Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

DİJİTAL BASKIDA GELENEKSEL YAZMACILIK SANATI

5.Uluslarası Türk Kültürü ve Sanatlarını tanıtma çalıştayı ve sempozyomu, 21 - 25 Mart 2018

“Dijital Baskıda Geleneksel Yazmacılık Sanatı”,,23-25 Mart 2018

V. Uluslararası Türk Kültür ve Sanatlarını Tanıtma Çalıştayı ve Sempozyumu Gürcistan/Tiflis, 23 - 25 Mart 2018

“Geleneksel Süsleme Tekniklerinin Günümüz Tasarımlarında Yenilikçi Yaklaşımları”, ,23-25 Mart 2018

V. Uluslararası Türk Kültür ve Sanatlarını Tanıtma Çalıştayı ve Sempozyumu Gürcistan/Tiflis, 23 - 25 Mart 2018

”Kültürel Mirasın Aktarılmasında Müzelerin Önemi/Bir Müze Örneğinde Balkan Türk GiysileriAraştırması”

V. Uluslararası Türk Kültür ve Sanatlarını Tanıtma Çalıştayı ve Semposyumu, Gürcistan/Tiflis, 23 - 25 Mart 2018

GELENEKSEL SÜSEME TEKNIKLERİNİN GÜNÜMÜZ TASARIMLARINDA TENİLİKÇİ YAKLAŞIMLARI

5.ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜRÜ VE SANATLARI ÇALIŞTAYI VE SEMPOZYUMU, 21 - 25 Mart 2018

DİJİTAL BASKI VE DİJİTAL SANAT

ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI SEMPOZSYUMU, 30 Eylül - 03 Ekim 2017

GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARINDA YAZMACILIK SANATININ GÜNÜMÜZ MODASINA YANSIMALARI

ULUSLARARASI TÜRKİYE-ÇEKYA İLİŞKİLERİ SEMPOZYUMU, PRAG, 10 - 14 Temmuz 2016