Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Selection of Suitable Sites for Small Ruminant Production Using Remote Sensing and the Geographic Information System

TARIM BILIMLERI DERGISI-JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES, cilt.23, ss.366-375, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The use of ferrocement in the construction of squat grain silos

COMPUTERS AND CONCRETE, cilt.18, ss.53-68, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Determination of Velocity Dispersion Profiles in Open Canals Using Different Interpolation Methods

Scientific Research And Essays, cilt.6, ss.3272-3280, 2011 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

The Effects On Yield Quality And Soil Moisture Balance Of Various Irrigation Regimes For Drip Irrigated Peach Trees

Journal Of Irrigation And Drainage Engineering-Asce, cilt.137, ss.426-434, 2011 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Evaluation of Manure Management in Dairy Cattle Farms: The Case of Izmir-Tire (Turkey) Region

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.17, ss.741-747, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Structure, management, operation and mechanization possibilities of the irrigation systems in Turkey

AMA-AGRICULTURAL MECHANIZATION IN ASIA AFRICA AND LATIN AMERICA, cilt.39, ss.33-38, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Evaluation of irrigation canal maintenance according to roughness and active canal capacity values

JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING, cilt.134, ss.60-66, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Determination of Water Conveyance Losses in the Menemen Open Canal Irrigation Network

Turkish Journal Of Agriculture And Forestry, cilt.31, ss.11-22, 2007 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

General irrigation planning performance of water user associations in the Gediz Basin in Turkey

JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING, cilt.133, ss.17-26, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İzmir-Bornova Kırsalındaki Hayvancılığın Sürdürülebilirliğini Geliştirme Olanaklarının Araştırılması

Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.17, ss.29-35, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Design of Greenhouses with High Light Transmittance: An Implementation in Two Different Conditions

American Journal of Agriculture and Forestry, cilt.7, ss.152-161, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

İzmir-Bornova Kırsalında Kentsel Alan Baskısı Altındaki Hayvancılığın Durumu ve Sürdürülebilirliği

Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.15, ss.96-106, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerinde Performansın Belirlenmesine İlişkin Bir Uygulama: İzmir İl Örneği

JOURNAL OF TEKIRDAG AGRICULTURE FACULTY-TEKIRDAG ZIRAAT FAKULTESI DERGISI, cilt.14, ss.9-18, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tarımsal işletme yeri seçiminde coğrafi bilgi sistemi destekli çok ölçütlü karar analizi uygulamaları

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.6, ss.88-102, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation Possibilities of Chicken Manure In Turkey

Agriculture Engineering, cilt.2, ss.5-14, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Koyunculuk Işletmelerinde Avlu Tipleri ve Seçimi

Hasat Hayvancılık Dergisi, cilt.29, ss.22-25, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation of Manure Management in Dairy Cattle Farms The Case of İzmir Tire Turkey Region

Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, cilt.17, ss.741-747, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License identifier

Analysis of Animal Housing Systems in Turkey

Hungarian Agricultural Engineering, cilt.23, ss.113-116, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Koyun Agıllarında Konstrüksiyon Özellikleri ve Yeni Uygulamalar

Hasad-Hayvancılık Dergisi, cilt.24, ss.34-37, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tarımsal Yapıların Ruhsatlandırılması

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.46, ss.63-69, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Determination of Adequacy and Equity of Water Delivery Irrigation Systems A case of Study of Gediz Basin

Journal of Applied Sciences, cilt.7, ss.607-611, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yağışa Bağlı Zeytin Yetiştiriciliğinde Toprak ve Su Koruma Önlemleri Alternatif Toprak İşleme Uygulamaları

Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.11, ss.73-79, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Süt Sıgırı Ahırlarında Çevre Kosullarının Kontrolü ve Kıs Dönemi Uygulamaları

Hasad-Hayvancılık Dergisi, cilt.22, ss.36-42, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Menemen Ovası Sulama Sebekesinin Arazi Toplulastırması Öncesi ve Sonrası Durumunun Degerlendirilmesi

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.42, ss.109-120, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Gate Operation at Tertiary Canal Level in the Menemen Plain Left Main Canal Irrigation Network

The Scientific Journal for Agricultural Engineering, cilt.7, ss.72-80, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sulama Suyu Dagıtımına Çiftçi Tepkileri Menemen Sol Sahil Sulama Sistemi Örnegi

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.41, ss.165-175, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Menemen Sol Sahil Sulama Sistemi Su Dağıtımında Yeterliliğin ve Değişkenliğin Belirlenmesi

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.40, ss.97-104, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bagların Net Örtü Malzemesi Ile Örtü Altına Alınabilirligi Üzerine Bir Simülasyon Çalısması

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, ss.1-8, 1998 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Aydın Bozdogan Alamut I Teras Projesinin Yatırım Verimliligi Üzerinde Bir Arastırma

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.33, ss.81-88, 1996 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sulama Kanallarında Akıs Kontrol ve Ölçüm Yapılarının Uygulama Yönünden Degerlendirilmesi

TOPRAK SU DERGİSİ, cilt.94, ss.19-22, 1994 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Teraslamada Yeni Bir Uygulama Ileri Egimli Basamak Seki Terasların Projeleme Esasları ve Yapımında Karsılasılan Sorunlar.

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.28, ss.73-88, 1991 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Determination of Livestock Farmers’ Manure Management Perspectives: The Case of Izmir-Bornova

29th Scientific - Expert Conference of Agriculture and Food Industry, İzmir, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2018, ss.95-104

Biogas Production Potential of Cattle Manure in Turkey

3’rd International Conference Renewable Energy Sources engineering, Technology, Innovations, Krynica, Polonya, 17 - 20 Mayıs 2016 identifier identifier identifier

Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Genç Hayvan Barınaklarının Tasarımı

13. Ulusal Kültürteknik Kongresi, Antalya, Türkiye, 12 Nisan 2016, ss.383-387

Isparta İli Elma Üretim Potansiyelinin ve Soğuk Hava Deposu Kullanım Etkinliğinin Değerlendirilmesi

12.Ulusal Kültürteknik Kongresi, Tekirdağ, Türkiye, 21 Mayıs 2014, cilt.2, ss.677-681

Küçükbaş Yetiştiriciliğinde Barınak Yeri Ve Tipinin Seçimi

Tarımsal Araştırma Yayım ve Eğitim Koordinasyonu (TAYEK), 2013 Yılı Hayvancılık Bölge Grup Toplantısı, Çanakkale, Türkiye, 04 Kasım 2013, ss.10

Tersiyer Kanallar Düzeyinde Su Dağıtım Performansı

3. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, Tokat, Türkiye, 22 Ekim 2013, ss.789-797

Analyze of sheep production in terms of animalwelfare and development possibilities in İzmir region

VIth International Balkan Animal Conference, Balnimalcon, Tekirdağ, Türkiye, 3 - 05 Ekim 2013, ss.425-432

Aşağı Gediz Sulama Sisteminde Ana Kanal Düzeyinde Su Dağıtım Performansı ve Su Kullanım Etkinliği

II. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 24 Mayıs 2012, cilt.2, ss.1087-1094

Gübre Yönetiminde Karar Destek Sistemlerinin Kullanılması

II. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 24 Mayıs 2012, cilt.1, ss.329-335

Süt Sığırcılığında Ahır Konstrüksiyonlarının İnşaat Maliyeti ve Hayvan Refahı Yönünden Değerlendirilmesi

II. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 24 Mayıs 2012, cilt.2, ss.941-948

Yağışa Bağlı Zeytin Yetiştiriciliğinde Toprak ve Su Koruma Önlemleri

Tarımsal Araştırma Yayım ve Eğitim Koordinasyonu (TAYEK) 2011 Yılı Bahçe Bitkileri Grubu Bilgi Alışveriş Toplantısı Bildirileri, Denizli, Türkiye, 27 Ekim 2011, ss.10

Review of Studies Related to Producing Biogas from Animal Waste in Turkey

21-23 September 2011, İstanbul, Türkiye, 21 Eylül 2011, ss.625-628

Atık Suların Yeniden Kullanımında Yavaş Kum Filtresi Uygulamaları

I. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu, Kahramanmaraş, Türkiye, 27 Mayıs 2010, cilt.2, ss.685-695

Açık Besi Sığırcılığı İşletmelerinin Tasarımı

Türkiye Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi, Ankara, Türkiye, 11 - 15 Ocak 2010, cilt.2, ss.759-765

An Evaluatıon of Manure Management in Turkey in Terms of Renewable Energy Potential

Synergy and Technical Development (Synergy2009), Gödöllö, Macaristan, 30 Ağustos 2009, ss.227-232

Evaluation of the Effects of Global Climate Change on Agriculture and Water Sources in the Gediz River Basin

The International Meeting on Soil Fertility, Land Management and Agroclimatology., Aydın, Türkiye, 29 Ekim 2008, ss.1-10

Performance of Irrigation System in Turkey A General Review

International Conference of CIGR Section IV: Rational Use of Energy in Agriculture and Renewable Energy Sources in Connection with Environment Protection, Gödöllö, Macaristan, 23 Ocak 2008, cilt.32, no.2, ss.55-60

Apple Storage in Turkish Conditions The Present Situation and Possibilities for the Future

29th International Conference of CIGR Section IV: Rational Use of Energy in Agriculture And Renewable Energy Sources in Connection with Environment Protection, Gödöllö, Macaristan, 23 Ocak 2008, cilt.32, no.2, ss.50-54

Süt Sığırı Ahırlarının Tasarımı

Tarımsal Araştırma Yayım ve Eğitim Koordinasyonu (TAYEK) 2007 Yılı Hayvancılık Grubu Bilgi Alışveriş Toplantısı Bildirileri, İzmir, Türkiye, 17 Nisan 2007, no.128, ss.204-221

Using Remote Sensing on Management of Irrigation Systems

ITAFE 03, International Congress on Information Technology in Agriculture, Food and Environment, İzmir, Türkiye, 07 Ekim 2003, ss.518-524

A New Technology for Irrigation Water Measurement and Monitoring in Turkey

ITAFE 03, International Congress on Information Technology in Agriculture, Food and Environment, İzmir, Türkiye, 07 Ekim 2003, ss.695-702

Açık Kanal Su Dağıtım Sistemlerinde İşletim Yöntemleri ve Seçimi

I.Ulusal Sulama Kongresi, Antalya, Türkiye, 08 Kasım 2001, ss.339-344

The Current Situation and Improvement of Agricultural Irrigation Structures in Turkey

Agricultural Engineering on the beginning of 21st century, Proceedings of International Scientific Conference-Agrotech Nitra 2001, Nitra, Slovakya, 06 Haziran 2001, ss.518-524

İzmir-Menemen Ovası Sulama Tesislerin Yapısal Yeterliliği Üzerine Bir İnceleme

VII. Kültürteknik Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 11 Kasım 1999, ss.46-54

Bergama Kestel Baraj sulaması performansının değerlendirilmesi

Ege Bölgesi 1. Tarım Kongresi, Aydın, Türkiye, 7 - 11 Eylül 1998, cilt.2, ss.62-69

A Research on Evaluation of Slopes for the Stability at the Application of Soils Drainage Canals and Soil Forward Slopes Bench Terraces

Verband deutsch-türkischer Agrar-und Naturwissenchaftler e.V., 5.Symposium, Antalya, Türkiye, 25 Eylül 1997, ss.375-380

Ege Bölgesi Kuru İncir Üretiminde Hasat Öncesi Tarımsal Uygulamalar

6.Kültürteknik Kongresi, Bursa, Türkiye, 05 Haziran 1997, ss.633-640

The Search of The Followed Policies in Rural Planning Technigue and Environment Relations From The Point of Application

International Congress on Agrarian Reform And Rural Development, Ankara, Türkiye, 22 Eylül 1992, ss.107-124

Toprak Şevlerin ve Terasların Düzenlenmesinde Güvenilirlik ve Analiz Yöntemleri

IV. Ulusal Tarımsal Yapılar ve Sulama Kongresi, Erzurum, Türkiye, 24 Haziran 1992, ss.628-639

Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Modern Ağıl Sistemleri ve Hayvan Refahı

arımsal Araştırma Yayım ve Eğitim Koordinasyonu (TAYEK) 2010 Yılı Hayvancılık Grubu Bölge Bilgi Alışveriş Toplantısı Bildirileri, Muğla, Türkiye, 11 Ekim 2010, ss.85-93

Kitap & Kitap Bölümleri

Koyunculuğun Temel Esasları

Hasad Yayıncılık, İstanbul, 2015

Yapı Malzeme Bilgisi

Ege Üniversitesi, İzmir, 2007

Diğer Yayınlar