Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Opinions of Counselor Candidates Regarding Counseling Skills Training

KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, cilt.14, ss.879-886, 2014 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The Adaptation Study of Learning and Studying Approaches Inventory and the Relations with Related Constructs

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.36, ss.192-204, 2011 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Psikolojik Danışma Transkripsiyon Standartlarının Türkçeye Uyarlanması

21. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Antalya, Türkiye, 24 - 27 Ekim 2019

Saygınlığını yitirme kaygısı ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

12. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, İstanbul, Türkiye, 8 - 11 Eylül 2013, ss.390-392

Psikolojik danışma becerileri eğitimine ilişkin nitel bir değerlendirme

11. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Ege Üniversitesi, Selçuk, İzmir., İzmir, Türkiye, 3 - 05 Ekim 2011, ss.282-283

Mikro Beceri Eğitimi Programı’nın psikolojik danışman adaylarının psikolojik danışma becerilerine etkisi

11. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, İzmir, Türkiye, 3 - 05 Ekim 2011, ss.223-224

Üniversite öğrencilerinde Psikolojik Danışma Becerileri Ayırt Etme Ölçeği’nin geçerlik ve güvenirliği

10. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Adana, Türkiye, 21 - 23 Ekim 2009, ss.183

Öğrenme ve ders çalışma yaklaşımı envanteri Türkçe formunun psikometrik özellikleri

18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İzmir, Türkiye, 1 - 03 Ekim 2009, ss.361-362

Supervision of group counseling practice course Evaluations of Turkish undergraduate counseling students

IV. International Interdisciplinary Conference on Clinical Supervision, Buffalo, New York, New-York, Amerika Birleşik Devletleri, 12 - 14 Haziran 2008

Delphi Tekniği kullanılarak psikolojik danışmanlar için etik ilkeler ve uygulama standartları oluşturulması

YÖKREP 7. Psikolojik Danışmanlıkta Etik Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 8 - 09 Haziran 2002, ss.52-55

Kitap & Kitap Bölümleri