Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Akdeniz’xxin Mis Zambağı Lilium candidum ile bir motif denemesi

21. Yüzyılda Türk Sanatı Meseleler ve Çözüm Önerileri Milletlerarası Sempozyum-Sergi-Konser-Çalıştay, Kastamonu, Türkiye, 8 - 09 Ekim 2018, ss.197-202

İzmir Santa Maria Katolik Kilisesi Vitray İsa İkonası Restorasyonu / İzmir Santa Maria Catholic Church Restoration of the Stained-Glass Jesus Icon

21. YÜZYILDA TÜRK SANATI: MESELELER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Milletlerarası Sempozyum-Sergi-Konser-Çalıştay TURKIC, 8 - 09 Ekim 2018, ss.16