Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2011 - Devam Ediyor Prof.Dr.

  Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü

 • 2011 - 2015Prof.Dr.

  Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü

 • 2004 - 2011Doç.Dr.

  Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü

 • 2000 - 2004Yrd.Doç.Dr.

  Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü

Yönetimsel Görevler

 • 2018 - Devam Ediyor Dekan Yardımcısı

  Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi

 • 2016 - 2017Bölüm Başkanı

  Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü

Verdiği Dersler

 • LisansMİKROBİYAL VE VİRAL GENETİK

 • LisansÜniversite Yaşamına Giriş

 • LisansGenetik

 • LisansGEN MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

 • LisansBİYOTEKNOLOJİ VE GENETİK

 • DoktoraMOLEKÜLER GENETİK

Yönetilen Tezler

 • Ülkemiz kayısı genetik kaynaklarında bazı agronomik özellikler ile DNA markörleri arasındaki ilişkilerin ilişki haritalama (association mapping) ile saptanması ve biyoçeşitliliğin moleküler düzeyde belirlenmesi

  Tanyolaç M. B. (Danışman)

  F.FERİK(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2019

 • Genome wide association studies (GWAS) metodu aracılığı ile kültür (Cicer arietinum L.) ile yabani nohut (C. reticulatum) populasyonlarında danede Fe, Zn, Ca, Mn, Mg ve besin değeri bileşenleri ile ilişkili DNA markörlerinin saptanması

  Tanyolaç M. B. (Danışman)

  N.KARACA(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2018

 • Genome Wide Association Studies (GWAS) metodu aracılığı ile kültür (Cicer arietinum L.) ve yabani nohut (C. reticulatum) populasyonlarında danede P, Cu, K, Mo, Se elementleri ile ilişkili DNA markörlerinin saptanması

  Tanyolaç M. B. (Danışman)

  E.ÖZKURU(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2018

 • Fasulye'de (Phaseolus vulgaris L.) danede Fe, Zn, Ca, Mn, Mg alınımını kontrol eden genlerle ilişkili olan DNA markörlerinin ilişki haritalama metodu (association mapping) ile saptanması

  TANYOLAÇ M. B.

  S.ERDOĞMUŞ(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2018

 • Fasulye ( Phaseolus vulgaris L. )'de danede P, Cu, K, Mo ve Se alınımını kontrol eden genlerle ilişkili olan DNA markörlerinin ilişki haritalama metodu ( Association Mapping ) ile saptanması

  Tanyolaç M. B. (Danışman)

  H.YILMAZ(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2018

 • Mercimek danesinde çinko (Zn) ve mangan (Mn) besin elementi alınımını kontrol eden genlerin haritalanması ve QTL analizi

  TANYOLAÇ M. B.

  D.ATEŞ(Öğrenci), Doktora, 2017

 • Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) bitkisinde genotyping by sequencing (GBS) metodunu kullanarak populasyon yapısının belirlenmesi

  TANYOLAÇ M. B.

  G.GENÇOĞLU(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2017

 • Mercimek danesinde demir (Fe) besin elementi alınımını kontrol eden genlerin haritalanması ve QTL analizi

  TANYOLAÇ M. B.

  S.ALDEMİR(Öğrenci), Doktora, 2017

 • Prostat kanser kök hücrelerınde megalin ekspresyonunun sonic hedgehod (SHH) yolağı ile ilişkisinin incelenmesı

  ÖKTEM G. , TANYOLAÇ M. B.

  G.MUKHTAROVA(Öğrenci), Doktora, 2017

 • Zeytin (Olea europaea)'de ilişki haritalaması (Association mapping) ile bazı karakterlerle ilişkili DNA markörlerinin geliştirilmesi

  TANYOLAÇ M. B.

  H.BETÜL(Öğrenci), Doktora, 2016

 • Zeytinde genom haritasının oluşturulması ve meyve olgunlaşmasını kontrol eden genlerle ilişkili DNA markörlerinin saptanması

  TANYOLAÇ M. B. , MISIRLI A.

  N.METE(Öğrenci), Doktora, 2015

 • Mercimek genomunda rekombinant kendilenmiş hatları kullanarak AFLP and SNP markırlarının haritalanması

  TANYOLAÇ M. B.

  D.GÖL(Öğrenci), Doktora, 2015

 • Fasulye (Phaseolus vulgaris L.)'de retrotranspozon genlerinin filogeni analizi

  TANYOLAÇ M. B.

  T.KIANOOSH(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2015

 • Lipoksigenaz genlerinin 2 farklı rekombinant kendilenmiş hat (RIL) populasyonu kullanılarak mercimek genomunda haritalanması

  TANYOLAÇ M. B.

  B.KUTLU(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2014

 • Fasulye (Phaseolus vulgaris L.)'de ekonomik öneme sahip bazı agronomik karakterleri kontrol eden dna markırlarının ilişki haritalaması ile saptanması

  TANYOLAÇ M. B.

  S.NEMLİ(Öğrenci), Doktora, 2013

 • FMF tanılı hastalarda inflamatuar yanıt ile IL-6 ve RANTES gen polimorfizim ilişkisi

  BERDELİ A. , TANYOLAÇ M. B.

  V.ALİYEV(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2013