Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The role of concentrated growth factor on implant stability: A preliminary study.

Journal of stomatology, oral and maxillofacial surgery, cilt.121, ss.363-367, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Giant cell reparative granuloma associated with mandibular fracture in an elderly edentulous patient: Case report

Turkish Journal Of Geriatrics-Türk Geriatri Dergisi, cilt.20, ss.151-156, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Short Term Clinical Outcomes of Two Different Flap Techniques in Impacted Mandibular Third Molar Surgery

Oral Surgery Oral Medicine Oral Pathology Oral Radiology, cilt.116, ss.179-184, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Myofibroma of the gingiva: Report of a Case

Journal Of Clinical Pediatric Dentistry, cilt.34, ss.253-257, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Enhanced Effect of Combined Treatment with Corticotomy and Skeletal Anchorage in Open-bite Correction

Journal Of Oral And Maxillofacial Surgery, cilt.67, ss.563-569, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Results and Complications of Alveolar Distraction Osteogenesis to Enhance Vertical Bone Height

Oral Surgery Oral Medicine Oral Pathology Oral Radiology, cilt.105, ss.7-13, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Otojen Diş Kemik Greftinin Biyolojik Özellikleri ve Klinik Kullanımı

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.2019, ss.5-6, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Paranazal Sinüsler ve orta yüz bölgesinin ultrasonografik Anatomisi

Türkiye Klinikleri, cilt.2, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dermatolojik Hastalıklarda Dişhekimi Yaklaşımı

Türkiye Klinikleri - Sistemik Hastalıklarda Diş Hekimi Yaklaşımı Özel Sayıs, cilt.1, ss.61-67, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

BÖBREK VE ÜRİNER SİSTEM HASTALIKLARINDA DİŞHEKİMİ YAKLAŞIMI

Türkiye Klinikleri Sistemik Hastalıklarda Diş Hekimi Yaklaşımı Özel Sayısı, cilt.1, ss.68-77, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

General approach to the treatment of odontogenic abscesses and cost analysis

Journal of Istanbul University Faculty of Dentistry, cilt.49, ss.17, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

A Case of Maxillary Osteosarkoma Misdiagnosed as Dentoalveolar Abscess

Dicle Dişhekimliği Dergisi, cilt.50, ss.7-12, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Dişhekimliğinde Bifosfonat Tedavisinin Yeri Ve Önemi: Derleme

Türk Dişhekimliği Dergisi., cilt.20, ss.154-159, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Insufficiency Fracture of the Mandibular Condyle After Radiotherapy: Case report

Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakülte Dergisi, ss.77-80, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Diş hekimliğinde Alerji

Türk Dişhekimliği Dergisi, cilt.3, ss.11-15, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gömük üçüncü molar dişler alınsın mı? Kalsın mı?

Türk Dişhekimleri Birliği Dergisi, cilt.123, ss.90-98, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Splint Fixation with Circummandibular Wires for Pediatric Mandibular Fracture: Two Case Report

Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, no.31, ss.113-117, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Farkli Iki Tip Kollagen Membranin Kemik Iyileşmesi Üzerine Etkisinin Histomorfometrik Olarak Değerlendirmesi.

EÜ Dişhek Fak Derg. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi, ss.119-127, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Peripheral ossifying fibroma-Clinical and histologic evaluation of 98 cases

J Appl Res Clin Dent, cilt.1, ss.12-16, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Central Giant Cell Reperative Granuloma of the Maxilla: A Case Description

3. Uluslararası Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği Kongresi, 25 - 28 Nisan 2019

Kronik travma nedeni ile oluşan bukkal skuamoz hücreli karsinom: olgu sunumu

Türk dişhekimleri Birliği 23. uluslararası dişhekimliği kongresi, 21 - 24 Eylül 2017

Bukkal boşlukta kavernöz hemanjiyom: olgu raporu

Türk dişhekimleri Birliği 23. uluslararası dişhekimliği kongresi, 21 - 24 Eylül 2017

Sodyum Hipokloritin yanlışlıkla doku içerisine enjeksiyonu

Türk Dişhekimleri Birliği 23. uluslararası dişhelimliği kongresi, 21 - 24 Eylül 2017

Review of 101 benign epithelial, mesenchymal and mixed odontogenic tumours.

29th European Congress of Pathology, 2-6 September, Amsterdam, The Netherlands, Amsterdam, Hollanda, 2 - 06 Eylül 2017

Alternative treatment of semi-impact mandibular third molar with partial mucosa retention with the aid of dental volumetric tomography

Oral Diagnosis and Maxillofacial Radiology Society 2nd International Congress “7th Scientific Meeting, 13 - 15 Nisan 2017

Rinolit Bulgularının dental Volumetrik Tomografi ile değerlendirilmesi

Oral Diagnoz ve Radyoloji Derneği 2. Uluslararası Kongresi, 13 - 15 Nisan 2017

The role of 3D imagıng on mandibular third molar surgery and assesment of clinical outcomes

Oral Diagnosis and Maxillofacial Radiology Society 2nd International Congress “7th Scientific Meeting, 13 - 15 Nisan 2017

Delayed replantation of maxillary incisors with periodontal disease a case report

İzmir Dişhekimleri Odası 23.Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, İzmir, 2016., Türkiye, 18 - 20 Kasım 2016

Osteosarcoma of the Maxilla: A Case Report

2nd International Oral and Maxillofacial Surgery Congress, Antalya, Türkiye, no.83, ss.83

Dental implantolojide immediat implant uygulamaları

11th International Congress of Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgeons, Antalya, Türkiye, cilt.163, ss.163

Kitap & Kitap Bölümleri

Yüzde Ağrı (Fasiyal Ağrı)

Baş Boyun Anatomisi, Yelda Pınar Atamaz, Editör, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, İzmir, ss.427-434, 2019

Kraniyal Sinirler-VII. Nervus Facialis

Baş ve Boyun Anatomisi, Atamaz Pınar Y., Editör, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, ss.239-248, 2019

HASTA ÖRNEKLERİ

Baş Boyun Anatomisi, Atamaz P.Y., Editör, Ankara Adana Nobel Kitabevi, Ankara, ss.503-509, 2019

Yüzde Ağrı (Fasiyal Ağrı)

Baş ve Boyun Anatomisi, Yelda Atamaz Pınar, Editör, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, ss.427-434, 2019

Engelliliğin Saptanması ve Etik, Sağlık Hakkı ve Etik

Engellilik ve Etik, , Editör, Dokuz Eylül Üniversitesi Matbaası, İzmir, ss.14-17, 2017