Eğitim Bilgileri

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Doktora

Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyomühendislik Anabilim Dalı, Türkiye

2012 - 2015

2012 - 2015

Yüksek Lisans

Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyomühendislik Anabilim Dalı, Türkiye

2008 - 2014

2008 - 2014

Lisans

Anadolu Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü, Türkiye

2007 - 2011

2007 - 2011

Lisans

Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2015

2015

Yüksek Lisans

Pamuk (Gossypium hirsutum L.) anterlerinden in vitro koşullarda kallus ve embriyo rejenerasyonlarının sağlanması

Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyomühendislik Anabilim Dalı

Araştırma Alanları

Yaşam Bilimleri, Bitki Biyolojisi, Bitki Doku Kültürü, Biyoteknoloji, Bitki Biyoteknolojisi, Temel Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Vigna caracalla L. Verdc. bitkisinde in vitro klonal mikroçoğaltım

GÜNGÖR H. H. , GÜLER B. , BAYRAKTAR M., GÜREL A.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.20, ss.753-767, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

In vitro Callus Induction of Saffron (Crocus sativus L.)

HALIM R., GÜLER B. , GÜREL A. , BAYRAKTAR M.

International Journal of Innovative Science and Research Technology, cilt.3, ss.696-700, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

In vitro regeneration of vanilla (Vanilla planifolia L.)

HALIM R., GÜLER B. , GÜREL A.

Journal of Applied Biological Sciences, cilt.11, ss.5-10, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

EFFECT OF PLANT GROWTH REGULATORS IN ANTHER CULTURES OF DIFFERENT PEPPER Capsicum annuum L VARIETIES

AKYOL B. , ISIK D., İLBİ H. , GÜREL A.

WORKSOF THE FACULTY OF AGRICULTURE AND FOOD SCIENCES, ss.189-192, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Journey of naturally colored cottons from field to final products and their product ranges

Gürel A. , Bayraktar M., Akyol B. , İlhan E. , Tanyolaç M. B. , Akdemir H., et al.

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, cilt.18, ss.108-115, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2016

2016

Plant in vitro art

GÜREL A. , BAYRAKTAR M., ANSIZ A., AKYOL B. , İLHAN E. , EKMEKÇİGİL M., et al.

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, cilt.18, ss.56-62, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

BİTKİ HÜCRE, DOKU VE ORGAN KÜLTÜRLERİNDEBİYOREAKTÖRLERİN KULLANIM POTANSİYELİ

Güler B. , Gürel A.

HEZARFEN International Congress of Science, Mathematics and Engineering, İzmir, Türkiye, 8 - 10 Kasım 2019, ss.65-79

2018

2018

Recombinant protein production in plant systems

GÜLER B. , BAYRAKTAR M., GÜREL A.

4th International Symposium of Medicinal and Aromatic Plants., İzmir, Türkiye, 2 - 04 Ekim 2018, ss.162 identifier

2018

2018

Potential use of plant stem cell technology in cosmetic.

BAYRAKTAR M., GÜLER B. , GÜNGÖR H. H. , GÜREL A.

4th International Symposium of Medicinal and Aromatic Plants., İzmir, Türkiye, 2 - 04 Ekim 2018, ss.157

2018

2018

Use of Elicitors to Enhance Plant Secondary Metabolites Production In Vitro Conditions

BAYRAKTAR M., Güntürkün Kır P., GÜLER B. , GÜREL A.

4th International Symposium of Medicinal and Aromatic Plants, İzmir, Türkiye, 2 - 04 Ekim 2018, ss.174

2018

2018

In Vitro Micropropagation of Medicinal Plants via Bioreactors

BAYRAKTAR M., GÜLER B. , SAÇU M., SEZEN M., GÜREL A.

4th International Symposium of Medicinal and Aromatic Plants., İzmir, Türkiye, 2 - 04 Ekim 2018, ss.159

2018

2018

Biotransformation in Medicinal Plants

BAYRAKTAR M., GÜLER B. , SAÇU M., GÜREL A.

4th International Symposium of Medicinal and Aromatic Plants, İzmir, Türkiye, 2 - 04 Ekim 2018, ss.164 identifier

2018

2018

Plant secondary metabolites produced by cell culture technologies in commercial scale

BAYRAKTAR M., GÜLER B. , SAÇU M., GÜREL A.

4th International Symposium of Medicinal and Aromatic Plants., İzmir, Türkiye, 2 - 04 Ekim 2018, ss.163

2018

2018

Green synthesis of nanoparticles using medicinal plants and their areas of utilization

GÜLER B. , BAYRAKTAR M., GÜNGÖR H. H. , GÜREL A.

4th International Symposium of Medicinal and Aromatic Plants., İzmir, Türkiye, 2 - 04 Ekim 2018, ss.158

2018

2018

Cryopreservation of Medicinal Aromatic Plants-

BAYRAKTAR M., GÜLER B. , SEZEN M., GÜREL A.

4th International Symposium of Medicinal and Aromatic Plants., İzmir, Türkiye, 2 - 04 Ekim 2018, ss.160

2018

2018

Co-culture System for Enhancing of Secondary Metabolite Production in Medicinal Plants

BAYRAKTAR M., GÜLER B. , GÜREL A.

