Desteklenen Projeler

Desteklenen Projeler

  • 2003 - 2006Mercimekte (Lens culinaris medic.) Çiçeklenme Zamanını Kontrol Eden Genlerin Haritalanması ve Kantitatif Trait Lokus (QTL) Analizi

  • 2000 - 2003Nohut(Cicer arietinum L.)'ta Antraknoza (Ascochyta rabiei) Dayanıklılığı Kontrol Eden DNA Markörlerinin Klonlanması ve Bunların Nohut Genomunda Haritalanması

    CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi

    YILDIRIM A. , TANYOLAÇ M. B. (Yürütücü)