Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Marka İletişimini Yeniden Düşünmek: Marka Gazeteciliği

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, cilt.1, no.2, ss.232-253, 2019
Link

Reklamlarda Maskot Kullanımının Marka Farkındalığına Etkisi

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.4, ss.7-18, 2011

Gazete Reklamlarında Mizah: Türk Mizah Reklamlarına İlişkin Tarihsel Bir Analiz

The Journal of International Social Research, cilt.3, ss.164-177, 2010
Link

İliştirilmiş Gazetecilik ve Kalite

Yalvaç Sosyal Gelişim Dergisi(e dergi),, ss.37, 2010
Link

Doğru Pazarlara Doğru Reklam Stratejileri

Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ss.129-140, 2004

Eleştirilerin Odak Noktası Reklam

Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 2001

Medya Planlama Süreci

Pazarlama Dünyası, 2000

Değişen Dünyamızda Reklam Sektörüne Bir Yer Var mı

İstanbul Üniversitesi İletişim Dergisi, 1998

Global Çalışmalar

Çözüm Gazetesi, cilt.4, 1997

Bir İfade Aracı Olarak Marka

Marketing Türkiye, cilt.7, 1997

Güçlü Markalar Yaratmak

Düşünceler Dergisi, 1997

Reklam Spirali

Düünceler Dergisi, cilt.10, 1996

Promosyonun İnanılmaz Gelişimi

Düşünceler Dergisi, cilt.10, 1994

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Web Siteleri

International Conference of Interactivity, Türkiye, 10 - 13 Nisan 2010

Bilgi Yönetimi ve Yazılı Basın

Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, celalabat, Kırgızistan, 5 - 09 Haziran 2005, cilt.1, ss.109-119

Pazarlama İletişimi Sürecinde Reklamın Yeri

6. Ulusal Pazarlama Kongresi, Türkiye, 28 Haziran - 01 Temmuz 2001

Reklam Araştırmaları

II. Ulusal İletişim Kongresi, Türkiye, 24 - 25 Mayıs 2001

Kitap & Kitap Bölümleri

Reklam Ustaları I

Howard Gossage:Reklamlar Konuşur mu?, Elden Müge, Bakır Uğur, Editör, Detay, İzmir, ss.263-290, 2014

Rekabette Başarıya Giden Yol İletişim

“Dijital Çağda Pazarlama Sürecinin Etkinlik Bileşenleri: Reklam ve İkna”, Belma Fırlar, İ.Pelin Dündar, Editör, nobel, Ankara, ss.191-230, 2010

Rekabette Başarıya Giden Yol İletişim

Reklam Rekabet Aracı mı Yoksa Sadece İletişim Formu mudur?, Belma Fırlar, İ.Pelin Dündar, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.141-163, 2010

Teknolojinin Pazarlama İletişimine Etkileri

Dijital Geleceğe Hazırlanmak: Bilgi ve Yenilik Yaratmak, Sinem Yeygel, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.110-120, 2010

Televizyon ve

Televizyon Reklamcılığı ve Gelecek, Bülent Küçükerdoğan, Editör, ÜTOPYA, Ankara, ss.110-130, 2009

Reklama Rota Çizmek

Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2008

Reklam ve Biz

Dokuz Eylül Yayınları, İzmir, 2003

Reklam Kampanyaları ve Medya Planlama

Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, 1993