Bilimsel Faaliyetler

Jüri Üyelikleri

  • Ekim 2018 Doktora Yeterlik Sınavı

    Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi

    Doktora Yeterlilik Sözlü ve Yazılı Sınavı

  • Ocak 2018 Tez Savunma (Tıpta Uzmanlık)

    Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi

    Dişhekimliğinde Uzmanlık Sınav Jürüsi