Genel Bilgiler

Biyografi

Barış Yaka; 1997 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesinden rehberlik
ve psikolojik danışmanlık lisansını, 2005 yılında Ege Üniversitesinden rehberlik
ve psikolojik danışmanlık yüksek lisansını ve 2011 yılında Ege
Üniversitesinden rehberlik ve psikolojik danışmanlık doktorasını almıştır. 1997-
2001 yılları arasında Millî Eğitim Bakanlığı İzmir (Konak) Rehberlik ve
Araştırma Merkezinde çalışmış ve 2001 yılından itibaren, Ege Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Ana Bilim Dalında çalışmaktadır. Ayrıca, 1998 yılından beri Türk Psikolojik
Danışma ve Rehberlik Derneğinin bir üyesidir. Yaka; meslek hayatına başladığı
1997 yılından itibaren, ergenlere ve yetişkinlere çeşitli konularda (ör. uyum
sorunları; evlilik/ilişki sorunları, boşanma/ayrılık; beden imajı sorunları;
travmatik yaşantılar; kaygı, korku, panik, stres ve öfke gibi duygular ile ilgili
sorunlar; duygudurum sorunları; cinsel sorunlar) psikolojik danışmanlık
yapmaktadır. Yaka, danışanlarına yardım ederken bilişsel-davranışçı bir strateji
izlemektedir. Başlıca araştırma alanı ise psikolojik danışma becerileri ve
psikolojik danışman eğitimidir.

Kurum Bilgileri

Birim
Eğitim Fakültesi
Bölüm
Eğitim Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı

İletişim