Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Gazete Reklamlarının Gençler Üzerindeki Etkisi

Bilig, ss.17, 2009 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

İçsel Pazarlama ve Toplam Kalite Yönetimi

Bilig, 2006 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Türkiye de Milenyum Reklamları

Bilig, 2005 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Marka İletişimini Yeniden Düşünmek: Marka Gazeteciliği

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, cilt.1, no.2, ss.232-253, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Reklamlarda Maskot Kullanımının Marka Farkındalığına Etkisi

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.4, ss.7-18, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gazete Reklamlarında Mizah Türk Mizah Reklamlarına İlişkin Tarihsel Bir Analiz

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.3, ss.164-177, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İliştirilmiş Gazetecilik ve Kalite

Yalvaç Sosyal Gelişim Dergisi(e dergi),, ss.37, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bilgi Çağında Yönetim Aşamasında Kaçınılmaz Bir Süreç Stratejik İçsel İletişim

Manas Journal of Social Studies, ss.180-190, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Doğru Pazarlara Doğru Reklam Stratejileri

Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.5, ss.200-210, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bilgi Çağının İmha Silahları Etkileşim Ortamları

Türk Silahlı Kuvvetleri Dergisi, ss.42, 2004 (Hakemsiz Dergi)

Yaratıcılık Yenilik ve Reklam

kalder, ss.36, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eleştirilerin Odak Noktası Reklam

Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Medya Planlama Süreci

Pazarlama Dünyası, 2000 (Hakemsiz Dergi)

Günümüzde Marka ve Konumunun Belirlenmesi

Pazarlama Dünyası, 2000 (Hakemsiz Dergi)

Satın Alma Davranışında Reklamın Rolü

Pazarlama Dünyası, cilt.12, 1998 (Hakemsiz Dergi)

Reklam Aracılığıyla Tüketici Zihnine Girilmesi

Pazarlama Dünyası, cilt.12, 1998 (Hakemsiz Dergi)

Geleceğin Yönetilmesinde Reklamın Rolü ve Yeni Bir 5P Önerisi

Düşünceler Dergisi, cilt.11, 1998 (Hakemsiz Dergi)

Değişen Dünyamızda Reklam Sektörüne Bir Yer Var mı

İstanbul Üniversitesi İletişim Dergisi, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Neden Global Çaplı Reklam Ajansları

Çözüm Gazetesi, 1997 (Hakemsiz Dergi)

Global Çalışmalar

Çözüm Gazetesi, cilt.4, 1997 (Hakemsiz Dergi)

Bir İfade Aracı Olarak Marka

Marketing Türkiye, cilt.7, 1997 (Hakemsiz Dergi)

Değişen Dünya Düzeni ve Yönetim Süreci

Marketing Türkiye, cilt.7, 1997 (Hakemsiz Dergi)

Güçlü Markalar Yaratmak

Düşünceler Dergisi, 1997 (Hakemsiz Dergi)

Reklam Spirali

Düünceler Dergisi, cilt.10, 1996 (Hakemsiz Dergi)

Promosyonun İnanılmaz Gelişimi

Düşünceler Dergisi, cilt.10, 1994 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Web Siteleri

International Conference of Interactivity, Türkiye, 10 - 13 Nisan 2010

Bilgi Yönetimi ve Yazılı Basın

Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, celalabat, Kırgızistan, 5 - 09 Haziran 2005, cilt.1, ss.109-119

Pazarlama İletişimi Sürecinde Reklamın Yeri

6. Ulusal Pazarlama Kongresi, Türkiye, 28 Haziran - 01 Temmuz 2001

Reklam Araştırmaları

II. Ulusal İletişim Kongresi, Türkiye, 24 - 25 Mayıs 2001

Kitap & Kitap Bölümleri

Reklam Ustaları 1

Howard Gossage: Reklamlar Konuşur Mu?, Müge Elden Uğur Bakır, Editör, Detay Yayıncılık, Ankara, ss.263-290, 2017

Reklam Ustaları I

Howard Gossage:Reklamlar Konuşur mu?, Elden Müge, Bakır Uğur, Editör, Detay, İzmir, ss.263-290, 2014

Rekabette Başarıya Giden Yol İletişim

“Dijital Çağda Pazarlama Sürecinin Etkinlik Bileşenleri: Reklam ve İkna”, Belma Fırlar, İ.Pelin Dündar, Editör, nobel, Ankara, ss.191-230, 2010

Rekabette Başarıya Giden Yol İletişim

Reklam Rekabet Aracı mı Yoksa Sadece İletişim Formu mudur?, Belma Fırlar, İ.Pelin Dündar, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.141-163, 2010

Teknolojinin Pazarlama İletişimine Etkileri

Dijital Geleceğe Hazırlanmak: Bilgi ve Yenilik Yaratmak, Sinem Yeygel, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.110-120, 2010

Televizyon ve

Televizyon Reklamcılığı ve Gelecek, Bülent Küçükerdoğan, Editör, ÜTOPYA, Ankara, ss.110-130, 2009

Reklama Rota Çizmek

Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2008

Reklam ve Biz

Dokuz Eylül Yayınları, İzmir, 2003

Reklam Araştırmaları

İzmir Reklamcılar Derneği, İzmir, 1998

Reklam Kampanyaları ve Medya Planlama

Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, 1993