Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2019 Çarşamba Akşamı Canlı! - Barış Yaka (Psikolojik Danışma Demonstrasyonu ve Değerlendirilmesi)

  Çalışma Grubu

  İzmir, Türkiye

 • 2019 Çarşamba Akşamı Canlı! - Barış Yaka (Psikolojik Danışma Demonstrasyonu ve Değerlendirilmesi)

  Çalışma Grubu

  İzmir, Türkiye

 • 2019 Çarşamba Akşamı Canlı! - Barış Yaka (Psikolojik Danışma Demonstrasyonu ve Değerlendirilmesi)

  Çalışma Grubu

  İzmir, Türkiye

 • 2019 Çarşamba Akşamı Canlı! - Barış Yaka (Psikolojik Danışma Demonstrasyonu ve Değerlendirilmesi)

  Çalışma Grubu

  İzmir, Türkiye

 • 2018 3. Anlaşmazlık Yönetimi, Arabuluculuk ve Toplumsal Uzlaşı Kongresi

  Panelist

  İzmir, Türkiye

 • 2018 3. Anlaşmazlık Yönetimi, Arabuluculuk ve Toplumsal Uzlaşı Kongresi: Arabuluculuk ve uzlaştırma sürecinde mikro beceriler

  Panelist

  İzmir, Türkiye

 • 2003 YÖKREP 8. Sempozyumu: İzmir Psikolojik Danışma Derneği'nin Mesleğin Savunulmasına Katkıları

  Panelist

  Eskişehir, Türkiye

 • 2002 YÖKREP 7. Psikolojik Danışmanlıkta Etik Sempozyumu: Delphi Tekniği kullanılarak psikolojik danışmanlar için etik ilkeler ve uygulama standartları oluşturulması

  Çalışma Grubu

  İzmir, Türkiye

Ödüller

 • Ekim 2007 Prof. Dr. Gül Aydın Genç Araştırmacılar Ödülü, Birincilik

  Türk Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Derneği

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 7

h-indeksi (WOS): 2