4th International Symposium of Medicinal and Aromatic Plants, İzmir, Türkiye, 2 - 04 Ekim 2018, ss.161

2017

2017

Browning Problem in Plant Tissue Culture and Solutions,

BAYRAKTAR M., GÜLER B. , GÜNTÜRKÜN KIR P., GÜREL A.

13th International Conference on Reactive Oxygen and Nitrogen Species in Plants: Emerging Roles in Plant Form and Function, KUŞADASI/AYDIN, Türkiye, 10 - 13 Eylül 2017, ss.66

2017

2017

Browning Problem in Plant Tissue Culture and Solutions

BAYRAKTAR M., GÜLER B. , GÜNTÜRKÜN KIR P., GÜREL A.

13th International Conference on Reactive Oxygen and Nitrogen Species in Plants: Emerging Roles in Plant Form and Function (POG-2017), Kuşadası/AYDIN, Türkiye, 10 - 13 Eylül 2017, ss.66

2017

2017

Agrobacterium rhizogenes and ROS Interaction In Vitro Hairy Roots

GÜLER B. , AYDIN E., SAÇU M., BAYRAKTAR M., GÜREL A.

13th International Conference on Reactive Oxygen and Nitrogen Species in Plants: Emerging Roles in Plant Form and Function, KUŞADASI/AYDIN, Türkiye, 10 - 13 Eylül 2017, ss.62-63

2017

2017

Hyperhydricity and Reactive Oxygen Species (ROS)

GÜLER B. , SAÇU M., AYDIN E., BAYRAKTAR M., GÜREL A.

13th International Conference on Reactive Oxygen and Nitrogen Species in Plants: Emerging Roles in Plant Form and Function, KUŞADASI/İAYDIN, Türkiye, 10 - 13 Eylül 2017, ss.61

2017

2017

In vitro Regeneration of Vanilla (Vanilla planifolia L.)

HALİM R., AKYOL B. , GÜREL A.

3rd INTERNATIONAL CONGRESS onAPPLIED BIOLOGICAL SCIENCES, Afyon, Türkiye, 9 - 12 Temmuz 2017 identifier

2017

2017

In Vitro Regeneration of Vanilla (Vanilla planifolia L.)

HALIM R., GÜLER B. , GÜREL A.

3rd International Congress on Applied Biological Sciences (ICABS), Afyon, Türkiye, 9 - 12 Temmuz 2017, ss.32 identifier

2017

2017

Safran (Crocus sativus L.) Bitkisinde In Vitro Rejenerasyonların Sağlanması.

HALIM R., GÜLER B. , GÜREL A.

International Students Science Conference, İzmir, Türkiye, 5 - 06 Mayıs 2017, ss.31

2017

2017

In Vitro Sterilization and Multiplication Protocol of Prickly Pear Cactus (Opuntia Ficus Indica).

SEZEN M., GÜLER B. , GÜREL A.

BOOK OF PROCEEDING OF THE III INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES (ICENS), Budapest, Macaristan, 3 - 07 Mayıs 2017, ss.1125-1131

2017

2017

Safran (crocussativus l.) Bitkisinde in Vıtro Rejenerasyonların Sağlanması

Halim R., AKYOL B. , GÜREL A.

International Students Science Conference, İzmir, Türkiye, 5 - 06 Mayıs 2017

2017

2017

Vanilya (Vanilla planifolia L.) Bitkisinin Üretim Yolları ve In Vitro Hücre Süspansiyonlarında Vanilin Üretimi

HALIM R., GÜLER B. , GÜREL A.

International Students Science Conference, İzmir, Türkiye, 5 - 06 Mayıs 2017, ss.33

2017

2017

Effect of Elicitation on Biomass Production With Using Different Explant Sources on Sweet Violet (Viola odorata Linn).

TAŞTEKİN D., GÜLER B. , GÜREL A.

III. International Congress on Engineering and Natural Sciences (ICENS), Budapest, Macaristan, 3 - 07 Mayıs 2017, ss.1118-1124

2016

2016

In vitro Callus Regenerations from Petal Explants of Hibiscus rosa sinensis

ASLANBAY B., AKYOL B. , GÜREL A.

2nd International Congress on Applied Biological Sciences, Sarajevo, Bosna-Hersek, 27 - 31 Mayıs 2016, ss.79

2015

2015

PLANT IN VITRO ART

GÜREL A. , BAYRAKTAR M., Arif A., AKYOL B. , İLHAN E., Münire E., et al.

VII. Bioengineering Congress, 19 - 21 Kasım 2015

2015

2015

Effect of Plant Growth Regulators in Anther Cultures of Different Pepper Capsicum annuum L Varieties

AKYOL B. , DAMLA I., İLBİ H. , GÜREL A.

26th INTERNATIONAL SCIENTIFIC-EXPERT CONFERENCE OF AGRICULTURE AND FOOD INDUSTRY., SARAY BOSNA, Bosna-Hersek, 27 - 30 Eylül 2015