Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

  • 2019 Environmental risk assessment of bauxite residue by determining toxic elements and natural radionuclides.

    Moderatör

    Belgrade, Sırbistan Ve Karadağ

Burslar

  • 2018 - 2018 Boksit Atıklarının Karakterizasyonu ve Liç Dinamiği

    TÜBİTAK

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 231

h-indeksi (WOS): 8