Ege Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., EGE ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, 2011 - Devam Ediyor
Prof.Dr., EGE ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, 2011 - 2015
Doç.Dr., EGE ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, 2004 - 2011
Yrd.Doç.Dr., EGE ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, 2000 - 2004
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Dekan Yardımcısı, EGE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi, , 01.11.2018 - Devam Ediyor
Bölüm Başkanı, EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, BİYOMÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ, 01.01.2016 - 03.04.2017
, Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick Campus , , 03.05.2011 - 02.10.2011
, University of Cambridge-Pembroke College , , 01.05.2005 - 01.09.2005
PostDoc, Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick Campus , , 01.02.2000 - 01.02.2003
Postdoc, Volcani Research Center , , 03.05.1998 - 07.05.2000
PostDoc, Volcani research Center , , 01.05.1996 - 01.05.1997
VERDİĞİ DERSLER
Üniversite Yaşamına Giriş, Lisans, 2017-2018
MİKROBİYAL VE VİRAL GENETİK, Lisans, 2017-2018
Genetik, Lisans, 2017-2018
GEN MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ, Lisans, 2016-2017
MOLEKÜLER GENETİK, Doktora, 2016-2017
BİYOTEKNOLOJİ VE GENETİK, Lisans, 2016-2017
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, D.Ateş, "Mercimek danesinde çinko (Zn) ve mangan (Mn) besin elementi alınımını kontrol eden genlerin haritalanması ve QTL analizi", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoteknoloji Anabilim Dalı, Ocak, 2017.
Doktora, S.Aldemir, "Mercimek danesinde demir (Fe) besin elementi alınımını kontrol eden genlerin haritalanması ve QTL analizi", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoteknoloji Anabilim Dalı, Ocak, 2017.
Doktora, G.Mukhtarova, "Prostat kanser kök hücrelerınde megalin ekspresyonunun sonic hedgehod (SHH) yolağı ile ilişkisinin incelenmesı", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoteknoloji Anabilim Dalı, Ocak, 2017.
Doktora, H.Kaya Akkale, "Zeytin (Olea europaea)'de ilişki haritalaması (Association mapping) ile bazı karakterlerle ilişkili DNA markörlerinin geliştirilmesi", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomühendislik Anabilim Dalı, Ocak, 2016.
Doktora, N.Mete, "Zeytinde genom haritasının oluşturulması ve meyve olgunlaşmasını kontrol eden genlerle ilişkili DNA markörlerinin saptanması", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı, Ocak, 2015.
Doktora, D.Göl, "Mercimek genomunda rekombinant kendilenmiş hatları kullanarak AFLP and SNP markırlarının haritalanması", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoteknoloji Anabilim Dalı, Ocak, 2015.
Doktora, S.Nemli, "Fasulye (Phaseolus vulgaris L.)'de ekonomik öneme sahip bazı agronomik karakterleri kontrol eden dna markırlarının ilişki haritalaması ile saptanması", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoteknoloji Anabilim Dalı, Ocak, 2013.
Yüksek Lisans, S.Erdoğmuş, "Fasulye'de (Phaseolus vulgaris L.) danede Fe, Zn, Ca, Mn, Mg alınımını kontrol eden genlerle ilişkili olan DNA markörlerinin ilişki haritalama metodu (association mapping) ile saptanması", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomühendislik Anabilim Dalı, Ocak, 2018.
Yüksek Lisans, G.Gençoğlu, "Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) bitkisinde genotyping by sequencing (GBS) metodunu kullanarak populasyon yapısının belirlenmesi", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoteknoloji Anabilim Dalı, Ocak, 2017.
Yüksek Lisans, T.Kianoosh, "Fasulye (Phaseolus vulgaris L.)'de retrotranspozon genlerinin filogeni analizi", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoteknoloji Anabilim Dalı, Ocak, 2015.
Yüksek Lisans, B.Kutlu, "Lipoksigenaz genlerinin 2 farklı rekombinant kendilenmiş hat (RIL) populasyonu kullanılarak mercimek genomunda haritalanması", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoteknoloji Anabilim Dalı, Ocak, 2014.
Yüksek Lisans, V.Aliyev, "FMF tanılı hastalarda inflamatuar yanıt ile IL-6 ve RANTES gen polimorfizim ilişkisi", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoteknoloji Anabilim Dalı, Ocak, 2013.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Ege Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi