Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Sentence boundary detection in Turkish

ADVANCES IN INFORMATION SYSTEMS, PROCEEDINGS, cilt.3261, ss.255-262, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Stemming in agglutinative languages: A probabilistic stemmer for Turkish

COMPUTER AND INFORMATION SCIENCES - ISCIS 2003, cilt.2869, ss.244-251, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A comparison between zinc polycarboxylate and glass ionomer cement in the orthodontic band cementation.

The Journal of clinical pediatric dentistry, cilt.26, ss.285-8, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

The functional treatment of anterior-open bite: three case reports.

The Journal of clinical pediatric dentistry, cilt.25, ss.275-86, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

İskeletsel sınıf III anomalilerde hereditenin kraniyofasiyal morfoloji üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi.

Ege Dişhekimliği Fakultesi Dergisi,, cilt.21, no.4, ss.111-116, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Çeşitli içeceklerin diş minesine etkisi

IV. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Elazığ, Türkiye, 25 Haziran 2008, ss.165

Çenelerarası diş boyutu uyumsuzlukları dental malokluzyonlarla ilişkilimi?

Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi., Fakülte içi Sempozyum.,, İzmir, Türkiye, 13 Nisan 2006, ss.1

Dudak damak yarıklı bireylerde dental oklüzyon ve dental anomalilerin değerlendirilmesi.

Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Fakülte içi Sempozyum.,, İzmir, Türkiye, 13 Nisan 2006, ss.1

Asitlenmis ve adeziv uygulanmis dislerde coca-cola ve meyva sularinin mineye etkisinin incelenmesi

9. Uluslararasi Türk Ortodonti Dernegi Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 03 Ekim 2004, ss.1

Diş boyutu uyumsuzluklarının oklüzal düzensizlikler üzerine etkileri

9.Uluslar arası Türk Ortodonti Derneği Kongresi ,, Antalya, Türkiye, 03 Ekim 2004, ss.1

Farklı dik yön yüz gelişimine sahip bireylerde hyoid kemiğinin konumunun incelenmesi,

7. Uluslar arası Türk Ortodonti Derneği Bilimsel Kongresi,, İstanbul, Türkiye, 13 Haziran 2000, ss.1

Hereditary factors of craniofacial morphology in skeletal Class III malocclusion,

4.Congress of the Balkan Stomatological Society,, İstanbul, Türkiye, 22 Mart 1999, ss.1