Ege Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Firlar F.B., Dündar İ.P., "Gazete Reklamlarının Gençler Üzerindeki Etkisi", BILIG, pp.17-17, 2009 (Link)
Firlar F.B., "İçsel Pazarlama ve Toplam Kalite Yönetimi", BILIG, pp.135-153, 2006
Firlar F.B., "Türkiye de Milenyum Reklamları", BILIG, 2005
Firlar F.B., Elden M., "The Political Promotion In The Politic Arena", BILIG, 2004
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Firlar F.B., Okat Özdem E.Ö., "Web Tasarımının Önemi: Destinasyon Web Sitelerinin Görsel Tasarımlarının Değerlendirilmesi", ODÜ Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.2, no.4, ss.5-16, 2013
Firlar F.B., Dündar İ.P., "Reklamlarda Maskot Kullanımının Marka Farkındalığına Etkisi", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.4, pp.7-18, 2011
Firlar F.B., Dündar İ.P., Korap Özel E., "İliştirilmiş Gazetecilik ve Kalite", The Journal of Social Development, cilt.1, 2010
Deniz Ş., Firlar F.B., "Dijital Gazeteler ve Pazarlama Türkiye deki Dijital Gazetelerin Pazarlama Dinamiklerinin Değerlendirilmesine İlişkin Bir Analiz", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.3, pp.314-328, 2010
Firlar F.B., "Gazete Reklamlarında Mizah: Türk Mizah Reklamlarına İlişkin Tarihsel Bir Analiz", The Journal of International Social Research , vol.3, pp.164-177, 2010 (Link)
Firlar F.B., Çolakoğlu B.E., "Sürdürülebilir Rekabet Avantajı Yakalanmasında Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kampanyaları ve Planlama Sürecinin Önemi", Marmara İletişim Dergisi, 2009
Firlar F.B., "Bilgi Çağında Yönetim Aşamasında Kaçınılmaz Bir Süreç-Stratejik İçsel İletişim", Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.7, pp.219-233, 2005 (Link)
Firlar F.B., Dündar İ.P., "Bilgi Çağının İmha Silahları Etkileşimli Ortamlar", Silahlı Kuvvetler Dergisi, 2004
Firlar F.B., "Doğru Pazarlara Doğru Reklam Stratejileri", Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, pp.129-140, 2004
Firlar F.B., Dündar İ.P., "Yaratıcılık Yenilik ve Reklam", Kalder Forum, cilt.3, 2003
Firlar F.B., Dündar İ.P., "Değişen Dünya Düzeninde Yazılı Basın ve Kalite", Karizma, 2002
Firlar F.B., Dündar İ.P., "Bilgi Çağında Ekonomik Revizyonların Yazılı Basın İşletmelerine Etkisi ve Reklam", Pazarlama Dünyası, 2002
Firlar F.B., "Eleştirilerin Odak Noktası Reklam", Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 2001
Firlar F.B., "Günümüzde Marka ve Konumunun Belirlenmesi", Pazarlama Dünyası, 2000
Firlar F.B., "Medya Planlama Süreci", Pazarlama Dünyası, 2000
Firlar F.B., "Tüketici Davranışını Etkileyen Faktörlerin Reklamın Etkinliği Açısından Önemi", Düşünceler Dergisi, 1998
Firlar F.B., "Reklam Aracılığıyla Tüketici Zihnine Girilmesi", Pazarlama Dünyası, cilt.12, 1998
Firlar F.B., "Değişen Dünyamızda Reklam Sektörüne Bir Yer Var mı", İstanbul Üniversitesi İletişim Dergisi, 1998
Firlar F.B., "Değişen Dünyada Reklam Sektörünün Görünümü", MediaCat, cilt.5, 1998
Firlar F.B., "Satın Alma Davranışında Reklamın Rolü", Pazarlama Dünyası, cilt.12, 1998
Firlar F.B., "Geleceğin Yönetilmesinde Reklamın Rolü ve Yeni Bir 5P Önerisi", Düşünceler Dergisi, cilt.11, 1998
Firlar F.B., "Güçlü Markalar Yaratmak", Düşünceler Dergisi, 1997
