nisan 2004, ss.73-75

Dental İmplantolojide İmmediat İmplant Uygulamaları

11th International Congress of Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgens, Antalya, Türkiye, 08 Şubat 2003, ss.163-166

Kemik içi Defektlerin Otojen ve Allojen Kemik Greftleri ile Tedavis

11th International Congress of Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgens, Antalya, Türkiye, 08 Şubat 2003, ss.162-264

Santral Dev Hücreli Granülomanın Tedavisinde Kortikosteroid Kullanımı

11th International Congress of Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgens, Antalya, Türkiye, 08 Şubat 2003, ss.65-70

Yanak Mukozasında Atipik Fibroma

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 10. Uluslar Arası Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 Kasım 2002, ss.45-48

Oral psöriazis: Bir olgu sunumu

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 10. Uluslar Arası Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 Kasım 2002, ss.45-48

Rare Case Of Erupted Odontoma

7th Congress of the Balkan Stomatologıcal Socıety, Aydın, Türkiye, 25 Ekim 2002, ss.332-333

Extraction Criteria? A Turkish Population Study

7th Congress Of The Balkan Stomatologıcal Socıety, Aydın, Türkiye, 25 Ekim 2002, ss.332-333

An Unusually Tonsillolith: A Case Report

7th Congress of the Balkan Stomatologıcal Socıety, Aydın, Türkiye, 26 Ekim 2002, ss.332-333

Pre-Prosthetic Surgery İn Edentulous Patients

7th Congress of the Balkan Stomatologıcal Socıety, Aydın, Türkiye, 25 Ekim 2002, ss.292-294

Infraclusion of primary molars: A case report

7 th Congress of the Balkan Stomatological Society, Aydın, Türkiye, 25 Ekim 2002, ss.231-233

Oral Mucosal Tuberculosis As The First Clinical Sign of Undiagnosed Primary Pulmonary Tuberculosis

7th Congress of the Balkan Stomalogical Society, Aydın, Türkiye, 28 Mayıs 2002, ss.149

Kanal Tedavi Kalitesinin Klinik Radyogram , İnvitro Bucco-Lingual Ve Mezyodistal Projeksiyonla Elde Edilmiş Radyogramlar Üzerinde Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi

Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 2. Uluslar Arası Bilimsel Kongresi, Ankara, Türkiye, 08 Aralık 2001, ss.101-103

Bir Grup Blade İmplantlar’ın Retrospektif Değerlendirmesi

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 7. Bilimsel Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 12 Nisan 2001, ss.24-27

Oral Aspergillosis

Third Bi-National Conference on Oral and Maxillofacial Surgery, Antalya, Türkiye, 21 Eylül 2001, ss.54-56

Atypical presentations of paediatric actinomycosis: Report of a case

Third Bi-National Conference on Oral and Maxillofacial Surgery, Antalya, Türkiye, 21 Eylül 2001, ss.52-54

Bir Grup Silindirik İmplantlar’ın Retrospektif Değerlendirmesi

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 7. Bilimsel Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 16 Mayıs 2001, ss.21-23

Odontojen Miksoma

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 8. Bilimsel Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 01 Mart 2002, ss.25-27

The Use Of Otogen Mucosal Grafts And Collagen Based Allografts (Dura Mater Fascia Lata) In Graftıng Of The Fornix Following Vestibulopl

5th Congress Of The Balkan Stomatologıcal Socıety, Thessaloniki, Yunanistan, 10 Haziran 2000, ss.33-37

Foreign Body İn the Right Mandible

5th Congress Of The Balkan Stomatologıcal Socıety, Thessaloniki, Yunanistan, 09 Haziran 2000, ss.283-285

Mucormycosis

4th Congress Of The Balkan Stomatologıcal Socıety, İstanbul, Türkiye, 15 Mayıs 1999, ss.185-190

Burun Kanadında Odontojen Deri Fistülü

Türk Dişhekimleri Birliği 6. Uluslar arası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 02 Nisan 1999, ss.292-293

Kemik mumuna karşı yabancı cisim reaksiyonu

6th International Congress of Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgens, Antalya, Türkiye, 10 Nisan 1998, ss.226-229

Hiposalivasyonun çekim yarasının iyileşmesi üzerine etkisi

5th İnternational Congress of Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgens, Antalya, Türkiye, 18 Nisan 1996, ss.20-24

Dental implantolojide immediat implant uygulamaları

11th International Congress of Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgeons, Antalya, Türkiye, cilt.163, ss.163

Osteosarcoma of the Maxilla: A Case Report

2nd International Oral and Maxillofacial Surgery Congress, Antalya, Türkiye, sa.83, ss.83

Kitap & Kitap Bölümleri

DENTAL İMPLANTOLOJİ

AĞIZ DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ Kanıta Dayalı Tanı ve Tedavi Yaklaşımları, CANSU ALPASLAN, Editör, Qintessence Publishing Türkiye, Şişli İstanbul, ss.260-314, 2018

Ağız Diş Çene ve Yüz Bölgesi ile İlişkili Ağrı

Diş Hekimliğinde Anestezi ve Analjezi, Bahar Sezer,Taner Balcıoğlu, Editör, Ege Üniversitesi, İzmir, ss.85-106, 2013

Medikal Problemli Hastalara Yaklaşım

Diş Hekimliğinde Anestezi ve Analjezi Puan, Taner Balcıoğlu- BAHAR Sezer, Editör, Ege Üniversitesi, İzmir, ss.85-106, 2013

Medikal Problemli Hastalara Yaklaşım

Ege Tıp Ayın Kitabı Dişhekimliğinde anestezi ve analjezi, BALCIOĞLU T, SEZER B, Editör, Ege Yayınları, İzmir, ss.123-142, 2012