Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2011 - Devam Ediyor Prof.Dr.

  Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Reklamcılık Bölümü

 • 2005 - 2011Doç.Dr.

  Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Reklamcılık Bölümü

 • 1997 - 2004Yrd.Doç.Dr.

  Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Bölümü

Yönetimsel Görevler

 • 2017 - Devam Ediyor Senato Üyesi

  Ege Üniversitesi, Güzel Sanatlar, Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi

 • 2014 - 2017Mevlana Değişim Programı Koordinatörü

  Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Reklamcılık

 • 2014 - 2017Farabi Koordinatörü

  Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Reklamcılık

 • 2014 - 2017Erasmus Koordinatörü

  Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Reklamcılık

 • 2005 - 2013Bölüm Başkan Yardımcısı

  Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Reklamcılık

Verdiği Dersler

 • DoktoraReklam Teorileri

 • DoktoraStratejik Medya Planlama

 • DoktoraReklam Araştırmaları

 • Yüksek LisansStratejik Medya Planlama

 • LisansMedya Planlama ve Satın Alma

 • LisansReklam Araştırmaları ve Etkinlik Ölçümü

 • LisansReklam Seminerleri

 • LisansStaj

 • LisansSosyal Siyasal Reklam Kampanyaları

 • Yüksek Lisansİnteraktif Medya ve Reklam

Yönetilen Tezler

 • Yeni Medyada Reklamın Dönüşümü: Dijital Görsel Kültür Bağlamında Televizyon ve İnternet Reklamlarının Karşılaştırmalı Analizi

  Fırlar F. B.

  N.İNAN(Öğrenci), Doktora, 2019

 • Reklamda Spor Göstergeleri Televizyon Reklamlarına Yönelik Bir Analiz

  Fırlar F. B. (Danışman)

  K.BERKAY(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2019

 • Sosyal Medya ve Chatbot Pazarlama: Facebook Örneğinde Chatbot Uygulamalarına İlişkin Analiz

  Fırlar F. B. (Danışman)

  M.DOĞAN(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2019

 • Marka Kimliği ve Logo Tasarımı; Global Markalar ve Logo Tasarımlarının Evrimine İlişkin Marka Kimliği Bağlamında Tarihsel Analiz

  Fırlar F. B. (Danışman)

  M.KAHRAMAN(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2019

 • Televizyon Reklamlarında İkna Edici Mesaj Unsuru Olarak Çekiciliklerin Kullanımı: Özbekistan'daki Televizyon Reklamları Üzerine Bir İnceleme

  Fırlar F. B.

  A.Safarov(Öğrenci), Doktora, 2016

 • Siyasal Reklamlarda Kadının Sunumu

  FIRLAR F. B.

  S.Yaşar(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016

 • Satın alma noktası reklam uygulamalarının plansız satın alma davranışındaki rolü: IKEA örneği

  FIRLAR F. B.

  Z.BARAN(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2015

 • Dergi reklamlarında sosyal statü göstergesi olarak markaların sunumu

  FIRLAR F. B.

  Z.LEMBET(Öğrenci), Doktora, 2014

 • Popüler kültür ekseninde futbol : Türkiye'de televizyon reklamlarındaki futbolcu kimliklerinin sunumu

  FIRLAR F. B.

  N.İNAN(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2013

 • Reklamlarda Metafor Kullanımı

  FIRLAR F. B.

  İ.Şeker(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2012

 • Reklamlarda Duygusal Kodlama

  FIRLAR F. B.

  G.Çiçek(Öğrenci), Doktora, 2011

 • Doğrudan tepki reklamlarının tüketicilerin satın alma eğilimlerine etkileri

  FIRLAR F. B.

  E.ÖZEN(Öğrenci), Doktora, 2011

 • Siyasal Reklamcılık

  FIRLAR F. B.

  M.Çetin(Öğrenci), Doktora, 2010

 • Marka konumlandırmada yaratıcı reklam stratejileri

  FIRLAR F. B.

  N.MERT(Öğrenci), Doktora, 2010

 • Televizyon reklamlarında iknanın belirleyicileri - animasyon karakter kullanımının tüketicilerin ikna sürecine etkisinin belirlenmesine yönelik bir araştırma

  FIRLAR F. B.

  Y.SEYMENOĞLU(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2009

 • Mobil reklam ortamları "hedef kitlelere erişimde alternatif kullanım biçimleri"

  FIRLAR F. B.

  E.BAŞ(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2009

 • İnternet sayfa tasarımının kullanıcılar üzerindeki etkisi

  FIRLAR F. B.

  H.KORAY(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2006

 • Açıkhava reklam ortamlarında görsel tasarım

  FIRLAR F. B.

  E.ÖZEN(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2006