Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Biyosidal ürünlerin fiziksel, kimyasal ve biyolojik analizleri

Uluslararası Temizlik ve Kişisel Bakım Ürünleri ve Üretim Teknolojileri Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2013, ss.1

Kuru Üzümlerin Kurşun İçeriğinin Tayini

X. Ulusal Spektroskopi Kongresi, İzmir, Türkiye, 04 Temmuz 2007, cilt.1, ss.85