Genel Bilgiler

Biyografi

Doç.Dr. Belgin Arslan Cansever,  2004 yılında Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı’ndan fakülte birincisi olarak mezun oldu. 2005’te aynı Fakülte’de araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı.

2005 yılında Socrates/Erasmus bursu ile Hollanda’nın Den Haag (Lahey) kentindeki Haagse Hogeschool Yüksekokul’unda Socrates/Erasmus bursu aracılığıyla 3 ay süreyle misafir araştırmacı olarak bulundu. Bu süre çerçevesinde Haagse Hogeschool Yüksekokul’unda Öğretmen Eğitimi Bölümü’nde uluslararası bağlantılardan sorumlu ve Hollanda’da danışmanlığını yapan Dr. Gerard de Kruif’tan Hollanda kültürü ve Hollanda eğitim sistemi ile ilgili dersler aldı. Ayrıca yüksek lisans tez çalışmalarının Hollanda’daki uygulama bölümü için üç farklı ilköğretim okulundan öğrenci, öğretmen ve velilerle çalıştı. Yrd. Doç. Dr. Neşe Aslan’ın danışmanlığında gerçekleştirdiği “Ailenin Sosyo-Demografik Özelliklerinin Çocuğun Okuldaki Sosyal Etkinliklere Katılımına Etkisi (Türkiye ve Hollanda’daki İlköğretim 5. Sınıf Öğrencileri Üzerinde Karşılaştırmalı Bir Çalışma)” başlıklı yüksek lisans tezi ile 2006 yılında Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı’nı tamamladı.

 

2009 yılında ise İngiltere’de Durham Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde 6,5 ay süre ile akademik ziyaretçi olarak bulundu. Bu dönem içerisinde doktora tezinin literatür taramalarını tamamlamış, İngiliz eğitim sistemi ile araştırma yöntem ve teknikleri konulu doktora derslerine katılmıştır. Gerek Hollanda gerekse İngiltere’de bulunduğu dönemler içerisinde eğitim sistemlerini daha yakından tanımak amacıyla farklı türdeki (devlet ve özel) ilkokullara eğitim amaçlı ziyaretlerde bulunmuştur. 2010 yılında Prof. Dr. Önal Sayın’ın danışmanlığında hazırlamış olduğu “Ergenlerin Toplumsallaşmasında İnternet Kullanımının Aile ve Okul Bağlamında Yarattığı Sorunlar” başlıklı doktora tezi ile “Doktor” ünvanını almıştır.

 

Halen Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda görev yapmakta olan Doç.Dr. Arslan Cansever’in ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış makaleleri; Amerika'nın önde gelen yayınevlerinden birinde "başlıca referans kaynağı" olarak basılmaya değer bulunan ortak bir kitap editörlüğü, ortak yazarı olduğu bir kitabı, ulusal ve uluslararası kitap bölümleri, ulusal ve uluslararası kongrelerde sunduğu bildirileri ile araştırmacı olarak görev yaptığı araştırma projeleri bulunmaktadır.

 

Dr. Belgin Arslan Cansever’in akademik araştırma konuları medya okuryazarlığı, çocuk/ergen-internet etkileşimi, boş zaman değerlendirme ve eğitim sosyolojisi alanına giren kültürlerarası karşılaştırmalı çalışmalardır.

 

 

 

Kurum Bilgileri

Birim
Eğitim Fakültesi
Bölüm
Temel Eğitim Bölümü
Ana Bilim Dalı
Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı

İletişim

E-posta
belgin.arslan.cansever@ege.edu.tr
Web Sayfası
https://avesis.ege.edu.tr/belgin.arslan.cansever
İş Telefonu
+90 232 311 3156
Ofis
Eğitim Fakültesi Dekanlık Binası