Firlar F.B., "Tüketicilerin Marka Tercihine İlişkin Tutumlarının Belirlenmesinde Reklamın Rolü", Pazarlama Dünyası, cilt.11, 1997
Firlar F.B., "Neden Global Çaplı Reklam Ajansları", Çözüm Gazetesi, 1997
Firlar F.B., "Değişen Dünya Düzeni ve Yönetim Süreci", Marketing Türkiye, cilt.7, 1997
Firlar F.B., "Global Çalışmalar", Çözüm Gazetesi, cilt.4, 1997
Firlar F.B., "Bir İfade Aracı Olarak Marka", Marketing Türkiye, cilt.7, 1997
Firlar F.B., "Reklam Spirali", Düünceler Dergisi, cilt.10, 1996
Firlar F.B., "Promosyonun İnanılmaz Gelişimi", Düşünceler Dergisi, cilt.10, 1994
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Firlar F.B., Dündar İ.P., "Turizm ve Hizmet Kalitesi: Turistik Seyahat Planlama Sürecinde Türkiye'deki Turizm Acentalarının Web Sitelerinin Kalitesi", 2.Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 12-15 Nisan 2012, ss.402-419 (Link)
Firlar F.B., "Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Web Siteleri", International Conference of Interactivity, TÜRKIYE,
Firlar F.B., Dündar İ.P., "Bilgi Yönetimi ve Yazılı Basın", III. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, ,
Firlar F.B., "Pazarlama İletişimi Sürecinde Reklamın Yeri", 6. Ulusal Pazarlama Kongresi, TÜRKIYE,
Firlar F.B., "Reklam Araştırmaları", II. Ulusal İletişim Kongresi, TÜRKIYE,
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Firlar F.B., İnan N., "Howard Gossage: Reklamlar Konuşur Mu?", Reklam Ustaları 1, Müge Elden Uğur Bakır, Ed., Detay Yayıncılık, Ankara, ss.263-290, 2017
Firlar F.B., "Howard Gossage:Reklamlar Konuşur mu?", Reklam Ustaları I, Elden Müge, Bakır Uğur, Ed., Detay, İzmir, ss.263-290, 2014
Firlar F.B., "Reklamda Rekabetin Anahtarı Medya Planlama Nobel Yayın Dağıtım", Nobel, Ankara, 2012
Firlar F.B., "Reklam Rekabet Aracı mı Yoksa Sadece İletişim Formu mudur?", Rekabette Başarıya Giden Yol İletişim, Belma Fırlar, İ.Pelin Dündar, Ed., Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.141-163, 2010
Firlar F.B., "“Dijital Çağda Pazarlama Sürecinin Etkinlik Bileşenleri: Reklam ve İkna”", Rekabette Başarıya Giden Yol İletişim, Belma Fırlar, İ.Pelin Dündar, Ed., nobel, Ankara, ss.191-230, 2010
Firlar F.B., "Dijital Geleceğe Hazırlanmak: Bilgi ve Yenilik Yaratmak", Teknolojinin Pazarlama İletişimine Etkileri, Sinem Yeygel, Ed., Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.110-120, 2010
Firlar F.B., "Televizyon Reklamcılığı ve Gelecek", Televizyon ve, Bülent Küçükerdoğan, Ed., ÜTOPYA, Ankara, ss.110-130, 2009
Firlar F.B., "Reklamda Rekabetin Anahtarı Medya Planlama", Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2009
Firlar F.B., "Reklama Rota Çizmek", Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2008
Firlar F.B., Yeygel Çakir S., "Sanal Ortamda Bütünleşik Pazarlama İletişimi", Ege Üniversitesi Matbaası, 2004
Firlar F.B., "Reklam ve Biz", Dokuz Eylül Yayınları, İzmir, 2003
Firlar F.B., "Reklam Araştırmaları", İzmir Reklamcılar Derneği, İzmir, 1998
Firlar F.B., "", Demet Gürüz, Ed., E.Ü. Matbbası, izmir, 1998
Firlar F.B., "Reklam Kampanyaları ve Medya Planlama", Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, 1993
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Ege Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi