Ege Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Ülkemiz Kayısı Genetik Kaynaklarında Genotyping By Sequencing Ve Ssr Metodu Aracılığı Ile Bazı Agronomik Özellikler Ile Dna Markörleri Arasında Ilişkilerin Ilişki Haritalama (Association Mapping) Ile Saptanması Ve Biyoçeşitliliğin Moleküler Düzeyde Belirlenmes", TÜBITAK Projesi, 215O445, Danışman, Devam Ediyor
"Domates, Biber ve Patlıcanda Patojen Fusarium Oxysporum İzolatlarının Yeni Nesil Sekanslama Yöntemi ile DNA Sekans Bazında Karşılaştırmalı Tüm Genom Analizini Kullanarak Genetik Çeşitliliğinin Belirlenmesi,Filogenetik İlişkilerin Değerlendirilmesi ", Bilimsel Araştırma Projesi, 115O387, Danışman, 2018
"Genome Wide Association Studies (GWAS), Genotyping By Sequencing (GBS) ile SSR Metodlarını Kullanarak Makarnalık Buğday Populasyonlarında Kahverengi Pas, Kara Pas ve Fusarium Başak Yanıklığı Hastalıklarına Dayanıklılık Genleri ile İlişkili DNA Markörlerinin Saptanması", TÜBITAK Projesi, 115O387, Danışman, Devam Ediyor
"Genome Wide Association Studies (Gwas), Genotyping By Sequencing (Gbs) Ile Ssr Metodlarını Kullanarak Kültür (Cicer Arietinum L.) Ve Yabani Nohut (C. Reticulatum) Populasyonlarında Danede Besin Elementi Ve Besin Değeri Bileşenleri Ile Ilişkili Dna Markörlerinin Saptanması", TÜBITAK Projesi, 214O278, Yönetici, 2018
"Primary Domestication of Olive Tree and Mediterranean Core Collection: Towards the Setting-Up of A Network for Association Mapping of Agronomic and Adaptive Traits", AB Çerçeve Programı Projesi, 113O889, Danışman, 2016
"Mercimek (Lens culinaris L. Medic) Genomunda Lipoksigenaz ve Peroksidaz Genlerinin Haritalanması", TÜBITAK Projesi, 114O243, Danışman, 2016
"Fasulyede (Phaseolus Vulgaris L.) Genotyping By Sequencing (Gbs) Ve Ssr Markörlerini Kullanarak Danede Besin Elementleri Alınımını Kontrol Eden Genlerle Ilişkili Olan Dna Markörlerinin İlişki Haritalama Metodu (Association Mapping) İle Saptanması ", TÜBITAK Projesi, 114O555, Yönetici, 2017
"Safran (Crocus sativus L.)'da Kromozomal Genomik Çalışmalarının Geliştirilmesi", AB Destekli Diğer Projeler, 114O150, Yönetici, 2017
"Safranda Zenginleştirilmiş Genomik DNA Kütüphanelerinden SSR Markörlerin Geliştirilmesi, Yeni Nesil Sekanslama Metodu ile Safran ve Akraba Türlerinin Kloroplast DNA'sının Sekanslanması, Kloroplast DNA Sekansları ile SSR Markörlerinin Filogenetik Analizlerde Kulanılması", TÜBITAK Projesi, 112O046, Yönetici, 2015
"Mercimekte Rekombinant Kendilenmiş Hatları Kullanarak Danede Besin Elementi İçeriğini Kontrol Eden QTL lerin Genomda Haritalanması", TÜBITAK Projesi, 111O446, Yönetici, 2014
"Mercimek (Lens culinaris L.) Genomunun Nucleotide Binding Site (NBS) Profiling ve Single Nucleotide Polymorphism (SNP, Tek Nükleotit Polimorfizmi) Markörleri ile Haritalanması", TÜBITAK Projesi, 110O361, Yönetici, 2013
"Uzaktan Algılama Tekniği ile Zeytin Ağaç Envanterinin Çıkartılması, Zeytin Çeşitlerinin ve Yağlarının DNA Markörleri Yardımıyla Karakterizasyonu ve Kayıt Altına Alınması", TÜBITAK Projesi, 108G096, Yönetici, 2013
"Türkiye Galanthus Türlerinin Biyoaktivite Rehberli İzolasyon Çalışmaları İle Asetilkolinesteraz inhibisyonu Potansiyellerinin Araştırılması ve Farmakotaksonomik Sınıflandırma için AFLP-DNA Markerlarının Kullanılması", TÜBITAK Projesi, 104T272, Araştırmacı, 2009
"KARİYER : Doğal Renkli Pamukta (Gossypium Hirsutum L.) Lif Uzunluğu ve Lif Renk Genlerini Kontrol Eden DNA Markırlarının Klonlanması, Genomun Haritalanması ve Quantitative Trait Locus (QTL) Analizi", TÜBITAK Projesi, 104O589, Yönetici, 2008
"Batı Anadolu'da Yayılış Gösteren Crocus L. (Iridaceae) Taksonlarının RAPD ve ISSR DNA Markırları Yardımıyla ve İçerdikleri Uçucu Bileşikler Bakımından İncelenerek Sınıflandırılması", TÜBITAK Projesi, 103T153, Araştırmacı, 2007
"Mercimekte (Lens culinaris medic.) Çiçeklenme Zamanını Kontrol Eden Genlerin Haritalanması ve Kantitatif Trait Lokus (QTL) Analizi", TÜBITAK Projesi, 103O072, Yönetici, 2006
"Nohut(Cicer arietinum L.)'ta Antraknoza (Ascochyta rabiei) Dayanıklılığı Kontrol Eden DNA Markörlerinin Klonlanması ve Bunların Nohut Genomunda Haritalanması", Kalkınma Bakanlığı (DPT), 100O156, Yönetici, 2003
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Ege Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi