Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1990 - 1995 Doktora

  Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar Ve Sulama Bölümü, Türkiye

 • 1988 - 1990 Yüksek Lisans

  Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar Ve Sulama Bölümü, Türkiye

 • 1983 - 1987 Lisans

  Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar Ve Sulama Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 1995 Doktora

  Ege Bölgesinde kuru incir depolama olanaklarının belirlenmesi ve geliştirilmesi üzerinde bir araştırma

  Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar Ve Sulama Bölümü

 • 1990 Yüksek Lisans

  Ege bölgesi bazı teras alanlarında ileri eğimli basamak seki terasların şekil özellikleri üzerinde bir araştırma

  Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar Ve Sulama Bölümü

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2011Uzaktan Algılama Tekniği ve Coğrafi Bilgi Sistemi Kursu

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , E.Ü. Ziraat Fakültesi, Toprak ve Bitki Besleme Bölümü

 • 2009AB Su Çerçeve Direktifi Kapsamında Havza Yönetimi, Havza Eylem Planı-Gediz Havzası Semineri

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Manisa Valiliği İl Çevre Müdürlüğü

 • 2001Watershed Management -Uluslararası Ölçekte Düzenlenen Havza Yönetimi

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , TC Başbakanlık Güneydoğu Anadolu Projesi Bölgesel Kalkınma Dairesi Başkanlığı