Ege Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., EGE ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ, 2011 - Devam Ediyor
Doç.Dr., EGE ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ, 2005 - 2011
Yrd.Doç.Dr., EGE ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ, 1997 - 2004
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Senato Üyesi, EGE ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar, Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi, , 01.09.2017 - Devam Ediyor
Erasmus Koordinatörü, EGE ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi, Reklamcılık, 01.09.2014 - 01.09.2017
Mevlana Değişim Programı Koordinatörü, EGE ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi, Reklamcılık, 01.09.2014 - 01.09.2017
Farabi Koordinatörü, EGE ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi, Reklamcılık, 01.09.2014 - 01.09.2017
Bölüm Staj Sorumlusu, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi, Reklamcılık, 01.09.2012 - 01.05.2017
Tehlikeli Atık Komisyon Üyeliği, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi, Reklamcılık, 01.09.2012 - 01.09.2016
Fakülte Staj Koordinatörü, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi, Reklamcılık, 01.09.2012 - 01.05.2015
Uzaktan Eğitim, E-Sertifika Komisyon Başkanı, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi, Reklamcılık, 01.09.2010 - 01.09.2012
II. Öğretim Komisyonu Reklamcılık Bölüm Sorumlusu, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi, Reklamcılık, 01.09.2009 - 01.09.2014
Bölüm Başkan Yardımcısı, EGE ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi, Reklamcılık, 01.09.2005 - 01.09.2013
E.Ü. İletişim Fakültesi Staj Komisyon Üyesi, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi, Reklamcılık, 01.09.2005 - 01.05.2013
VERDİĞİ DERSLER
Stratejik Medya Planlama, Yüksek Lisans, 2017-2018
Reklam Teorileri, Doktora, 2017-2018
Stratejik Medya Planlama, Doktora, 2017-2018
Medya Planlama ve Satın Alma, Lisans, 2017-2018
Reklam Araştırmaları, Doktora, 2017-2018
Reklam Araştırmaları ve Etkinlik Ölçümü, Lisans, 2017-2018
Reklam Seminerleri, Lisans, 2017-2018
Sosyal Siyasal Reklam Kampanyaları, Lisans, 2016-2017
Staj, Lisans, 2015-2016
İnteraktif Medya ve Reklam, Yüksek Lisans, 2012-2013
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, A.Safarov, "Televizyon Reklamlarında İkna Edici Mesaj Unsuru Olarak Çekiciliklerin Kullanımı: Özbekistan'daki Televizyon Reklamları Üzerine Bir İnceleme", EGE ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2016.
Doktora, N.İnan, "Yeni Medya", EGE ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2015.
Doktora, Z.Lembet, "Dergi reklamlarında sosyal statü göstergesi olarak markaların sunumu", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Reklamcılık Anabilim Dalı, Ocak, 2014.
Doktora, G.Erdur, "Reklamlarda Duygusal Kodlama", EGE ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2011.
Doktora, E.Okat Özdem, "Doğrudan tepki reklamlarının tüketicilerin satın alma eğilimlerine etkileri", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Reklamcılık Anabilim Dalı, Ocak, 2011.
Doktora, N.Batu, "Marka konumlandırmada yaratıcı reklam stratejileri", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, Ocak, 2010.
Doktora, M.Çetin, "Siyasal Reklamcılık", EGE ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2010.
Yüksek Lisans, S.Yaşar, "Siyasal Reklamlarda Kadının Sunumu", EGE ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2016.
Yüksek Lisans, Z.Baran, "Satın alma noktası reklam uygulamalarının plansız satın alma davranışındaki rolü: IKEA örneği", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Reklamcılık Anabilim Dalı, Ocak, 2015.
Yüksek Lisans, N.İnan, "Popüler kültür ekseninde futbol : Türkiye'de televizyon reklamlarındaki futbolcu kimliklerinin sunumu", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Reklamcılık Anabilim Dalı, Ocak, 2013.
Yüksek Lisans, İ.Şeker, "Reklamlarda Metafor Kullanımı", EGE ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2012.
Yüksek Lisans, E.Baş, "Mobil reklam ortamları "hedef kitlelere erişimde alternatif kullanım biçimleri"", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Reklamcılık Anabilim Dalı, Ocak, 2009.
Yüksek Lisans, Y.Seymenoğlu, "Televizyon reklamlarında iknanın belirleyicileri - animasyon karakter kullanımının tüketicilerin ikna sürecine etkisinin belirlenmesine yönelik bir araştırma", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Anabilim Dalı, Ocak, 2009.
Yüksek Lisans, E.Okat Özdem, "Açıkhava reklam ortamlarında görsel tasarım", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Anabilim Dalı, Ocak, 2006.
Yüksek Lisans, H.Kutlu, "İnternet sayfa tasarımının kullanıcılar üzerindeki etkisi", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, Ocak, 2006.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Doktora Yeterlik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım ABD, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Nisan, 2018
Doçentlik, İçten Duygu Çallı, Reklamcılık, Aralık, 2017
Doçentlik, Zaliha İnci Karabacak, Reklamcılık, Aralık, 2017
Doçentlik, Özgül Dağlı, Reklamcılık, Aralık, 2017
Doçentlik, Ebru Gökaliler, Reklamcılık, Mart, 2017
Doçentlik, Ayda Sabuncuoğlu, Reklamcılık, Aralık, 2017
Doçentlik, Uğur Cevdet Panayırcı, Reklamcılık, Aralık, 2017
Doçentlik, Yeşim Çelik, Reklamcılık, Aralık, 2017
Doçentlik, Volkan Ekin, Uygulamalı İletişim , Nisan, 2015
Atama, Işıl Zeybek, Profesörlük Atama Jürisi, Ağustos, 2014
Doçentlik, Deniz Yengin, Uygulamalı İletişim , Mart, 2014
Doçentlik, Evrim Genç Kumtepe, Uygulamalı İletişim , Mart, 2014
Tez Savunma, Serçin Uyar, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temmuz, 2014
Tez Savunma, Seyran Başak Öcal, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ağustos, 2014
Tez Savunma, Alev Yücel, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mart, 2014
Doçentlik, Alper Tolga Kumtepe, Uygulamalı İletişim , Mart, 2014
Tez Savunma, Hakime Demir, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eylül, 2014
Doçentlik, Figen Ünal Çolak, Uygulamalı İletişim , Mayıs, 2013
Doçentlik, Kamil Çekerol, Uygulamalı İletişim , Eylül, 2013
Doçentlik, Jale Balaban, Uygulamalı İletişim , Eylül, 2013
Doçentlik, Bahar Yalın, Uygulamalı İletişim , Eylül, 2013
Doçentlik, Ayşe Fulya Şen Doçentlik Jürisi, Doçentlik Jürisi, Eylül, 2013
Doçentlik, Tuğçe Boran, Halkla İlişkiler, Ekim, 2013
Atama, Ayşe Fulya Şen, Doçentlik Kadro Ataması, Ocak, 2013
Atama, Mehmet Yılmaz , Doçentlik Kadro Ataması, Haziran, 2013
Doçentlik, Vildan Mahmutoğlu, Uygulamalı İletişim , Aralık, 2012
Doçentlik, Deniz Kılıç, Uygulamalı İletişim , Eylül, 2012
Doçentlik, Safiye Kırlar Barokas, Uygulamalı İletişim , Eylül, 2012
Doçentlik, Mehmet Yılmaz, Uygulamalı İletişim , Aralık, 2012
Doçentlik, Haluk Birsen, Uygulamalı İletişim , Eylül, 2012
Tez Savunma, Burcu Taner, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eylül, 2011
Tez Savunma, Mehmet Yakın, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eylül, 2011
Tez Savunma, Alev Adıgüzel, E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eylül, 2009
Atama, Reklamcılık Bölümü Bilim Değerlendirme Jürisi, E.Ü. İletişim Fakültesi, Ağustos, 2008
Tez Savunma, İsmet İmrak, E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eylül, 2008
Tez Savunma, Sevill Kara, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekim, 2006
Tez Savunma, Sabri Evren Uysal Tez Savunma Jürisi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Nisan, 2006
Tez Savunma, Sinem Onar Tez Savunma, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mart, 2006
Doktora Yeterlik, Alev Adıgüzel, E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Haziran, 2006
Tez Savunma, Ebru Uzunoğlu Doktora Tez Savunması, E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eylül, 2005
Tez Savunma, Ebru Aközek Tez Savunma, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Haziran, 2005
Tez Savunma, Yasemin Alev Erdem Tez Savunma, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eylül, 2004
Tez Savunma, Dilek Arda Gürkan, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Nisan, 2003
Tez Savunma, Rengin Şahin, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aralık, 2002
Tez Savunma, Canan Muter, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mart, 2002
Doktora Yeterlik, Dilek Arda Gürkan, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Haziran, 2000
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Ege Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi