Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Finite element model calibration of a steel railway bridge via ambient vibration test

STEEL AND COMPOSITE STRUCTURES, cilt.27, sa.3, ss.327-335, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Strengthening of brick masonry with PVA fiber reinforced cement stucco

CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS, cilt.79, ss.255-262, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Investigation of structural safety of existing masonry healthcare facilities in Turkey

JOURNAL OF VIBRATION AND CONTROL, cilt.18, sa.6, ss.867-877, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Seismic response of multi-drum classical columns of Apollo Temple at Claros

SCIENTIFIC RESEARCH AND ESSAYS, cilt.6, sa.2, ss.283-292, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

PERFORMANCE BASED ANALYSIS OF RC BUILDINGS WITH DIFFERENT STRUCTURAL PROPERTIES

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, cilt.25, sa.3, ss.431-439, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Material characteristics of high performance lightweight concrete reinforced with PVA

CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS, cilt.22, sa.4, ss.635-645, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

CYCLIC BEHAVIOR OF COMPOSITE COLUMN-REINFORCED CONCRETE BEAM JOINTS

SIGMA JOURNAL OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES-SIGMA MUHENDISLIK VE FEN BILIMLERI DERGISI, cilt.38, sa.3, ss.1427-1445, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

AN INVESTIGATION ON RC HIGH-RISE STRUCTURES WITH AND WITHOUT OUTRIGGERS UNDER LATERAL STATIC LOADS

SIGMA JOURNAL OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES-SIGMA MUHENDISLIK VE FEN BILIMLERI DERGISI, cilt.38, sa.1, ss.191-211, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Experimental and Numerical Analysis of a CFRP Strengthened Steel-Concrete Composite Beam

JOURNAL OF POLYTECHNIC-POLITEKNIK DERGISI, cilt.21, sa.1, ss.113-121, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Kompozit Kolon-Betonarme Kiriş Birleşim Noktasının Tersinir Tekrarlı Yükler Altındaki Davranışının Numerik Olarak İncelenmesi

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Degisi, cilt.20, ss.138-149, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

EXPERIMENTAL AND NUMERICAL ANALYSIS OF REINFORCED CONCRETE BEAM STRENGTHENED USING CARBON FIBER REINFORCED PLASTIC SHEETS AND BOLTED STEEL PLATE

SIGMA JOURNAL OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES-SIGMA MUHENDISLIK VE FEN BILIMLERI DERGISI, cilt.36, sa.1, ss.231-248, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

ESTIMATION OF SEISMIC DAMAGE PROPAGATION IN A HISTORICAL MASONRY MINARET

SIGMA JOURNAL OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES-SIGMA MUHENDISLIK VE FEN BILIMLERI DERGISI, cilt.35, sa.4, ss.647-666, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Tamburlardan oluşan antik mermer sütunların deprem etkisi altındaki davranışı

Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.16, ss.121-129, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Wall panel application of fibre reinforced lightweight concrete

Australian Journal of Civil Engineering, cilt.6, ss.13-30, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Performance of a fibre reinforced lightweight concrete panel

PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-CONSTRUCTION MATERIALS, cilt.161, ss.157-162, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Computation of the Shear Stiffness for the Combined Shear Wall with Multi Span Systems

Housing Science, cilt.18, ss.105-112, 1994 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

KOMPOZİT KİRİŞLERİN EĞİLME ETKİSİ ALTINDAKİ DAVRANIŞININ İNCELENMESİ

8TH INTERNATIONAL STEEL STRUCTURES SUMPOSIUM, Konya, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2019, ss.275-284

Yapı-Zemin Etkileşiminin Tarihi Yığma MinarelerinDeprem Davranışına Etkisi

2nd International Congress on Engineering and Architecture (ENAR), Muğla, Türkiye, 22 - 24 Nisan 2019, ss.634-643

Seismic Behavior of a Steel Railway Bridge via Ambient Vibration Test

2nd International Congress on Engineering and Architecture (ENAR), Muğla, Türkiye, 22 Nisan - 24 Eylül 2019, ss.69-79

Seismic Behavior of Minaret of Rahmanlar Mosque

2nd International Congress on Engineering and Architecture (ENAR), Muğla, Türkiye, 22 - 24 Nisan 2019, ss.80-91

ANALYSIS OF STRENGTHENED COMPOSITE BEAMS UNDER FLEXURAL STRESS

3rd International Sustainable Buildings Symposium - ISBS 2017, 15 - 17 Mart 2017

Shear Behavior of Propylene Fiber Reinforced Concrete Panel

III International Conference on Engineering and Natural Sciences(ICENS 2017) May 3-7 Budapest / Hungary, Budapest, Macaristan, 3 - 07 Mayıs 2017

STATIC ANALYSIS OF DIFFERENT TYPE OF WIND TURBINE TOWERS

The Internaitional Conference On Wind Energy Harvesting 2017 - WINERCOST 2017, Coimbra, Portekiz, 20 - 21 Nisan 2017, ss.206-210

Slab Application of Fiber Reinforced Lightweigt Concrete

4th International Conferences on Advances in Civil, Structural and Construction Engineering, Roma, İtalya, 18 - 19 Ağustos 2016 Creative Commons License

ENVIRONMENTAL IMPACT, MANAGEMENT AND RECYCLING OF CONSTRUCTION/DEMOLISHING WASTE IN IZMIR

16th International Multidisciplinary Scientific Geoconference (SGEM 2016), Albena, Bulgaristan, 30 Haziran - 06 Temmuz 2016, ss.41-48 identifier

Algal Binaların Karbondioksit Salımı Üzerine Etkisinin İncelenmesi

2nd International Sustainable Building Symposium, Ankara, Türkiye, 28 - 30 Mayıs 2015, ss.588-591

AN INVESTIGATION ON THE EFFECTS OF ALGAE BUILDINGS ON CARBON DIOXIDE EMISSIONS

2th Internationel Sustainable Bulding Symposium, Ankara, Türkiye, 28 - 30 Mayıs 2015, ss.588-591

Shear Behavior of Masonry Wall Strengthening with Fiber Reinforced Mortar Stucco

10th International Congress on Advances in Civil Engineering, Ankara, Türkiye, 17 - 19 Ekim 2012

Dolgu Duvar Sıvalarının Yapıların Deprem Davranışına Etkisi

Yedinci Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, İstanbul, Türkiye, 30 Mayıs - 03 Aralık 2011, cilt.1

The Effect ot the pretension Forces on the Structural Behaviour in the Cable-Stayed Telecominication Towers

9th International Congres on Advances in civil Engineering, Trabzon, Türkiye, 27 - 30 Eylül 2010, cilt.1

İzmir'deki Mevcut Betonarme Binaların Olası Hasar Seviyelerinin Hızlı Tarama Yöntemleri ile Belirlenmesi

İzmir Afet Riskini Azaltma Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 07 Aralık 2009, ss.233-243

Mevcut Yapıların Deprem Davranışlarının Belirlenmesinde ve Güçlendirilmesinde Kullanılan Yöntemler

İzmir Afet Riskini Azaltma Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 7 - 08 Aralık 2009, ss.179-199

İzmirdeki Resmi Hastanelere Ait Mevcut Güçlendirme Projelerinin ve Uygulanabilirlkiklerinin Değerlendirilmesi

İzmir Afet Rriskini Azaltma Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 7 - 08 Aralık 2009, cilt.1, ss.397-408

İzmirdeki Okulların Yapısal Özelliklerinin Araştırılması ve Deprem Davranışlarının Değerlendirlmesi

iİzmir Afet Rriskini Azaltma Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 7 - 08 Aralık 2009, cilt.1, ss.385-395

Seismic Behavior of Multi-drum Classical Colums

Sakarya International Symposium of Earthquake Engineering, Sakarya, Türkiye, 1 - 02 Ekim 2009, cilt.1, ss.363-373

Antik Yapılarda Sütun-Kiriş Taşıyıcı Sistemlerin Sonlu Elemanlarla Yapısal Analizi

Yedinci Uluslararası İnşaat Mühendisliğinde Gelişmeler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2006, cilt.1

Öngerilmeli Makasların Geometrik Nonlineer Statik Analizi

Yedinci Uluslararası İnşaat Mühendisliğinde Gelişmeler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2006, cilt.1, ss.1-10

Performansa Dayalı Sismik Tasarım

Deprem Sempozyumu, Kocaeli, Türkiye, 23 Mart 2005, ss.1-3

Lifli Betonların Optimum Karışım Tasarımı

Deprem Sempozyumu, Kocaeli, Türkiye, 23 Mart 2005, ss.912-916

A Practical Approach for Finding Optimal Routes in Property Assessment

nternational Assosciation of Assessing Officers 68th Annual Conference on Assessment Administration, Los Angles, Amerika Birleşik Devletleri, 13 Ekim 2002, ss.23-29

Üç Açıklıklı Birleşik Çerçevenin Kayma Rijitliğinin Hesabı

İnşaat Mühendisliğinde Gelişmeler, Birinci Teknik Kongresi, Magosa, Kıbrıs (Kktc), 25 Ekim 1993, ss.25-29

Kitap & Kitap Bölümleri

Atatürk'ün Demir Yollarının Geliştirilmesiylr İlgili Söylev ve Demeçleri

Atatürk Haftası Armağanı, Cumhur Aspruk, Editör, Genelkurmay Askeri Tarih Ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları, Ankara, ss.37-41, 1994