Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Yerel Tarih Araştırmaları Açısından Belediye Meclisi Karar Defteri: Akhisar Örneği

Uluslararası Manisa Sempozyumu Şehzade II. Mehmed ve Manisa Tarihi-Kültürü Ekonomisi, Manisa, Türkiye, 26 Ekim 2017, ss.1

Kitap & Kitap Bölümleri

Cumhuriyet'in İlk Yıllarında Akhisar Kazası

Akhisar Belediyesi Kültür Yayınları, Manisa, 2016

Akhisar'ı Ziyaret Eden Devlet Adamları (1923-1973)

Atatürk Araştırmaları I, Doç. Dr. Mevlüt ÇELEBİ, Editör, Ege Üniversitesi Yayınları, İzmir, ss.131-149, 2011