Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Hiatal hernilerde komplikasyon yönetimimiz

14. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi , Lefkoşa, Kıbrıs (Kktc), 19 - 22 Nisan 2019, ss.10

Laparoskopik transabdominal preperitoneal onarım sonrası komplikasyon deneyimimiz

14. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi , Lefkoşa, Kıbrıs (Kktc), 19 - 22 Nisan 2019, ss.10

Mide Nöroendokrin tümörlerde cerrahi rezeksiyonun prognoza etkisi

3. Bozyaka Mide Kanseri Cerrahisinde Güncel Durum Sempozyumu , İzmir, Türkiye, 21 - 22 Aralık 2018

Pylorus preserving and antrectomised PD and fast track surgery

11th World Congress of the International Hepato-Pancreato-Biliary Association, 22 - 27 Mart 2014